Прва страна Местo Регистрација учесника Спонзори и донатори Друштвени програм Опште информације Линкови Контакти

ПРАВИЛА ЗА УСМЕНУ И ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Сва усмена излагања имају:
- Пленарна и/или уводна предавања
- Одабране радове за усмене презентације
Све постер сесије имају:
- Усмену презентацију радова у задатом времену

УПУТСТВА ЗА УСМЕНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Посебна просторија са рачунаром ће бити на располагању учесницима конгреса (током рада конгреса) где сваки учесник може проверити своје слајдове или филмове. Windows и Office 2003 ће бити најнижи програм на располагању.
Уколико је ваш рад комбинација видео филма и Поwер Поинта проверите да ли је ваша презентација функционална и у Сали у којој излажете, бар 2 сатa раније.
Важно: Није предвиђено да користите свој PC или Macintosh лаптоп.

POWER POINT  СЛАЈДОВИ МОРАЈУ БИТИ НА СРПСКОМ ИЛИ ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ.
Пленарна предавања трају до 30 минута.
Уводна предавања по позиву трају до 15 минута.
Усмена презентација траје 7 минута и 3 минута је предвиђено за дискусију (10 минута по усменој презентацији).

УПУТСТВО ЗА ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Поставка, приказ и одбрана постера се одржава у просторији одређеној за постере – ПОСТЕР САЛИ.
Постери се постављају према добијеном распореду у петак 19. маја или у суботу 20. маја, у 8 сати, а приказују и бране пред радним председништвом у одређеном времену које је предвиђено програмом.
Предвиђено је да постери буду широки 70 цм, а 100 цм високи или 90 цм (ширина) са 120 цм (висина).

На врху постера обезбедите наслов рада као и имена аутора и коаутора као и институцију из које долазе словима величине 2.5 до 3 цм. Материјал за постављање постера је у надлежности излагача постера.
Организациони Комитет није одговоран за изложене постере.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информације

Научни део

Архива

УДРУЖЕЊЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ СРБИЈЕ