Home Place Registration Sponsors Social Programme General info Links Contacts

UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU I REHABILITACIONU MEDICINU SRBIJE

16. KONGRES FIZIJATARA SRBIJE
sa međunarodnim učešćem

STRATEGIJA I ISKUSTVO U REHABILITACIJI

PROGRAM

19 – 22. maj 2016. godine
Kongresni centar ”Hotel Izvor”, Aranđelovac  

Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije od marta 2016. godine 16. Kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem je akreditovan pod brojem
A – 1 – 810/16 kao međunarodni kongres.
Svojim predavanjem na Kongresu predavač stiče 15 bodova, nosilac rada odabranog za usmenu prezentaciju 13 bodova, nosilac rada odabranog za poster prezentaciju 11 bodova, pasivni učesnik Kongresa 9 bodova.

Kongresni odbor će po navedenom kriterijumu dodeliti sertifikate učesnicima. 

Dobro došli na Šesnaesti kongres fizijatara Srbije
sa međunarodnim učešćem – Aranđelovac 2016

Poštovane koleginice i kolege,

Čast nam je da Vam se, u ime Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije, zahvalimo na prihvatanju poziva da učestvujete na 16. Kongresu fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, koji se održava u Aranđelovcu u Kongresnom centru “Hotela Izvor” od 19 – 22. maja 2016. godine pod nazivom: “STRATEGIJA I ISKUSTVO U REHABILITACIJI”. Kongres se ove godine održava u srcu Šumadije, pod okriljem Bukulje u Aranđelovcu, odnosno njegovom najlepšem delu, Bukovičkoj Banji. Verujem da ćemo u prijatnom ambijentu Bukovičke Banje, koju krase bogato kulturno nasleđe, tradicija i velika istorijska baština, imati sve uslove za uspešan rad našeg skupa.
Ovogodišnji Kongres se održava u trenutku kada smo na sastanku Predsedništva ESPRM, dobili organizaciju Evropskog kongresa u Beogradu 2020. godine. To je velika potvrda dugogodišnjem radu i naporima koji smo svi zajedno uložili u afirmaciju Fizikalne i rehabilitacione medicine Srbije. Udruženje je redovan član ISPRM-a (International Society of PRM), član ESPRM-a (European Society of PRM), član Borda Evropske Unije za FRM i član Mediteranskog foruma za FRM.
Razvoj FRM je doveo do unapređenja istraživačkog rada, uvođenja inovativnih programa u rehabilitaciju, razvoja asistivne tehnologije koja se kreće od običnih pomagala do robotike i sofisticiranih elektronskih sistema za stimulaciju, komunikaciju, kontrolu okoline i povećanje mobilnosti.
Naši kongresi, koji se održavaju svake godine, tradicionalno okupljaju fizijatre i sve članove rehabilitacionog tima, sa ciljem da se iznesu i razmene naučna dostignuća, stručne novosti, znanja i iskustva u cilju uvećanja našeg znanja iz oblasti FMR i unapređenja zdravlja naših bolesnika.
Svi radovi koji su prošli recenziju naučnog odbora (133 rada) pripremljeni su i odštampani u celini u časopisu „Balneoclimatologia“. Kroz mini simpozijume obrađeno je šest tema:Dijagnostika i (re)habilitacija specifičnih stanja i retkih bolesti kod dece; Specifični funkcionalni problemi u rehabilitaciji (posebne telesne funkcije: kontrola sfinktera, gutanja, seksualnosti, spasticiteta, govora ...); Najčešći klinički sindromi u fizikalnoj i rehabilitacionoj medicini:Dijagnostika i terapija bola u leđima i Dijagnostika i tretman pacijenata sa osteoartritisom; Rehabilitacija osoba sa amputacijama ekstremiteta i primena savremenih tehnologija; Rehabilitacija pacijenata nakon povreda kolena; Uloga balneoklimatologije i drugih komplementarnih grana u fizikalnoj i rehabilitacionoj medicini (hiropraksa, akupunktura, homeopatija, mezoterapija...)
Naučni odbor Kongresa je odabrao 39 uvodnih predavanja najeminentnijih profesora iz Srbije i zemalja Evropske Unije, 34 originalna stručna rada za usmenu prezentaciju i 59 radova koji su prošli recenziju je prihvaćeno za poster prezentaciju.
Niz sponzorisanih predavanja i simpozijuma dodatno će proširiti naše kliničko iskustvo i unaprediti naše veštine u rehabilitaciji bolesnih i povređenih.
Dosadašnja pozitivna iskustva u organizaciji kongresa nam garantuju da ćete osvežiti svoja znanja a i dopuniti najnovijim saznanjima iz različitih oblasti rehabilitacije. Takođe smo sigurni da ćete uživati u druženjima sa kolegama iz zemlje i inostranstva.

Dobro došli na 16. Kongres fizijatara Srbije!

     .                                         .

Predsednik Organizacionog odbora           Predsednik Naučnog odbora
Prof. dr Milica Lazović                                Prof. dr Ivana Petronić-Marković


POČASNI ODBOR
Ass. dr Zlatibor Lončar
Ministar zdravlja Republike Srbije
Prof. dr Berislav Vekić

Državni sekretar Ministarstva zdravlja RS
Prof. dr Vladimir Đukić
Državni sekretar Ministarstva zdravlja RS
Prof. dr Radoje Čolović, Predsednik SLD
Prof. dr Nebojša Lalić,
Dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu
Prof. dr Gordana Nikolić
Prof. dr Krsta Vranić
Prof. Dr Vukašin Mihajlović
Prof. Dr Vladislava Vesović Potić
Prof. dr Zoran Kojović

Prof. dr Stevan Jović
Prof. dr Laslo Švirtlih

NAUČNI ODBOR
Prof. dr Ivana Petronić-Marković, predsednik 
Prof. dr Milica Lazović, potpredsednik
Prof. dr Jorge Lains, predsednik ISPRM-a
Prof. dr Gülseren Akyüz, predsednik MFPRM
Prof. dr Nicolas Christodoulou, predsednik UEMS PRM Section
Prof. dr Helena Burger, Slovenija
Prof. dr Ljubica Konstantinović
Prof. dr Branislav Bobić
Prof. dr Marina Deljanin Ilić
Prof. dr Miodrag Veljković
Prof. dr Milisav Čutović
Prof. dr Dragana Matanović 
Prof. dr. Tatjana Bućma, RS, BiH
Prof. dr Ivona Stanković
Doc. dr. Mirsad Muftić, BiH
Prof. dr Lidija Dimitrijević
Prof. dr Gordana Devečerski
Doc. dr Vesna Bokan, Crna Gora

SEKRETARI KONGRESA
Mr. sc dr Ranka Krunić Protić, prim generalni sekretar

Mr. sc dr Marija Hrković,
Sekretar

111000 Beograd, Pasterova 2
e-mail:
kongresfizijatara@gmail.com
fizijatris@gmail.com
http://www.fizijatri.org

TEHNIČKI SEKRETERIJAT 
MONDORAMA DOO NIS
DUSANOV BAZAR LOK.216
18000 Nis
Licenca: OTP 290/2010
OD 17.02.2010.
TEL. 018/259-500, 259-501, FAX: 018/293-305
e-mail: office@mondorama.rs
sajt: www.mondorama.rs

ziro racun: 265-4020310000058-19 Raiffeisen banka

 

 

ORGANIZACIONI ODBOR
Prof. dr Milica Lazović, predsednik

Prof. dr Ivana Petronić-Marković, potpredsednik

Prof. dr Ljubica Konstantinović
Prof. dr Milisav Čutović
Doc. dr Mirjana Kocić
Ass. dr med. Sc Mirko Grajić
Prof. dr Snežana Tomašević Todorović
Dr Marina Delić 
Doc. dr Emilija Dubljanin Raspopović 
Prim. Mr.sci dr Ranka Krunić Protić,
Prim. dr Biljana Marjanović
N.S. dr med. sc Dejan Nikolić
Dr Slobodan Prodanović 
Dr med. sc Igor Simanić 
Ass. dr Sanja Tomanović Vujadinović

 

 

TEME KONGRESA

 

 

I Dijagnostika i (re)habilitacija specifičnih stanja i retkih bolesti kod dece
Moderator: Ivana Petronić Marković

II Specifični funkcionalni problemi u rehabilitaciji (posebne
telesne funkcije: kontrola sfinktera, gutanja, seksualnosti, spasticiteta, govora ...)
 Moderator: Ljubica Konstantinović

III Najčešći klinički sindromi u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji:
 - Dijagnostika i terapija bola u leđima
Moderator: Milica Lazović
- Dijagnostika i tretman pacijenata sa osteoartritisom
 Moderator: Branislav Bobić

IV Rehabilitacija osoba sa amputacijama ekstremiteta i primena savremenih tehnologija
Moderator: Prof. dr Gordana Devečerski

V Rehabilitacija pacijenata nakon povrede kolena
Moderator: Emilija Dubljanin Raspopović

VI Uloga balneoklimatologije i drugih komplementarnih grana
u fizikalnoj i rehabilitacionoj medicini (hiropraksa, homeopatija, mezoterapija...)
Moderator: Milisav Čutović

VII Prikaz doktorskih teza i značajnih ostvarenja i publikacija između dva kongresa

VIII SLOBODNE TEME

 

RASPORED DOGAĐANJA

19. 05. 2016. Četvrtak
Hol Hotela Izvor
12:00                           Registracija učesnika

Kongresni centar Hotel Izvor
15:00 – 16:00              Usmene prezentacije
16:00 – 17:00              Uvodna predavanja Tema VII
17:00 – 18:30             Uvodna predavanja Tema II

19:30    Otvaranje kongresa
 
Hotel Izvor
20:30                            Ketering dobrodošlice

20. 05. 2016. Petak
Kongresni centar Hotel Izvor

08:30 – 09:30              Uvodna predavanja Tema IV
09:30 – 10:00              Usmene prezentacije IV
10:05 - 10:50              Uvodna predavanja Tema III2
10:50 – 11:10              Usmene prezentacije III2
11:45 – 12:30              Uvodna predavanja Tema III1
12:40 – 13:10              Usmene prezentacije III1

Kongresni centar Hotel Izvor
Prateći sadržaji

13:10 – 13:55              Goodwill Pharma

14:00 - 15:30
Restoran Hotel Izvor - Ketering     
Kongresni centar Hotel Izvor
15:30 - 16:30             Uvodna predavanja Tema V
16:30 – 16:50             Usmene prezentacije Tema V        
16:50 – 17:05 Pauza
Prateći sadržaji
Kongresni centar Hotel Izvor
17:05 – 17:25             PharmaSwiss
17:30 - 18:00              A.D. PLANINKA
                       
Mala sala Hotel Izvor
18:00 – 19:00              Poster prezentacije I grupa
18:00 – 19:00              Poster prezentacije I grupa

Restoran Hotel Izvor
20:00                           Ketering

21. 05. 2016. Subota
Kongresni centar Hotel Izvor

08:30 – 10:00              Uvodna predavanja - Tema I
10:00 - 11:00              Usmene prezentacije Tema I
11:00 - 11:15              Pauza
11:15 – 11:45             Vodič za dijagnozu i terapiju
 osteoartritisa                       
11:45 - 12:45              Uvodna predavanja Tema VI

Mala sala Hotel Izvor
13:00 – 14:00             Poster prezentacije III grupa
13:00 – 14:00             Poster prezentacije IV grupa

14:00 - Ketering

22. 05. 2016. Nedelja
Kongresni centar Hotel Izvor

08:30 – 10:00               Usmene prezentacije
10:00 – 11:30                Usmene prezentacije
11:30 – 12:00               Skupština Udruženja fizijatara Srbije
12:00 – 12:30               Zatvaranje Kongresa, dodela nagrada

 

PROGRAM
19. 05. 2014. Četvrtak

Kongresni centar Hotel Izvor
15:00 – 16:00      Usmene prezentacije

Radno predsedništvo: Karadžov Nikolić A, Tomanović Vujadinović S, Novković S


1.

DVOGODIŠNJE ISKUSTVO PRIMENE DENOSUMABA KOD POSTMENOPAUZALNE OSTEOPOROZE. Novković S, Jeremić RI, Simić Pašalić K, Vujasinović Stupar N. Institut za reumatologiju, Beograd, R. Srbija

2.

ANALIZA FAKTORA KOJI UTIČU NA UČESTALOST PATOLOŠKIH PRELOMA KOD POSTMENOPAUZNIH ŽENA SA OSTEOPOROZOM. Karadžov Nikolić A,Vujasinović Stupar N, Bukumirić Z, Milićević S, Sekulić A. Institut za reumatologiju, Med. fak. u Beogradu, Institut za statistiku i informatiku, Kl. za reh. "Dr Miroslav Zotović", Beograd

3.

EFEKAT STATIČKOG OPTEREĆENJA NA MIŠIĆNU SNAGU I TOLERANCIJU NAPORA KOD BOLESNIKA NAKON PREŽIVELOG INFARKTA SRCA. Kozomara S, Stoičkov M, Marković K, Mladenović M, Filipov R, Mandić N. Institut za lečenje i reh. "Niška Banja", DZ Niš, R. Srbija

4.

KINEZIOTEJPING KAO POMOĆNA PROCEDURA U TRETMANU SPASTICITETA KOD DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM. Marković B. SB za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd, R. Srbija

5.

ASSESSMENT OF HEALTHY LIFE, NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN DIFFERENT AGE GROUPS.
Popova Ramova E, Ramov L, Angelovska B, Sofronijevska V. Univerzitet Sv. Climent Ohridski, Bitola; Med. fak., Stip; Klinička bolnica Bitola, R. Makedonija

6.

DEPRESIJA U REUMATOIDNOM ARTRITISU - UDRUŽENOST SA DEMOGRAFSKIM PARAMETRIMA, FUNKCIJSKOM KLASOM  I AKTIVNOŠĆU BOLESTI. Jovanović J, Lazović M, Jovanović V, Kocić M, Karadžić M. Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Institut za reh, Beograd, Kl. za ortopediju i traum, Niš, Klinika za FMR, Niš

Diskusija

16:00 -  16:30   Tema  VII   Uvodna predavanja
PRIKAZ DOKTORSKIH TEZA I ZNAČAJNIH OSTAVRENJA I PUBLIKACIJA IZMEĐU DVA KONGRESA

Radno predsedništvo: Stokić D, Muftić M, Lazovic M.

1. Stanković A: UTICAJ INDIVIDUALNO KONCIPIRANOG KINEZI TERAPIJSKOG TRETMANA I KOGNITIVNO - BIHEJVIORALNE TERAPIJE NA BOL I NIVO AKTIVNOSTI PACIJENATA SA HRONIČNIM BOLNIM LUMBALNIM SINDROMOM.
2. Simić Panić D: Faktori koji utiču na ishod medicinske rehabilitacije kod pacijenata sa ishemičnim moždanim udarom.

16:30 – 17:00
Stokić D. Mississippi, USA: KLINIČKA PRAKSA NA OSNOVU DOKAZA ILI DOKAZI NA OSNOVU KLINIČKE PRAKSE – ŠTA JE TAČNIJE ZA REHABILITACIJU
Muftić M. BIH: KRIOTERAPIJA CIJELOG TJELA

17:00 – 18:30      Tema II  Uvodna predavanja
SPECIFIČNI FUNKCIONALNI PROBLEMI U REHABILITACIJI (posebne telesne funkcije: kontrola sfinktera, gutanja, seksualnosti, spasticiteta, govora ...)

Moderator: Ljubica Konstantinović

1. Konstantinović Lj: Spastičnost u rehabilitaciji
2. Lains J. PortugalGUIDELINES AND GAPS ON SPASTICITY TREATMENT REGARDING COMPREHENSIVE PATIENT MANAGEMENT
3. Stanković I: REHABILITACIJA BOLESNIKA SA POREMEĆAJEM KONTROLE SFINKTERA POSLE ŠLOGA
4. Veljković M:  ŠTA ZNAMO O PROBLEMIMA SEKSUALNOSTI U REHABILITACIJI
5. Vidaković A:  ZNAČAJ PROBLEMA KOMUNIKACIJE U REHABILITACIJI
6. Ljubica Nikčević:  AFAZIJE KOD MOŽDANOG UDARA I NJIHOV UTICAJ NA KVALITET ŽIVOTA
Diskusija

Kongresni centar Hotel Izvor
19:30 OTVARANJE KONGRESA

Pozdravna reč:
Prof. dr Milica Lazović, Predsednik udruženja za fiziklnu I rehabilitacionu medicine Srbije
Prof. dr Ivana Petronić Marković, Predsednik naučnog odbora Kongresa
Prof. dr Jorge Lains, Portugal, President International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM)
Prof. dr Gulseren Akyuz, Turkey, President Mediterranean Forum of Physical and Rehabilitation Medicine MFPRM
Gospodin Bojan Radović, predsednik opštine Aranđelovac

Umetnički program

20:30 
Hotela Izvor - Ketering

20. 05. 2016. Petak

Kongresni centar Hotel Izvor
08:30 – 09:30              Uvodna predavanja Tema IV
PROTETISANJE BOLESNIKA NAKON AMPUTACIJE EKSTREMITETA

Moderator: Devečerski G.

1. Burger H. Slovenija: FUNCIONAL STATUS MODULE IN PEOPLE WITH UNILATERAL UPPER LIMB AMPUTATION
2. Blagojević T.  PROTETIČKA REHABILITACIJA OSOBA SA AMPUTACIJAMA GORNJIH EKSTREMITETA U SVETU I KOD NAS
3. Simanić I:  PROTETIČKA REHABILITACIJA OSOBA SA AMPUTACIJAMA DONJIH EKSTREMITETA, SAVREMENI PRINCIPI
4. Bokan Mirković V. Cfrna Gora: REHABILITACIJA STARIJIH OSOBA SA AMPUTACIJAMA DONJIH EKSTREMITETA
5. Devečerski G: OSVRT NA PSIHOLOŠKI ASPEKT PACIJENATA SA AMPUTACIJOM DONJIH EKSTREMITETA
Diskusija

09:30 . 10:00 Usmeme prezentacije – Tema IV


1.

POVRŠINSKA ELEKTRIČNA STIMULACIJA KAO POVRATNA INFORMACIJA SA PODLAKATNE MIOELEKTRIČNE PROTEZE ZA POSPEŠIVANJE KONTROLE SNAGE HVATA
Popović I, Isaković M, Simanić I, Štrbac M, Grujičić B, Belić G. SB za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, Beograd, Tecnalia Serbia Ltd., Beograd

2.

KVALITET ŽIVOTA KORISNIKA ENDOSKELETNIH PROTEZA ZA DONJE EKSTREMITETE
Levićanin M, Blagojević T, Simanić I, Zatezalo M, Marković B. SB za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, Beograd, R. Srbija

3.

ZNAČAJ DIJAGNOSTIKE PROMJENA NA PERIFERNIM KRVNIM SUDOVIMA U PREVENCIJI AMPUTACIJA
Bajić N, Majstorović B, Pešta M. Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, Banja Luka , RS, BiH

Diskusija

10:05 - 10:50 Uvodna predavanja TEMA III
NAJČEŠĆI KLINIČKI I SINDROMI U FIZIKALNOJ MEDICINI I REHABILITACIJI

Moderator: Branislav Bobić

1.Bobić B: OSTEOARTRITIS - IZAZOVI I DILEME
2. Tomašević Todorović S: PATOFIZIOLOGIJA OSTEOARTRITISA
3. Kocić M. REKREATIVNE I SPORTSKE AKTIVNOSTI NAKON IMPLANTACIJE TOTALNE ENDOPROTEZE KUKA

10:50 – 11:10      Uvodna predavanja Tema III
           


1.

ZNAČAJ FIZIKALNE TERAPIJE U SPREČAVANJU POSTOPERATIVNE ARTROZE KOD PACIJENATA SA INTRA-ARTIKULARNIM PRELOMIMA PILONA TIBIJE. Milenković S, Kocić M, Đorđević N, Mitković BM, Mitković MM, Spalević M. Kl. za ort. i traumatologiju KC Niš, Klinika za FMR KC Niš, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet Niš, R. Srbija

2.

STRAH OD PADA PRI IZVOĐENJU AKTIVNOSTI SVAKODNEVNOG ŽIVOTA KOD PACIJENATA SA ENDOPROTEZOM KUKA. Spalević M, Kocić M, Stanković I, Dimitrijević L, Živković V, Čolović H. Klinika za FMR, KC Niš

Diskusija
11:10 -  11:25                         Pauza

Kongresni centar Hotel Izvor
11:25 – 12:30          Uvodna predavanja TEMA III
NAJČEŠĆI KLINIČKI I SINDROMI U FIZIKALNOJ MEDICINI I REHABILITACIJI

Moderator: Milica Lazović
1. Lazovic M:  TRETMAN HRONIČNOG LUMBALNOG BOLNOG SINDROMA
2. Akyuz G: NEUROMODULATION TECHNIQUES IN THE TREATMENT OF NEUROPATHIC PAIN
3. Nikolić D:  ELEKTRODIJAGNOSTIČKI ZNAČAJ PARAMETARA ISPITIVANJA U EVALUACIJI RADIKULOPATIJA
4. Grajić M: KONCEPT MEŠOVITOG LUMBALNOG BOLA: UZROCI, MEHANIZMI I TERAPIJSKE STRATEGIJE

12:40 – 13:10


1.

EFIKASNOST KINEZITERAPIJE I TRANSKUTANE ELEKTRIČNE NERVNE STIMULACIJE (TENS) KOD PACIJENATA SA AKUTNIM NESPECIFIČNIM LUMBALNIM BOLOM. Hrković M, Nikčević Lj, Lazović M, Kostić S, Ilić Stojanović O, Radović D. Institut za reh., SB za cerebro vaskularna oboljenja mozga “Sveti Sava”, Beograd, R. Srbija

2.

UČESTALOST NEUROPATSKE KOMPONENTE BOLA KOD HRONIČNOG LUMBALNOG SINDROMA
Knežević A, Tomašević Todorović S, Jeremić Knežević M, Ivačić J,Jambor F, Bošković K. Med. fak., Novi Sad, Opšta bolnica, Senta

3.

KLINIČKI PARAMETRI U PROCENI RANOG ISHODA OPERATIVNOG LEČENJA  LUMBALNE DISKUS HERNIJE. Medić T, Milovanović A, Medić V, Radovanović T, Rajević S, Tomanović Vujadinović S. Klinika za FMR KCS, Beograd, Medicinski fakultet u Beogradu, Visoka zdravstveno sanitarna škola strukovnih studija VISAN, Zemun, R. Srbija

Diskusija
13:10 – 13:55       PRATEĆI SADRŽAJI
Kongresni centar Hotel Izvor

Goodwill Pharma simpozijum 
1. ESCEO 2016. – algoritam za lečenje osteoartritisa - doc. dr Emilija Raspopović Dubljanin, Klinika za FMR,KC Srbije
2.   Metafex i Alanerv u terapiji bolnih radikulopatija – da li postoje razlike u odnosu na druge terapijske mogućnosti? - doc. dr Emilija Raspopović Dubljanin, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KC Srbije
3.   Mesto IPP u gastroprotekciji – prof. dr Srđan Đuranović – Kinika za gastroenterohepatolgiju KC Srbije

Restoran Hotela Izvor
14:00 -  15:30             Ketering

Kongresni centar Hotel Izvor
15:30 -  16:30  Uvodna predavanja  TEMA V
REHABILITACIJA POSTRAUMATSKIH STANJA KOLENA

Moderator: Dubljanin Raspopović Emilija

1. Dubljanin Raspopović E:  Rehabilitacija nakon povreda meniskusa
2. Vukomanović A:  REHABILITACIJA PACIJENATA NAKON POVREDE PREDNJE UKRŠTENE VEZE – DA LI SMO USPEŠNI U TOME?
3. Nikolikj Dimitrova E:  REHABILITACIJA PACIJENATA NAKON FRAKTURE PATELE
4. Filipović K: Sonografija kod povreda kolena

 

 

16:30 – 16:50 Usmena predavanja Tema V

1.

ZNAČAJ ULTRAZVUČNOG PREGLEDA ZA DIJAGNOZU OSTEOARTROZE KOLENA. Basarić MM, Radunović G, Damjanov N. Institut za reumatologiju – Beograd, R. Srbija

2.

ZNAČAJ MEHANIČKE PROFILAKSE U PREVENCIJI VENSKOG TROMBOEMBOLIZMA U HIRURGIJI KOLENA I KUKA. Radovanović T, Rajević S, Marković D, Milovanović A, Medić T, Tomanović Vujadinović S. Klinika za FMR, KCS, Beograd, Min. unutrašnjih poslova R.Srbije, Med. fak. Univerzitet u Beogradu, R. Srbija

Diskusija

16:50 – 17:05  Pauza

17:05 – 17:25   PRATEĆI SADRŽAJI

Kongresni centar Hotel Izvor

17:05 – 17:25   PharmaSwiss:
TOTALNO DRUGAČIJE OD DRUGIH
Doc. dr Emilija Dubljanin – Raspopović, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KCS
17:30 – 18:00       A.D. Planinka:
PROLOM VODA - ZDRAV NAPITAK ILI LEKOVITO SREDSTVO
Čutović M. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
Institut za rehabilitaciju Beograd,

Mala sala Hotela Izvor
18:00 – 19:00       POSTER PREZENTACIJE  I grupa
18:00 – 19:00       POSTER PREZENTACIJE  II grupa

Restoran  Hotela Izvor
20:00               Ketering

21. 05. 2016. Subota

Kongresni centar Hotel Izvor
08:30 – 10:00              Uvodna predavanja Tema I  
Dijagnostika i (re)habilitacija specifičnih stanja i retkih bolesti kod dece

Moderator: Petronić Marković Ivana
1. Petronić I: RETKI SINDROMI - MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP U DIJAGNOSTICI I LEČENJU
2. Dimitrijević L:  GENETSKI SINDROMI U PEDIJATRIJSKOJ REHABILITACIJI
3. Mikov A:  DIJAGNOZA I TRETMAN DECE SA DISTONIJOM
4. Ćirović D: SINDROM MOEBIUS - DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA I LEČENJE
5. Stevanović Papić Đ. RS/BiH. : INCIDENCIJA RIJETKIH BOLESTI U REPUBLICI SRPSKOJ
6. Demeši Drljan Č:  DANDY - WALKER SINDROM - TIPOVI I ISHOD LEČENJA

10:00 – 11:00   Usmene prezentacije
Radno predsedništvo: Jandrić S, Živković V, Švraka E


1.

POSTURALNI POREMEĆAJI KIČMENOG STUBA KOD DJECE ŠKOLSKOG UZRASTA KOJI TRENIRAJU PLIVANJE I KARATE. Jandrić S, Kragulj P.Medicinski fakultet Banjaluka, Zavod za med. rada i sporta, Banjaluka, RS/BiH

2

RESPIRATORNA REHABILITACIJA OSOBA SA CISTIČNOM FIBROZOM. Rakić Milanović J, Pavković V, Vlahović N, Jevtić T, Cvetković K, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić”, Beograd, R. Srbija

3

ZNAČAJ REHABILITACIJE U KOMPLEKSNOM LEČENJU DEVOJČICE SA KONGENITALNOM OBOSTRANOM AGENEZIJOM TIBIJE.Živković DV, Lazović M, Stanković I, Dimitrijević L, Čolović H, Kocić M, Spalević M. Kl. za FM&R i protetiku, KC Niš, Institut za rehabilitaciju, Beograd

4

PROCENA I TRETMAN DETETA SA PHELAN Mc DERMID SINDROMOM. Vukićević D, Ivanović V, Sekulić A. Klinika za rehabilitaviju Dr Miroslav Zotović, Beograd,

5

ULOGE KAO KLJUČNE DETERMINANTE PRODUKTIVNOSTI U OKUPACIONOJ TERAPIJI. Švraka E, Mikov A, Jaganjac A, Bojičić S, Ćirić B. Univerzitet u Sarajevu, Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, BiH, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Klinika za dečju habilitaciju i rehabilitaciju. Novi Sad, Institut za mentalno zdravlje, Beograd, R. Srbija

6

OKULARNI TORTIKOLIS - INDIKACIJA ZA OPERATIVNO LIJEČENJE STRABIZMA. Jovović N, Pojužina N, Milić N, Petronić I. Inst. za bolesti djece KC Crne Gore, Podgorica, Crna Gora, Inst. za očne bolesti KCS, Beograd, Srbija, Un. dečja klinika, Med. fak., Un. u Beogradu, R. Srbija

Diskusija

11:00  – 11:15    Pauza

11:15 - 11:45   
Vodič za dijagnozu i terapiju osteoartritisa Udruženje reumatologa Srbije i Udruženje fizijtara Srbije
1.  Uvod - od ideje do realizacije – prof.dr Milica Lazović, Institut za rehabilitaciju, Beograd, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2.   Medikamentozna terapija osteoartritisa
NSAIL – ass. dr Predrag Ostojić, Institut za reumatologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

11:45 -  12:45    Uvodno predavanje   TEMA VI
ULOGA BALNEOKLIMATOLOGIJE I DRUGIH KOMPLEMENTARNIH GRANA U FMR (balneologija, homeopatija, mezoterapija...)

Moderator: Milisav Čutović

1. Čutović M: BALNEOKLIMATOLOGIJA - KORISNA I UVERLJIVA KLINIČKA PRAKSA SA NEDOVOLJNIM NAUČNIM OBJAŠNJENJIMA

2. Matanović D: HOMEOPATIJA KAO KOMPLEMANTARNA GRANA U FIZIKALNOJ I REHABILITACIONOJ MEDICINI

3. Naumović N: MEZOTERAPIJA KAO KOMPLEMENTARNA GRANA FIZIKALNOJ I REHABILITACIONOJ MEDICINI: PREGLED DOSADAŠNJIH ISKUSTAVA
4. Dinić P, USA: HIROPRAKTIKOM DO ZDRAVLJA
5. Stefanovski G, RS/BIH: INVESTIGATIONS ABOUT THE EFFECTS OF BALNEOTHERAPY IN R. SRPSKA
Diskusija

Mala sala Hotel Izvor
13:00 – 14:00       POSTER PREZENTACIJE  III grupa
13:00 – 14:00       POSTER PREZENTACIJE  IV grupa
           
14:05     Restoran Hotel Izvor    ketering               

 

22. 05. 2015. Nedelja

Kongresni centar Hotel Izvor

08:30 – 10:00           Usmene prezentacije 

Radno predsedništvo: Stevanović S, Jurišić Škevin A, Krunić Protić R

1.

FUNKCIONALNI OPORAVAK BOLESNIKA POSLE ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA U ZAVISNOSTI OD KLINIČKOG SUB TIPA. Vidaković A, Gavrilović M, Rodić S, Milćević S, Milovanović N, Konstantinović Lj. Kl. za reh. „Dr Miroslav Zotović”, Med. fak., Un. u Beogradu, R. Srbija

2.

ULTRAZVUČNA PROCENA AHILOVE TETIVE KOD PACIJENATA SA HEMIPLEGIJOM RAZLIČITOG STEPENA POKRETLJIVOSTI. Stevanović S, Dedijer S, Sekulić A. Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović, Beograd, R. Srbija

3.

URINARNE INFEKCIJE KOD PACIJENATA SA POVREDOM KIČMENE MOŽDINE. Milićević S, Konstantinović Lj, Sekulić A, Božić N, Rosić S. Kl. za reh. "Dr M. Zotović", 2Med. fak., Un. u Beogradu, R. Srbija

4.

UČESTALOST AFAZIČNIH SINDROMA NAKON MOŽDANOG UDARA. Milovanović T, Vidaković A, Rodić S, Gavrilović M, Stojanović B, Konstantinović Lj. Klinika za rehabilitaciju ''dr Miroslav Zotović'' Beograd, R. Srbija

5.

KORELACIJA NAVIKE KONZUMIRANJA ALKOHOLNIH PIĆA I PARAMETARA FUNKCIONALNOG OPORAVKA HEMIPLEGIČNIH PACIJENATA. Draganac S, Knežević V,  Šekularac Lj. Institut za rehabilitaciju Beograd, R. Srbija

6.

COLOR DOPLER ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA MAGISTRALNIH KRVNIH SUDOVA VRATA KOD PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA. Radulović S, Josović Lj, Jokić A. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača, Banja Koviljača, R. Srbija

7.

TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI U TRETMANU CEREBRALNE PARALIZE. Gajić Jovanović S, Bošković M, Arežina Popović T, Bugarić S. SB za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd, R. Srbija

8.

EFEKAT rTMS NA SPASTICITET DONJIH EKSTREMITETA KOD PACIJENATA OBOLELIH OD PRIMARNO PROGRESIVNE I SEKUNDARNO PROGESIVNE FORME MULTIPLE SKLEROZERodić S, Konstantinović Lj, Filipović S. Kl. za reh. „Dr Miroslav Zotović“, Med. fak. Un. u Beogradu, Institut za med.istraživanja Univerziteta u Beogradu, R. Srbija

9.

EFEKTI PLUĆNE REHABILITACIJE NA PROMENE GASNIH VREDNOSTI KRVI KOD PACIJENATA POSLE HIRURŠKE RESEKCIJE KARCINOMA PLUĆA. Popovac Mijatov S, Mujović N, Nikolić D, Rajević S, Milovanović A. Klinika za FMR, KC Srbije, Med. fak, Un. u Beogradu, Služba FMR, Un. dečja klinika, Beograd, R. Srbija

Diskusija

10:00 – 11:20    Usmene prezentacije Tema VI

Radno predsedništvo: Mustur D, Bošković K, Prodanović S

1.

ZNAČAJ NAČINA IZRAŽAVANJA HEMIJSKOG SASTAVA MINERALNIH VODA ZA NJIHOVU PRIMENU U KLINIČKOJ  PRAKSI. Vuković - Dejanović V, Čutović M, Lazović M, Institut za rehabilitaciju Beograd

2.

POVEZANOST STAROSNE STRUKTURE,TRAJANJA BOLESTI, ANATOMSKIH I FUNKCIJSKIH KARAKTERISTIKA  BOLESTI PACIJENATA SA UMERENO AKTIVNIM REUMATOIDNIM ARTRITISOM SA STEPENOM AKTIVNOSTI BOLESTI I KVALITETOM ŽIVOTA NAKON PRIMENE BALNEOFIZIKALNE TERAPIJE. Pavlović D, Paunović J, Prodanović S,Tomić Lučić A,Jurišić Škevin A, Grbović V. SB za reh. “Bukovička banja“ Aranđelovac, Centar za reumatologiju,alergologiju i kl. imunologiju, Kl. za internu medicinu, Služba za FMR, KC Kragujevac, R. Srbija

3.

DEJSTVO I EFEKTI PRIRODNIH FAKTORA RIBARSKE BANJE U LEČENJU VANZGLOBNOG REUMATIZMA. Matejević T, Stanković Ž, Veljković D, Velimirović Lj, Živković S. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ribarska Banja, R. Srbija

4.

POZITIVNI EFEKTI KOMPLEKSNOG BALNEO-KLIMATOLOŠKOG LIJEČENJA NA UPOTREBU ANTIREUMATIKA I ANALGETIKA KOD BOLESNIKA SA ANKILOZIRAJUĆIM SPONDILITISOM. Mustur D, Marić M, Delić M, Vučić D. Institut „Dr Simo Milošević“ Igalo,Crna Gora

5.

BALNEOFIZIKALNI TRETMANI LUKOVSKE BANJE U LEČENJU ARTROZA. Janković G, Jovanović J, Milosavljević Đurić S, Pavlović G. SB za rehabilitaciju Prolom banja PC Lukovska Banja, R. Srbija

6.

EFEKAT BALNEOFIZIKALNOG TRETMANA U ATOMSKOJ BANJI NA KRETANJE I BALANS KOD PACIJENATA OBOLELIH OD MULTIPLE SKLEROZE
Obradović Bursać L, Milojković D, Sretović M, Jeković N, Totović B, Laković M. SB za rehabilitaciju "Gornja Trepca " Čačak, R. Srbija

7.

NEKI BALNEO-TERAPIJSKI EFEKTI IZAZVANI PIJENJEM PROLOM VODE ISKUSTVA PROLOM BANJE. Milosavljević Đurić S, Janković G, Jovanović J, Pavlović G. SB za rehabilitaciju "Prolom Banja", Kuršumlija, R. Srbija

8.

BALNEOLOŠKI  EFEKTI  VISOKO  ALKALNE  LEKOVITE  VODE  BANJE  KULAŠI U DOSADAŠNJOJ  KLINIČKOJ PRAKSI . Stanić Vukobrad Z. Zdravstveno-turistički centar Banja Kulaši, Kulaši bb, Prnjavor, BIH

Diskusija

11:30 – 12:00  Skupština Udruženja fizijatara Srbije       

12:00 – 12:30  Zatvaranje Kongresa, dodela nagrada

 

POSTER PREZENTACIJE

20.05.2016. Petak

Mala sala Hotel Izvor
08:00 – 20:00                   Poster prezentacije  Grupa I
08:00 – 20:00                   Poster prezentacije  Grupa II
18:00 – 19:00                   Odbrana radova

Grupa I

Radno predsedništvo: Konstantinović LJ, Krstić N, Jovanović J.


1.

UPOTREBNA VREDNOST F TALASA I H REFLEKSA KOD PACIJENATA SA LUMBOSAKRALNOM RADIKULOPATIJOM. Sekulić A, Stevanović S, Milićević S, Milovanović N , Gavrilovic M, Dedijer S. Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović, Beograd, R. Srbija

2.

UTICAJ HORMONSKOG DISBALANSA NA RAZVITAK SINDROMA KARPALNOG KANALA. Bućma T, Stajić Aksentić V, Bajić Z, Nalesnik M, Petrović Lj. Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „ Dr Miroslav Zotović" Medicinski fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci, RS, BiH

3.

Lumbalni  bol  -  DILEME pri pravljenju programa lečenja. Okiljević Obradović D, Katančević B, Predojević D, Uzelac Kovačević G. SB za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja, Stari Slankamen, R. Srbija 

4.

TERAPIJSKI EFEKTI PREGABALINA U LEČENJE PACIJENATA SA HRONIČNIM BOLNIM LUMBALNIM SINDROMOM. Pavlović A, Milovanović N, Klinika za rehabilitaciju "dr Miroslav Zotović", Beograd, R. Srbija

5.

KLINIČKI EFEKTI LASERA MALE SNAGE U LEČENJU AKUTNOG LUMBALNOG SINDROMA U POREĐENJU SA TENS-OM. Milovanović N, Konstantinović Lj, Pavlović A, Sekulić A, Vidaković A, Čobeljić R. Kl. za reh."dr Miroslav Zotović", Med. fak.Un. u Beogradu, R. Srbija.

6.

NESTABILNE POVREDE KARLIČNOG PRSTENA - ZNAČAJ HIRURŠKE STABILIZACIJE I REHABILITACIJE NA KRAJNJE FUNKCIONALNE REZULTATE. Milenković S, Kocić M, Mitković BM, Mitković MM, Spalević M. Klinika za ortopediju i traumatologiju KC Niš, Klinika za FMR KC Niš, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet Niš, R. Srbija

7.

ANALGETSKA FIZIKALNA TERAPIJA KOD DEGENERATIVNIH I VANZGLOBNIH REUMATSKIH BOLESTI GERONTOLOŠKIH PACIJENATA. Petrović D, Pašić Z, Filipović B, Pešić Prokić M. Gradski zavod za gerontologiju, Beograd, Dom zdravlja Zemun, R. Srbija

8.

KVALITET ŽIVOTA POSLE UGRADNJE ENDOPROTEZE KUKA. Paunović J, Pavlović D, Bakić M, Prodanović S. Sp. bolnica za rehabilitaciju "Bukovička banja" Aranđelovac

9.

DINAMIKA REGRESIJA EKSTRUZIJE CERVIKALNOG DISKA EVALUIRANA POMOĆU MRI 3 I 6 MESECI NAKON ZAPOČINJANJA FIZIKALNE TERAPIJE (INTERMITENTNA TRAKCIJA I KINEZITERAPIJA). Aničić S, Vojnomedicinska akademija, Beograd, R. Srbija

10.

EFEKTI HIDROKINEZITERAPIJE NA ISHOD REHABILITACIJE PACIJENATA NAKON ARTROPLASTIKE ZGLOBA KUKA. Dragičević Cvjetković D, Gligić M,Manojlović S. Zavod za FMR ''Dr Miroslav Zotović'' Banja Luka, RS, BiH

11.

SLUČAJNI PAD KAO UZROK PRELOMA KUKA - prikaz slučaja. Milanović J, ZHMP Kragujevac, R. Srbija

12.

UTICAJ KOMORBIDITETA NA ISHOD LEČENJA BOLESNIKA SA GONARTROZOM prikaz slučaja
Stanković M, Ilić D. Opšta bolnica Vrbas, Služba za FMR, Vrbas, DZ Kula, Služba za FM&R, Crvenka, R. Srbija

13

LEČENJE DEGENERATIVNIH PROMENA KOLENOG ZGLOBA. Zorić Z. DZ ''Dr Milutin Ivković'' – Palilula, Beograd

 

Poster prezentacija Grupa II

Radno predsedništvo: Karadžić M, Delić M, Mujović N.


1.

STAVOVI I INFORMISANOST GRAĐANA O BANJSKOM LEČENJU U BUKOVIČKOJ BANJI. Grujičić B, Kulić N, Vuletić S, Popović I, Todorović V. SB za reh. i ortopedsku protetiku, Beograd; Med. fak. Novi Sad, SURS Beograd, Fakultet za kulturu i medije Beograd, R. Srbija

2.

ANALIZA REZULTATA I STRUKTURE LEČENIH U SPECIJALNOJ BOLNICI „RIBARSKA BANJA“  SA POSEBNIM OSVRTOM NA DEJSTVO PRIRODNOG FAKTORA RIBARSKE BANJE. Veljković D, Inić R, Inić G, Todorov M. Specijalna bolnica Ribarska Banja, R. Srbija

3.

PRIMENA AKUPUNKTURE KOD ISPITANIH PACIJENATA. Milašinović Stanojević Lj, Tomašević Todorović S. Latrija, spec. ord. za FMR, Kl. za reh. KC Vojvodine, Novi Sad

4.

HIPERBARIČNA OKSIGENACIJA KAO NOVA TERAPIJSKA PROCEDURA U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA REHABILITACIJU “RIBARSKA BANJA“.  Inić R, Jovanović T, Veljković D, Inić G. Inst. fiz. Med. fak. u Beogradu;SB Ribarska Banja, R. Srbija

5.

LOŠE ZARASLA FRAKTURA TALUSA PREDISPOZICIJA ZA NASTANAK ARTROZE. Zorić Z. DZ ''Dr Milutin Ivković''- Palilula, Beograd, R. Srbija

6.

KVALITET ŽIVOTA I DEPRESIVNOST KOD PACIJENATA SA DISTALNOM SENZOMOTORNOM DIJABETESNOM POLINEUROPATIJOM. Grbović V, Jurišić Škevin A, Pavlović D, Nurković J. Služba za FMR, KC Kragujevac, SB za rehabilitaciju „Bukovička banja“, Aranđelovac, Departman za biomedicinske nauke, Državni un, Novi Pazar, R. Srbija

7.

PRIKAZ PROTETIČKE REHABILITACIJE POSLE DEZARTIKULACIJE U ZGLOBU LAKTA. Petrović Lj, Keleman N, Buzadžija B, Branka V, Markez S. Zavod za FM&R "dr Miroslav Zotović" Banjaluka, Un. KC RS, Banjaluka, RS/BIH

8.

FIZIKALNI TRETMAN I NJEGOV ZNAČAJ U LIJEČENJU POVREDA AHILOVE TETIVE. Joksimović V, Joksimović M, Tomić S, Bajrović H. Opšta bolnica Berane, DZ Berane, Ins. za ort. Banjica Beograd, R. Srbija; DZ Rožaje, Crna Gora

9.

REHABILITACIJA AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U RANOJ FAZI HOSPITALIZACIJE. Joksimović V, Joksimović M, Bajrović H. Opšta bolnica Berane, DZ Berane, DZ Rožaje, Crna Gora

10.

EKSTIRPACIJA LIMFNE ŽLEZDE U LATERALNOM DELU VRATA KAO FAKTOR RIZIKA ZA NASTANAK LEZIJE N. ACCESORIUSA. Rajević S, Mujović N, Jovanović A, Radovanović T, Milovanović A, Tomanović Vujadinović S, Klinika za FMR, KCS, Medicinski fakultet Beograd, R. Srbija

11.

FIZIKALNA TERAPIJA NAKON OPEKOTINA DONJIH EKSTREMITETA- Prikaz slučaja. Savić A, Adžić M, Vukčević A, Stolić I, Bulatović N. Centar za FMR KCCG, DZ Podgorica, Kl. za neurologiju, Kl. za ortopediju KCCG, Podgorica, Crna Gora

12.

Kriterijumi o primeni Shockwave terapija
Bitovski T, Bitovska T, Bitovska E. JZO DZ Skoplje,MinistarstvoZdravlja R. Makedoniji, Fizioterapeutski fakultet za FMR, Makedonija

13.

