Прва страна Местo Регистрација учесника Спонзори и донатори Друштвени програм Опште информације Линкови Контакти

САЖЕТАК
Моле се сви који желе да пошаљу сажетке или радове да се придржавају наведених одредби.

Молимо Вас да користите on-line облик слања вашег сажетка/рада и да наведете све потребне податке. Молимо да сажетак/рад буде у Word формату и да се придржавате одредница постављених у Правила писања.
Научни одбор ће евалуирати приспеле сажетке и радове. Сви прикази случајева ће бити у одговарајућим постер сесијама.

Радови за усмене и постер презентације морају бити оригинални радови тј. не смеју бити штампани или презентовани раније.

Сви прохваћени радови ће бити уврштени у Програм и штампани у Зборнику радова који се објављује у часопису Балнеоклиматологија.

ВАЖНО
● Рок за слање и пријем сажетака/радова је 17. april 2017. године. 

Потврда о пријему сажетака/радова и начину презентације
До 25. априла 2017. године ћете бити обавештени е-маилом који сте навели да ли је сажетак/рад прихваћен И за који начин презентације (прикази случајева су у постер сесијама).

Enter Abstract Platform

 

Информације

Научни део

Архива

УДРУЖЕЊЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ СРБИЈЕ