Прва страна Местo Регистрација учесника Спонзори и донатори Друштвени програм Опште информације Линкови Контакти


ПОЧАСНИ ОДБОР

Асс. др сц мед Златибор Лончар
Министар здравља Републике Србије
Проф. др Берислав Векић
Државни секретар Министарства здравља РС
Проф. др Владимир Ђукић
Државни секретар Министарства здравља РС
Проф. др Радоје Чоловић, Председник СЛД
Проф. др Небојша Лалић,
Декан Медицинског факултета у Београду
Проф. др Гордана Николић
Проф. др Крста Вранић
Проф. др Вукашин Михајловић
Проф. др Владислава Весовић Потић
Проф. др Зоран Којовић
Проф. др Стеван Јовић
Проф. др Ласло Швиртлих

НАУЧНИ ОДБОР

Проф. др Ивана Петронић-Марковић, председник
Проф. др Милица Лазовић, потпредседник
Проф. др Јорге Лаинс, председник ИСПРМ-а
Проф. др Гüлсерен Акyüз, председник МФПРМ
Проф. др Ницолас Цхристодоулоу, председник УЕМС ПРМ Сецтион
Проф. др Хелена Бургер, Словенија
Проф. др Љубица Константиновић
Проф. др Бранислав Бобић
Проф. др Миодраг Вељковић
Проф. др Цалогеро Фоти, Италиа
Проф. др Милисав Чутовић
Проф. др Драгана Матановић
Проф. др. Татјана Бућма, РС, БиХ
Проф. др Ивона Станковић
Проф. др Педро Цантиста, Португалија
Доц. др. Мирсад Муфтић, БиХ

Проф. др Марина Дељанин Илић
Проф. др Лидија Димитријевић
Проф. др Гордана Девечерски
Доц. др Весна Бокан, Црна Гора

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

Проф. др Милица Лазовић, председник
Проф. др Ивана Петронић-Марковић, потпредседник
Асс. др Мирко Грајић
Др Марина Делић
Доц. др Емилија Дубљанин Распоповић
Мр. сц др Марија Хрковић
Проф. др Милисав Чутовић
Доц. др Мирјана Коцић
Проф. др Љубица Константиновић
Прим. др Ранка Крунић Протић
Прим. др Биљана Марјановић
Н.С. Дејан Николић
Др Слободан Продановић
Др мед сц Игор Симанић
Асс. др Сања Томановић Вујадиновић
Доц. др Снежана Томашевић Тодоровић
Мр сц др Жељана Шкарић - Караникић

СЕКРЕТАРИ КОНГРЕСА

Мр. сц др Ранка Крунић Протић, прим генерални секретар
Мр. сц др Марија Хрковић, секретар

111000 Београд, Пастерова 2
е-маил: kongresfizijatara@gmail.com
lazovicmilica15@gmail.com
fizijatris@gmail.com

http://www.fizijatri.org

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТЕРИЈАТ

МОНДОРАМА ДОО НИШ
ДУШАНОВ БАЗАР ЛОК.216
18000 Ниш
Лиценца: ОТП 290/2010
ОД 17.02.2010.
ТЕЛ. 018/259-500, 259-501
ФАКС: 018/293-305

е-маил: office@mondorama.rs
сајт: www.mondorama.rs
жиро рачун: 265-4020310000058-19
Raiffeisen banka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информације

Научни део

Архива

УДРУЖЕЊЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ СРБИЈЕ