ZNAČAJ FIZIKALNOG TRETMANA U TERAPIJI OSIFIKANTNOG MIOZITISA - PRIKAZ SLUČAJA
Hadžiavdić A, Gavrić N, JZU Bolnica "Sveti apostol Luka", Doboj, RS/ BiH

 

21.05.2016. Subota

Mala sala Hotela Izvor
08:00 – 20:00 Poster prezentacija Grupa III
08:00 – 20:00 Poster prezentacija Grupa IV
13:00 – 14:00 - Odbrana radova

Poster prezentacija Grupa III

Radno predsedništvo: Blagojević T, Pavićević Stojanović M, Ilić Stojanović O.


1.

RANA REHABILITACIJA PACIJENTA SA AKUTNIM UNILATERALNIM  INTRA CEREBRALNIM HEMATOMOM U BAZALNIM GANGLIJAMA I DISFAGIJOM - PRIKAZ SLUČAJA. Tanasković Ž, Nikić P, Savić M, Nikčević Lj, Delić Mišković M, Konstantinović Lj. SB za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“,Kl. za reh. "Dr M. Zotović", Beograd, R. Srbija

2.

KOMPARATIVNA ANALIZA REZULTATA MERENJA OBIMA I DUŽINE DESNOG NOŽNOG PALCA POSLE CENTRALNE LIMFNE DRENAŽE. Solovjova N. Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, smer za estetiku i kozmetiku, Beograd, R. Srbija

3.

OKOLNOSTI POD KOJIMA NASTAJU PADOVI KOD PACIJENATA SA AMPUTACIJOM DONJIHEKSTREMITETA Stojanović S, Blagojević T, Ralević S, Grujičić B, Gavrilović B, Simanić I. SB za reh. i ort. protetiku, Beograd, R. Srbija

4.

KOMPARACIJA TESTOVA ZA FUNKCIONALNU EVALUACIJU OSOBA SA TRANSTIBIJALNOM AMPUTACIJOM. Gavrilović B, Grujičić B, Blagojević T, Kajganić M, Simanić I, Pavković S. SB za reh. i ort. protetiku, Beograd, R.Srbija

5.

TRETMAN LIMFEDEMA NOGE KOD ONKOLOŠKOG PACIJENTA - Prikaz slučaja. Milićević D, Živanić D, Majstorović B, Nikolić Pucar J, Pešta M. Zavod za FMR „Dr Miroslav Zotović“, Banja Luka, RS/BIH

6.

PREGABALIN U TERAPIJI LUMBALNE RADIKULOPATIJE – PRIKAZ SLUČAJA. Jurišić Škevin A, Grbović V, Nurković J, Pavlović D, Parezanović Ilić K. KC Kragujevac, Državni un. u Novom Pazaru, SB za reh. Bukovička banja, R. Srbija

7.

DIJAGNOSTIKA I REHABILITACIJA BOLESNIKA SA SY PARSONAGE TURNER - PRIKAZ SLUČAJA. Balaban S, Bućma T, Aksentić V, Petrović Lj, Baroš B, ZZFMR “Dr Miroslav Zotović”, Banjaluka,BiH

8.

PREVENCIJA I SAVREMENO LEČENJE DEKUBITALNIH RANA. Đurašić Lj, Vesić I, Kerkez M, Đorđević RV, Zarić N, Tomanović Vujadinović S. Klinika za FMR KC Srbije, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP, Klinika za digestivnu hirurgiju KCS, Medicinski fakultet, Beograd, R. Srbija

9.

ZNAČAJ FIZIOTERAPIJSKIH PROCEDURA U NEOPERATIVNOM TRETMANU BOLESNIKA SA PERIFERNOM ARTERIJSKOM OKLUZIVNOM BOLEŠĆU
Stojičić Đulić S, Nedeljković U, Tomanović Vujadinović S, Dubljanin Raspopović E, Ilić N, Krstć N. Klinika za FMR, Klinički Centar Srbije, Beograd, R. Srbija

10.

POSSIBILITES OF NON PHRAMACOLOGICAL METHOTHS TO INCREASE QUALITY OF LIFE BY PATIENTS WITH PARKINSON DISEASE. Popova Ramova E, Angelovska B, Ramov L. High Medical School, Bitola, University St.Clement Ohridski, Bitola, Medical faculty, Stip, University Goce Delcev, Stip, R. Macedonia

11.

KOMPLEKSNI PROTETIČKO-ORTOTIČKI TRETMAN PACIJENTKINJE SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM I AMPUTACIJOM EKSTEREMITETA. Zatezalo M, Blagojević T, Simanić I, Levićanin M, Stojanović S. SB za reh. I ortopedsku protetiku, Beograd, R. Srbija

12.

PRIKAZ PROTETIČKE REHABILITACIJE POSLE DEZARTIKULACIJE U ZGLOBU LAKTA. Ratković A, Cvetković N, Fattah WA, Andrić B, Milanović I, Knežević U. SB za reh. i ortopedsku protetiku, Beograd, R. Srbija

13.

ASSESSMENT OF SEQUELS AFTER PHYSICAL THERAPY TREATMENT OF PATIENTS WITH FACIAL PALSY
Popova Ramova E, Ramov L, Sofronijevska V. Univerzitet Sv. Climent Ohridski, Bitola; Medicnski fakultet, Stip; Klinicka bolnica, Bitola, R. Makedonija

  

Poster prezentacija Grupa IV

Radno predsedništvo:Ćirović D, Bošković M,Rakić Milanović J


1.

PNEUMONIJA KOD DJEČAKA PREDŠKOLSKOG UZRASTA - MEDIKAMENTNO LIJEČENJE I FIZIKALNA TERAPIJA. Vukčević A, Marojević G, Savić A, Radulović S. Dom Zdravlja Podgorica, Centar za FMR KCCG, Institut za bolesti djece KCCG, Podgorica, Crna Gora

2.

PRIMENA FUNKCIONALNE ELEKTRIČNE STIMULACIJE U KOREKCIJI VISEĆEG STOPALA NAKON KRANIOCEREBRALNE POVREDE KOD DECE - PRIKAZ SLUČAJA. Dedijer S, Sekulić A, Stevanović S, Stojanović B, Konstantinović Lj, Klinika za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", Beograd, R. Srbija

3.

ZNAČAJ DIFERENCIJALNE DIJAGNOZE LEZIJE BRAHIJALNOG PLEKSUSA KOD NOVOROĐENČADI – PRIKAZ SLUČAJA. Varagić Marković S, Petronić Marković I, Marković D, Krstić N, Tomanović Vujadinović S. Klinika za FMR KCS, Univerzitetska dečija Klinika Tiršova, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju KCS, Beograd, R. Srbija

4.

PRIKAZ SLUČAJA PACIJANTA SA CHARGE SINDROMOM
Bekić V, Vulović M, Borkovac D, Krasnik R. Inst. za zdr. zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, R. Srbija

5.

SINDROM WILLIAMS BEUREN  – REZULTATI KOMPLEKSNOG HABILITACIONOG TRETMANA - PRIKAZ SLUČAJA. Vučić D, Paunović T, Delić M, Mustur D, Vasić S, Kovačević A. Institut Dr Simo Milošević, Igalo, Crna Gora

6.

19. KORIŠĆENJE VODIČA ZA PRAĆENJE DETETA (GMCD) U FIZIJATRIJSKOJ PRAKSI. Vukićević D, Radovanović V, Karić J. Kl. za reh. ‘’Dr M. Zotović’’ Beograd, Fakultet za specijalnu edukaciju I rehabilitaciju, R. Srbija

7.

MOTORIČKI RAZVOJ DJECE SA OPSTETRIČKOM POVREDOM BRAHIJALNOG SPLETA. Dragić D, Stevanović Papić Đ. Zavod za FM&R “Dr. M. Zotović”,Banja Luka,RS/ BiH

8.

