Prva strana Mesto Registracija učesnika Sponzori i donatori Društveni program Opšte informacije Linkovi Kontakti

Dobro došli na Sedamnaesti kongres fizijatara Srbije
sa međunarodnim učešćem – Kopaonik 2017

Poštovane koleginice i kolege,

            Čast nam je da Vam se, u ime Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije, zahvalimo na prihvatanju poziva da učestvujete na 17. Kongresu fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, koji se održava na Kopaoniku u Kongresnom centru “Hotela Grand” od 18 – 21. maja 2017. godine pod nazivom: “DIJAGNOSTIČKA I TERAPIJSKA ULOGA INSTRUMENTALNOG PRISTUPA U MEDICINSKOJ REHABILITACIJI”.

Kopaonik se nalazi između reka Ibra i Sitnice na zapadu,Laba na jugoistoku, Jošanice i Kozničke reke na severu dok je istočna strana omeđena dolinom reke Rasine i Toplice. U regionu planine su poznate Vrnjačka, Mataruška i Sijarinska Banja. U podnožju nalazi se Jošanička Banja (termalni izvor, 78°C), Lukovska Banja (36-56°C) i Kuršumlijska Banja (38-57°C). Na Kopaoniku postoje i mineralni izvori kao i izvor niskoradioaktivne vode Krčmar na visini od 1700 m i Marine vode na visini od 1950 m. Verujem da ćemo u prijatnom ambijentu Nacionalnog parka Kopaonik, imati sve uslove za uspešan rad našeg skupa.

Ovogodišnji Kongres se održava u trenutku kada smo krenuli sa pripremama za organizaciju Evropskog kongresa u Beogradu 2020. godine. To je velika potvrda dugogodišnjem radu i naporima koji smo svi zajedno uložili u afirmaciju Fizikalne i rehabilitacione medicine Srbije. Udruženje je redovan član ISPRM-a (International Society of PRM), član ESPRM-a (European Society of PRM), član Borda Evropske Unije za FRM i član Mediteranskog foruma za FRM.

Razvoj FRM je doveo do unapređenja istraživačkog rada, uvođenja inovativnih programa u rehabilitaciju, razvoja asistivne tehnologije koja se kreće od običnih pomagala do robotike i sofisticiranih elektronskih sistema za stimulaciju, komunikaciju, kontrolu okoline i povećanje mobilnosti.

Naši kongresi, koji se održavaju svake godine, tradicionalno okupljaju fizijatre i sve članove rehabilitacionog tima, sa ciljem da se iznesu i razmene naučna dostignuća, stručne novosti, znanja i iskustva u cilju uvećanja našeg znanja iz oblasti FMR i unapređenja zdravlja naših bolesnika.

Svi radovi koji su prošli recenziju naučnog odbora Kongresa i Uređivačkog odbora časopisa, pripremljeni su za štampu u celini u časopisu „Balneoclimatologia“. Obrađeno je 8 tema: Algoritmi u rehabilitaciji dece; Fizikalni agensi–novine; Tretman bola u neurorehabilitaciji; Balneoklimato-logija i maligne bolesti; Funkcionalna evaluacija osoba sa amputacijama ekstremiteta; Neuropsihijatrijski poremećaji u rehabilitaciji - značaj, izazovi, rešenja; Rehabilitacija pacijenata sa seronegativnim spondiloartropatijama; Novine u rehabilitaciji.

Niz sponzorisanih predavanja i simpozijuma dodatno će proširiti naše kliničko iskustvo i unaprediti naše veštine u rehabilitaciji bolesnih i povređenih.

Dosadašnja pozitivna iskustva u organizaciji kongresa nam garantuju da ćete osvežiti svoja znanja a i dopuniti najnovijim saznanjima iz različitih oblasti rehabilitacije. Takođe smo sigurni da ćete uživati u druženjima sa kolegama iz zemlje i inostranstva.

Dobro došli na 17. Kongres fizijatara Srbije!

Gotova slika1                                                     kongre5

Predsednik Organizacionog odbora                                  Predsednik Naučnog odbora
Prof. dr Milica Lazović                                                     Prof. dr Ivana Petronić-Marković

Informacije

Naučni deo

Arhiva

UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE