Прва страна Местo Регистрација учесника Спонзори и донатори Друштвени програм Опште информације Линкови Контакти

УПУТСТВА ЗА ПИСАЊЕ САЖЕТАКА/РАДА

Научни одбор ће евалуирати примљене сажетке/радове.

Сажеци /радови оригиналних истраживања (не објављени или излагани) примају се до
15. априла 2017. године.

Сви примљени и евалуирани сажеци/радови  ће бити укључени у Програм Конгреса и биће одштампани у часопису Балнеоцлиматологија. Сви прикази случајева биће уврштени у постере.

УПУТСТВО АУТОРИМА
Сажеци/радови се пишу на српском или енглеском језику и морају имати следеће одељке:
• Увод (опис циља/хипотеза истраживања)
• Материјал и методе (опис коришћеног метода)
• Резултате (опис резултата истраживања)
• Закључак (кратки завршни коментар)
• Кључне речи (до пет)

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ И СЛАЊЕ САЖЕТКА/РАДА

Формат – припремите и пошаљите сажетак/рад по следећим упутствима:
● Tекст сажетка може имати до 3000 карактера заједно са слободним местима (сажетак без наслова, институтција и аутора), indentation 1, фонт Arial 12 – слова латинична. Текст рада може имати под истим условима до 3 странице А4 формата заједно са литературом
● Слике и табеле уз сажетак неће бити прихваћене
● У сажетку не наводите литературу, у раду да.
● Сажетак/рад мора имати јасно назачене делове који се траже (увод са циљем,метод, резултат, закључак И кључне речи).
● За предаваче по позиву сажетак је ограничен на 1 једну А4 страну, 2 цм маргине са свих страна, indentation 1, ако шаљу рад укупно може бити 4 стране А4 формата са литературом. ● Sажетак/рад се пише у  Abstract Modelu, наслов, аутор и институције у Abstract Platform.
● У Abstract Platform уписујете: наслов сажетка или рада, ваше пуно име и презиме, установу у којој радите, адресу институције, град, државу, број телефона (на који желите да вас добијемо ако треба, може мобилни) и е-маил адресу. Сарађиваћемо највише преко е-маил. Ако има коаутора (највише пет) исте податке треба навести и за њих.

● Крајњи рок за слање сажетака/рада је 15. април 2017

Потврда о примљеним сажецима/радовима
До 25. априла 2017. године, на е-маил адресу коју сте навели добићете обавештење о томе да ли вам је рад примљен и за коју врсту презентације. На званичмом вебсајту ће бити објављен Програм Конгреса и Распоред догађања.

Download Abstract Model

Enter Abstract Platform

Елементи за процену рада/сажетка (помоћ оцењивачу)

 

Информације

Научни део

Архива

УДРУЖЕЊЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ СРБИЈЕ