OKULARNI TORTIKOLIS - INDIKACIJA ZA OPERATIVNO LIJEČENJE STRABIZMA. Jovović N, Pojužina N, Milić N, Petronić I. Institut za bolesti djece KC, Podgorica, Crna Gora, Institut za očne bolesti KCS, Univerz. dečja klinika, Beograd

9.

AMPLIFIKOVANI MUSKULOSKELETNI BOL
Vlahović N, Sušić G, Rakić Milanović J, Đurović N, Mrlješ Popović N, Atanasković M. Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“, Institut za reumatologiju, Beograd

10.

ZNAČAJ EVOCIRANIH POTENCIJALA U POSTAVLJANJU DIJAGNOZE I PRAĆENJU OPTIČKOG NEURITISA. Mirković G, Petronić I, Nikolić D, Adžić M, Pavićević P, Ćirović D. Zavod za FMR „Dr Miroslav Zotović“, Banja Luka, RS, BiH; Centar za FMR, KC Centar, Podgorica, Crna Gora; Služba radiologije, Un. dečja kl, Beograd

11.

OŠTEĆENJE FACIJALNOG NERVA U SKLOPU UROĐENE ANOMALIJE. Adžić M, Petronić I, Nikolić D, Trifunović B, Mirković G, Savić A. Centar za FMR, KC Crne Gore, Podgorica, Crna Gora, Služba FMR, Un. dečja klinika, Služba dečje hir, Un. dečja klinika, Beograd, Srbija, Zavod za FMR “Dr M. Zotović”, Banja Luka, RS, BiH

12.

PRIKAZ SLUČAJA PACIJENTA SA SINDROMOM MONOZOMIJA 1P36. Sekulić A, Stevanović S, Milićević S, Vukićević D, Dedijer S, Kl.za reh. Dr Miroslav Zotović,Beograd

13.

SILVER RUSSELL SINDROM–PRIKAZ SLUČAJA. Borkovac D, Mikov A, Demeši Drljan Č, Krasnik R, Bekić V, Vulović M. Inst. za zdrav. zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

14.

REHABILITACIJA TROGODIŠNJEG DEČAKA SA MUKOPOLISAHARIDOZOM TIP IV POSLE OPERACIJE CERVIKOBAZILARNE SUBLUKSACIJE - PRIKAZ SLUČAJA. Vulović M, Mikov A, Bekic V, Demeši Drljan Č, Borkovac D, Krasnik R. Kl. za dečiju habilitaciju i reh, Inst. zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

15 PRAĆENJE MOTORNOG RAZVOJA I HABILITACIONI TRETMAN KOD DETETA SA TOWNES BROCKS SINDROMOM. Jevtić T, Rakić Milanović J, Cvetković K, Vlahović N, Institut za zaštitu majke i deteta Dr Vukan Čupić, Novi Beograd, R. Srbija

OPŠTE INFORMACIJE

Registracija učesnika Kongresa i prijem kongresnog materijala obaviće se u holu Hotela Izvor u Aranđelovcu od 12:00 sati 19. 05. 2016. godine. Početak stručnog rada predviđen je za četvrtak, 19. 05. 2016. godine u 15:00 časova.
Predavanja po pozivu i usmena saopštenja će se održavati u Kongresnom centru hotela Izvor. Prateći sadržaji će se održavati na istom mestu.
Svi učesnici Kongresa dobiće potvrdu (sertifikat) o učestvovanju u radu Kongresa.
Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije od marta 2016. godine, 16. Kongres fizijatara Srbije je akreditovan pod brojem
А-1–810/16kao međunarodni kongres. Svojim predavanjem na Kongresu predavač stiče 15 bodova, nosilac rada odabranog za usmenu prezentaciju 13 bodova, nosilac rada odabranog za poster prezentaciju 11 bodova, pasivni učesnik Kongresa 9 bodova. Kongresni odbor će po navedenom kriterijumu dodeliti sertifikate učesnicima.


MESTO ODRŽAVANJA: Kongresni centar Hotela Izvor, Aranđelovac.
 
WEBSITE: www.fizijatri.org
ZVANIČNI JEZIK: Srpski i engleski
SMEŠTAJ SA KOTIZACIJOM (paket) – u prijavnom listu

Paket uključuje: kotizaciju, smeštaj, ketering dobrodošlice sa programom.
Kotizacija uključuje: učeće u radu kongresa, kongresni materijal, identifikacioni bedž, pristup izložbenom prostoru, pristup prostoru za poster prezentaciju, otvaranje kongresa – ketering dobrodošlice i dodelu sertifikata o prisustvu ili aktivnom učešću.

PREZENTACIJA RADOVA

Naučni odbor kongresa je selektovao radove za usmenu ili poster prezentaciju. Selekcija radova za prezentaciju je zasnovana na stručnoj vrednosti poslatih sažetaka ili radova u celosti. Način prezentacije je objavljen na web sajtu kongresa.

 

Instrukcije za usmenu prezentaciju
Vreme izlaganja predavanja po pozivu je 12 minuta, a originalnih saopštenja do 7 minuta. Vreme za pojedinačne diskusije je ograničeno na 3 minuta.
U Salama za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske prezentacije pripremiti u programu MS Power Point i doneti na CD-u, USB memoriji ili na sopstvenom notebook računaru. Predlažemo da vaše prezentacije budu instalirane i testirane najmanje dva sata pre izlaganja.

Instrukcije za poster prezentaciju
Poster mora doneti izlagač lično, a ne da bude poslat poštom ranije. Zahtevane dimenzije su 90cm (š) sa 120 cm (h). Na vrhu postera obezbedite naslov rada, kao i imena autora i koautora kao i instituciju iz koje dolaze sa boldovanim slovima veličine 2,5 do 3 cm. Materijal za postavljanje postera je u nadležnosti izlagača postera. Organizator Kongresa nije odgovoran za izložene postere.

NAGRADE - Najbolji mladi istraživač
Naučni odbor 16. Kongresa fizijatara Srbije dodeliće nagradu najboljem mladom istraživaču za naučno istraživački rad na polju fizikalne medicine i rehabilitacije na ceremoniji zatvaranja Kongresa, 22. 05. 2016. god u 11:30 časova.
Kriterijumi za dodelu nagrade su: klinički ili eksperimentalni naučno istraživački rad; originalni; kvalitetna usmena prezentacija; mlađi od 40 godina (do 19. maja 2016. godine ).

IZLOŽBA
U toku Kongresa biće održana prateća izložba. Najznačajniji proizvodjači lekova, laboratorijske i druge medicinske opreme i prateće industrije izložiće svoje najnovije proizvode.
Detaljnije informacije o mogućnostima i uslovima učešća na izložbi u Sekretarijatu Kongresa.

 

TEHNIČKI SEKRETARIJAT KONGRESA

T.A. Mondorama Niš: 018 512 112, 512 113, 257 115, fax: 018 523 400 Dušanov bazar lok 216 - 18000 Niš e-mail:
mondorama@beotel.net
Licence OTP 290/2010
www.mondorama.rs

 

.
Licenca OTP 290/2010 Ministarstva trgovine, turizma i usluga Republike Srbije od 17. 02. 2010.
Mondorama d.o.o., PC Dusanov bazar lok 216, 18000 Nis, Srbija, Maticni broj 07929552, PIB:101532109,
Raiffeisen banka: 265-4020310000058-19, 018 257 109, 257 115, 512 112, 512 113, fax 018 523 400

 

 

.

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu medicinskom opremom MEDICOLINE d.o.o. Rajićeva 36/M Niš
Tel. 018 526-708, fax. 018 526-709,
e-mail: medicoline@open.telekom.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information

Scientific works

Archive


THE SERBIAN ASSOCIATION OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION