Prva strana Mesto Registracija učesnika Sponzori i donatori Društveni program Opšte informacije Linkovi Kontakti

 

UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU I REHABILITACIONU MEDICINU SRBIJE

17. KONGRES FIZIJATARA SRBIJE
sa međunarodnim učešćem

Dijagnostička i terapijska uloga instrumentalnog pristupa u medicinskoj  rehabilitaciji

program 02

 

PROGRAM 

18 – 21. maj 2017. godine
Kongresni centar ”Hotel Grand”, Kopaonik

Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije od marta 2017. godine (Одлука број: 153-02-489/2017-01 od  03.03.2017. ) 17. Kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem "Dijagnostička i terapijska uloga instrumentalnog pristupa u medicinskoj rehabilitaciji" je akreditovan pod brojem
A – 1 – 810/17 kao međunarodni kongres.
Svojim predavanjem na Kongresu predavač stiče 15 bodova, nosilac rada odabranog za usmenu prezentaciju 13 bodova, nosilac rada odabranog za poster prezentaciju 11 bodova, pasivni učesnik Kongresa 10 bodova, a po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 koautora).

Kongresni odbor će po navedenom kriterijumu dodeliti sertifikate učesnicima. 

Dobro došli na Sedamnaesti kongres fizijatara Srbije
sa međunarodnim učešćem – Kopaonik 2017

Poštovane koleginice i kolege,

            Čast nam je da Vam se, u ime Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije, zahvalimo na prihvatanju poziva da učestvujete na 17. Kongresu fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, koji se održava na Kopaoniku u Kongresnom centru “Hotela Grand” od 18 – 21. maja 2017. godine pod nazivom: “DIJAGNOSTIČKA I TERAPIJSKA ULOGA INSTRUMENTALNOG PRISTUPA U MEDICINSKOJ REHABILITACIJI”.
Kopaonik se nalazi između reka Ibra i Sitnice na zapadu, Laba na jugoistoku, Jošanice i Kozničke reke na severu dok je istočna strana omeđena dolinom reke Rasine i Toplice. U regionu planine su poznate Vrnjačka, Mataruška i Sijarinska Banja. U podnožju nalazi se Jošanička Banja (termalni izvor, 78°C), Lukovska Banja (36-56°C) i Kuršumlijska Banja (38-57°C). Na Kopaoniku postoje i mineralni izvori kao i izvor niskoradioaktivne vode Krčmar na visini od 1700 m i Marine vode na visini od 1950 m. Verujem da ćemo u prijatnom ambijentu Nacionalnog parka Kopaonik, imati sve uslove za uspešan rad našeg skupa.
Ovogodišnji Kongres se održava u trenutku kada smo krenuli sa pripremama za organizaciju Evropskog kongresa u Beogradu 2020. godine. To je velika potvrda dugogodišnjem radu i naporima koji smo svi zajedno uložili u afirmaciju Fizikalne i rehabilitacione medicine Srbije. Udruženje je redovan član ISPRM-a (International Society of PRM), član ESPRM-a (European Society of PRM), član Borda Evropske Unije za FRM i član Mediteranskog foruma za FRM.
Razvoj FRM je doveo do unapređenja istraživačkog rada, uvođenja inovativnih programa u rehabilitaciju, razvoja asistivne tehnologije koja se kreće od običnih pomagala do robotike i sofisticiranih elektronskih sistema za stimulaciju, komunikaciju, kontrolu okoline i povećanje mobilnosti.
Naši kongresi, koji se održavaju svake godine, tradicionalno okupljaju fizijatre i sve članove rehabilitacionog tima, sa ciljem da se iznesu i razmene naučna dostignuća, stručne novosti, znanja i iskustva u cilju uvećanja našeg znanja iz oblasti FMR i unapređenja zdravlja naših bolesnika.
Svi radovi koji su prošli recenziju naučnog odbora Kongresa i Uređivačkog odbora časopisa, pripremljeni su za štampu u celini u časopisu „Balneoclimatologia“. Obrađeno je 8 tema: Algoritmi u rehabilitaciji dece; Fizikalni agensi–novine; Tretman bola u neurorehabilitaciji; Balneoklimato-logija i maligne bolesti; Funkcionalna evaluacija osoba sa amputacijama ekstremiteta; Neuropsihijatrijski poremećaji u rehabilitaciji - značaj, izazovi, rešenja; Rehabilitacija pacijenata sa seronegativnim spondiloartropatijama; Novine u rehabilitaciji.
Niz sponzorisanih predavanja i simpozijuma dodatno će proširiti naše kliničko iskustvo i unaprediti naše veštine u rehabilitaciji bolesnih i povređenih.
Dosadašnja pozitivna iskustva u organizaciji kongresa nam garantuju da ćete osvežiti svoja znanja a i dopuniti najnovijim saznanjima iz različitih oblasti rehabilitacije. Takođe smo sigurni da ćete uživati u druženjima sa kolegama iz zemlje i inostranstva.

Dobro došli na 17. Kongres fizijatara Srbije!

     program 04                                  program 06

Predsednik Organizacionog odbora           Predsednik Naučnog odbora
Prof. dr Milica Lazović                                Prof. dr Ivana Petronić-Marković

 

POČASNI ODBOR

Ass. dr Zlatibor Lončar
Ministar zdravlja Republike Srbije
Prof. dr Berislav Vekić

Državni sekretar Ministarstva zdravlja RS
Prof. dr Vladimir Đukić
Državni sekretar Ministarstva zdravlja RS
Prof. dr Radoje Čolović, Predsednik SLD
Prof. dr Nebojša Lalić,
Dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu
Prof. dr Gordana Nikolić
Prof. dr Vukašin Mihajlović
Prof. dr Vladislava Vesović Potić
Prof. dr Stevan Jović
Prof. dr Laslo Švirtlih

NAUČNI ODBOR 
Prof. dr Ivana Petronić-Marković, Beograd
Prof. dr Milica Lazović, Beograd
Prof. dr Jorge Lains, Portugalija
Predsednik ISPRM-a
Prof. dr Gülseren Akyüz, Turska
predsednik MFPRM
Prof. dr Nicolas Christodoulou, Kipar
predsednik UEMS PRM Section
Prof. dr Franceska Gimigliano,  Italija,
Secretary  ISPRM
Prof. dr Ljubica Konstantinović
Prof. dr Branislav Bobić
Prof. dr Marina Deljanin Ilić
Prof. dr Milisav Čutović
Prof. dr Dragana Matanović
Prof. dr Ivona Stanković
Prof. dr Gordana Devečerski
Prof. dr Gordana Stefanovski, SR&BIH
Prof. dr Mirsad Muftić, BIH

SEKRETARI KONGRESA
Mr. sc dr Ranka Krunić Protić, prim generalni sekretar

Mr. sc dr Marija Hrković,
Sekretar

111000 Beograd, Pasterova 2
e-mail:
kongresfizijatara@gmail.com
fizijatris@gmail.com
http://www.fizijatri.org

TEHNIČKI SEKRETERIJAT 
MONDORAMA DOO NIS
DUSANOV BAZAR LOK.216
18000 Nis
Licenca: OTP 290/2010
OD 17.02.2010.
TEL. 018/259-500, 259-501, FAX: 018/293-305
e-mail: office@mondorama.rs
sajt: www.mondorama.rs

ziro racun: 265-4020310000058-19 Raiffeisen banka

 

 

ORGANIZACIONI ODBOR
Prof. dr Milica Lazović, predsednik

Prof. dr Ivana Petronić-Marković, potpredsednik

Prof. dr Ljubica Konstantinović
Prof. dr Milisav Čutović
Prof. dr Mirjana Kocić
Doc. dr Mirko Grajić
Prof. dr Snežana Tomašević Todorović
Prim. Dr Marina Delić
Doc. dr Emilija Dubljanin Raspopović
Prim. dr Biljana Marjanović
N.S. dr med. sc Dejan Nikolić
Doc. Dr Vesna Živković
Prim. Dr Mirjana Bošković
Dr med. sc Igor Simanić
Ass. dr Sanja Tomanović Vujadinović

 

TEME KONGRESA

 1. ALGORITMI U REHABILITACIJI DECE 
 2. FIZIKSLNI AGENSI – NOVINE
 3. TRETMAN BOLA U NEUROREHABILITACIJI 
 4. BALNEOKLIMATOLOGIJA I MALIGNE BOLESTI
 5. FUNKCIONALNA EVALUACIJA OSOBA SA AMPUTACIJAMA EKSTREMITETA  
 6. NEUROPSIHIJATRIJSKI POREMEĆAJI U REHABILITACIJI - ZNAČAJ, IZAZOVI, REŠENJA
 7. REHABILITACIJA PACIJENATA SA SERONEGATIVNIM SPONDILOARTRITISIMA 
 8. NOVINE U REHABILITACIJI
 9. SLOBODNE TEME

 
RASPORED DOGAĐANJA

18. 05. 2017. Četvrtak
Hol Hotela Grand

12:00                           Registracija učesnika

Kongresni centar Hotela Grand
15:00 – 16:00              Usmene prezentacije
16:00 – 17:00              Uvodna predavanja Tema VIII
17:00 – 18:00             Uvodna predavanja Tema VI
18:00 – 19:00             Uvodna predavanja

19:30    Ceremonija otvaranja kongresa

19. 05. 2017. Petak
Kongresni centar Hotela Grand

08:30 – 09:30              Uvodna predavanja Tema V
09:30 – 10:30              Usmene prezentacije IV
10:30 - 11:00              Pauza

Kongresni centar Hotela Grand
11:00 – 13:30  Prateći sadržaji                    

13:30 - 15:00  –   Pauza

Kongresni centar Hotela Grand
15:00 - 16:00             Uvodna predavanja Tema III
16:00 – 17:00             Uvodna predavanja Tema II

17:00 – 17:15 Pauza

Kongresni centar Hotela Grand
17:15 – 18:15  Usmene prezentacije

                       
Mala sala Hotela Grand
18:15 – 19:00              Poster prezentacije I grupa
18:15 – 19:00              Poster prezentacije II grupa

 

20. 05. 2017. Subota
Kongresni centar Hotela Grand

08:30 – 09:30              Uvodna predavanja - Tema VII
09:30 - 10:30              Uvodna predavanja – Tema I

10:30 - 11:00              Pauza

Kongresni centar Hotela Grand
11:00 – 12:30           Prateći sadržaji
  
Mala sala Hotela Grand
13:00 – 14:00             Poster prezentacije III grupa
13:00 – 14:00             Poster prezentacije IV grupa

21. 05. 2017. Nedelja

Kongresni centar Hotela Grand

08:30 – 10:00               Usmene prezentacije
10:00 – 11:30                Usmene prezentacije

11:30 – 12:00               Skupština Udruženja fizijatara Srbije

12:00 – 12:30               Zatvaranje Kongresa, dodela nagrada

 

PROGRAM

18. 05. 2017. Četvrtak

Kongresni centar Hotela Grand
15:00 – 16:00 Usmene prezentacije

Radno predsedništvo: Jelena Rakić Milanović, Mirjana Bošković, Danijela Vukićević


1.

PROCJENA PACIJENATA SA IDIOPATSKOM SKOLIOZOM U ZAVODU ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU „ DR MIROSLAV ZOTOVIĆ“  Gabriela Mirković, Đurđica Stevanović Papić, Samra Pjanić, Vladimira Šolaja Koščica, Vera Keković, Dobrinka Dragić. Zavod za FM&R  „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka, RS, BiH

2.

FIZIKALNA TERAPIJA KRVARENJA U ZGLOBOVIMA KOD DECE SA TEŠKIM OBLIKOM HEMOFILIJE. Jelena Rakić Milanović, Jevtić T, Mićić D, Kuzmanović M, Vlahović N, Cvetković K. Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr V. Čupić", Beograd, R. Srbija

3.

POREĐENJE SKALA ZA PROCENU RAZVOJA DECE (GMCD I IMP). Danijela Vukićević. Klinika za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", Beograd,Srbija

4.

ALBERTA TEST - PRAĆENJE MOTORIČKOG RAZVOJA PREVREMENO ROĐENE ODOJČADI. Vulović M, Mikov A, Bekić V, Demeši Drljan Č, Borkovac D, Krasnik R. Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, Klinika za dečju habilitaciju i rehabilitaciju, Novi Sad, R. Srbija

5.

ALGORITAM DIJAGNOSTIKE I TRETMANA SIMPTOMATSKI RIZIČNOG RAZVOJA. Snežana Gajić Jovanović, Bošković M, Radulović D, Arežina T. SB za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd, Srbija

6.

ALGORITAM TRETMANA CEREBRALNE PARALIZE, Snežana Bugarić, Bošković M, Ostojić S, Gajić Jovanović S, Baščarević D. SB za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd, Srbija

Diskusija 

16:00 - 17:00     Uvodna predavanja Tema VIII
NOVINE U REHABILITACIJI
Radno predsedništvo: Gordana Devečerski, Mirjana Kocić

 1. Marija Hrkov i sar. DIJAGNOSTIČKI ZNAČAJ ELEKTROMIO-NEUROGRAFIJE KOD PACIJENATA SA SIMPTOMIMA SENZOMOTORNE DISFUNKCIJE NA GORNJIM  EKSTREMITETIMA
 2. Anđela Milovanović i sar. PROCENA EFIKASNOSTI RANE REHABILITACIJE NAKON  ANEURIZMALNOG SUBARAHNOIDALNOG KRVARENJA KOD BOLESNIKA OPERISANIH U AKUTNOM TERMINU
 3. Ljubica Nikčević i sar. PROFESIONALNA REHABILITACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM
 4. Dejan Nikolić i sar. ULOGA I ZNAČAJ ELEKTRO DIJAGNOSTIČKIH ISPITIVANJA U JEDINICAMA INTENZIVNE NEGE

Diskusija

17:00 – 18:00      Tema VI Uvodna predavanja
NEUROPSIHIJATRIJSKI POREMEĆAJI U REHABILITACIJI - ZNAČAJ, IZAZOVI, REŠENJA

Moderator: Emilija Dubljanin Raspopović

 1. Emilija Dubljanin Raspopović i sar.NEUROPSIHIJATRIJSKI POREMEĆAJI KOD STARIJIH  PACIJENATA SA PRELOMOM KUKA – ZNAČAJ ZA REHABILITACIJU
 2. Una Nedeljković i sar.NEUROPSIHIJATRIJSKI POREMEĆAJI KOD PACIJENATA SA TRAUMATSKOM POVREDOM MOZGA - UTICAJ NA REHABILITACIONI ISHOD
 3. Sanja Tomanović Vujadinović i sar.ZNAČAJ RANE REHABILITACIJE ZA PREVENCIJU DELIRIJUMA KOD KRITIČNO OBOLELIH PACIJENATA
 4. Mirko Grajić -  UTICAJ STRUKTURISANOG VEŽBANJA NA KOGNITIVNE FUNKCIJE

Diskusija

18:00 – 19:00 Uvodna predavanja

 1. Gülseren Akyüz - CANCER PAIN MANAGEMENT
 2. Franceska Gimigliano - Italy, IMPLEMENTING THE ICF-BASED DATA COLLECTION TOOL IN REHABILITATION PRACTICE: EVIDENCE FROM ITALY
 3. Stephen Zammit - MEDITERRANEAN CONGRESS OF PRM, REHABILITATION: EVOLUTION IN PRACTICE

Kongresni centar Hotel Grand
19:00     CEREMONIJA OTVARANJA KONGRESA      

Pozdravna reč:

Prof. dr Milica Lazović, Predsednik udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicine Srbije
Prof. dr Ivana Petronić Marković, Predsednik naučnog odbora Kongresa
Prof. dr Gulseren Akyuz, Turkey, President Mediterranean Forum of Physical and Rehabilitation Medicine MFPRM, Regional Representative, Executive Committee ISPRM
Prof. dr Franceska Gimigliano, Italija, President International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM)
Dr. Stephen Zammit , Malta, President - Malta Physical & Rehabilitation Medicine Assocation

Umetnički program

 

19. 05. 2017. Petak

Kongresni centar Hotel Grand

08:30 – 09:30              Uvodna predavanja Tema V
FUNKCIONALNA EVALUACIJA OSOBA SA AMPUTACIJAMA EKSTREMITETA

Moderator: Igor Simanić

 1. Tatjana Blagojević i sar. FUNKCIONALNA EVALUACIJA OSOBA SA AMPUTACIJAMA EKSTREMITETA
 2. Igor Simanić i sar. DVOSMERNA PROTEZA ZA RUKU SA SENZORNOM POVRATNOM  SPREGOM UZ POMOC TRANSKUTANE ELEKTRICNE NERVNE STIMULACIJE
 3. Vesna Bokan - KARAKTERISTIKE POSTURALNE STABILNOSTI KOD OSOBA SA AMPUTACIJAMA DONJIH EKSTREMITETA
 4. Đurđica Stevanović Papić i sar. PROTOKOL KONZERVATIVNOG LIJEČENJA IDIOPATSKIH SKOLIOZA I RADA TIMA ZA SKOLIOZU
  Diskusija

09:30 - 10:30        Uvodna predavanja TEMA IV
 BALNEOKLIMATOLOGIJA I MALIGNE BOLESTI

Moderator: Milisav Čutović

 1. Slađana Filipović: BALNEOKLIMATOLOGIJA I MALIGNI BOLESNICI
 2. Milisav Čutović: BALNEOKLIMATOLOGIJA I MALIGNE BOLESTI
 3. Nataša Mujović i sar. KARCINOM PLUĆA - KLASIFIKACIJA I FUNKCIONALNA PROCENA BOLESNIKA
 4. Gordana Stefanovski I sar. BALNEOTERAPIJA I MALIGNA OBOLJENJA

Diskusija

10:30 - 11:00              Pauza 

Kongresni centar Hotela Grand
11:00 – 14:00      PRATEĆI SADRŽAJI

11:00-11:30 Mylan: “Algoritam za lečenje osteoartritisa”

1. "Današnja saznanja o lečenju osteoartritisa primenom
hondroprotektora”, doc. dr Goran Radunović
Institut za reumatologiju, Beograd 
2. "Uloga analgetika u terapiji osteoartritisa”, prof. dr Milica Lazović
Institut za rehabilitaciju, Beograd

11:30 – 12:15    Actavis: “Neuropatski bol i osteoporoza –
                       pregabalin i alfakalcidol u fokusu”

 1. Izazovi i dileme u lečenju neuropatskog bola - Prof. dr Ljubica Konstantinović, Klinika za rehabilitaciju Dr M. Zotović, Beograd
2. Prikaz slučaja pacijenta sa neuropatskim bolom – Doc. dr Aleksandra Vidaković, Klinika za rehabilitaciju Dr M. Zotović
3. Alpha D3 – od preporuke do prakse – Doc. dr Emilija Dubljanin Raspopvić, Klinika za rehabilitaciju, KCS, Beograd

12:15 – 13:00    Goodwill Pharma

1. „Savremeni koncept bola i nove terapijske mogućnosti“, prof. dr Dragana Lavrnić, KCS, Klinika za neurologiju, Beograd
2. Mesto i uloga glukozamin sulfata i hondroitin sulfata u lečenju osteoartritisa prema savremenim terapijskim smernicama“, prof. dr Snežana Tomašević -Todorović, KCV, Klinika za fizkalnu medicinu i rehabilitaciju, Novi Sad

Hotel Grand
13:30 - 15:00 Pauza 

Kongresni centar Hotela Grand

15:00 - 16:00 Uvodna predavanja    TEMA III
TRETMAN BOLA U NEUROREHABILITACIJI

Moderator: Ljubica Konstantinović

 1. Ljubica Konstantinović i sar. BOL U NEUROREHABILITACIJI
 2. Ivona Stanković -BOL U RAMENU KOD BOLESNIKA NAKON MOŽDANOG UDARA
 3. Aleksandra Vidaković i sar.   BOL KOD OŠTEĆENJA PERIFERNIH NERAVA
 4. Sidni Rodić i sar. UTICAJ BOLA I SPASTICITETA DONJIH EKSTREMITETA NA FUNKCIONALNU SPOSOBNOST I KVALITET ŽIVOTA KOD PACIJENATA OBOLELIH OD PRIMARNO PROGRESIVNE I SEKUNDARNO PROGRESIVNE FORME MULTIPLE SKLEROZE

Diskusija

16:00 – 17:00 Uvodna predavanja   TEMA II
 FIZIKALNI AGENSI – DO DANAS

Moderator: Milica Lazović

 1. Milica Lazović i sar. NOVE TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI LASERA NISKE SNAGE 
 2. Gordana Devečerski i sar. ELEKTROTERAPIJA U TRETMANU BOLA
 3. Dragana Matanović  - PRIMENA ULTRAZVUKA – NOVINE
 4. Mirjana Kocić - NISKOFREKVENTNO ELEKTROMAGNETNO POLJE  U ORTOPEDIJI – DO DANAS
  Diskusija

17:00-17:15  Pauza 

17:15 – 18:15     Usmene prezentacije

Radno predsedništvo: Aleksandra Jurišić Škevin, Aleksndra Karadžov Nikolić, Mirsad Muftić


1.
EFEKAT REHABILITACIJE KOD PACIJENATA SA KORONARNOM BOLEŠĆU I DIJABETESOM Slavica Kozomara, Stoičkov M, Marković K, Mladenović M, Filipov R, Mitić S. Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja, Srbija
2.

KORELACIJA IZMEĐU NAJVAŽNIJIH ELEMENATA KLINIČKE SLIKE I FUNKCIONALNE PROCENE I NMR KOD PACIJENATA SA LUMBALNIM SINDROMOM. Nenad Milovanović, Pavlović A, Sekulić A, Vidaković A, Dedijer S, Konstantinović Lj. Klinika za rehabilitaciju "dr Miroslav Zotović", Beograd, R. Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, R. Srbija

3.

FUNKCIONALNA PROCENA OSOBA SA AMPUTACIJOM DONJEG EKSTREMITETA U PRVOJ PROTETIČKOJ REHABILITACIJI. Milka Kajganić, Blagojević T, Gavrilović B, Grujičić B, Ralević S, Simanić I. Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku , Beograd, R. Srbija

4.

UTICAJ PRIMARNE PROTETIČKE REHABILITACIJE NA FORMIRANJE AMPUTACIONOG BATALJKA. Mladen Pešta, Majstorović B, Bajić N. Zavod za fizikalnu edicine i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, Banja Luka, Republika Srpska, BiH

5.

MJERNI INSTRUMENTI U PROGRAMU PRIMARNE PROTETIČKE REHABILITACIJE. Biljana Majstorović, Bajić N, Pešta M. Zavod za FM&R  „Dr M. Zotović“, Banja Luka,BiH

6.

POREĐENJE KOMPLEKSNE DEKONGESTIVNE TERAPIJE SAME I U KOMBINACIJI SA PNEUMATSKOM KOMPRESIJOM U TRETMANU LIMFEDEMA. Dragana Bojinović Rodić, Popović Petrović S, Nikolić Pucar J, Kovačević Gašić Kajkut A, Živanić D.Zavod za FM&R  “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka, RS, BiH

7.

PRIMARNA PROTETIČKA REHABILITACIJA KOD PACIJENTA SA OBOSTRANO IMPLANTIRANIM ENDOPROTEZAMA KUKOVA. Nikola Bajić, Majstorović B, Pešta M, Manojlović S. Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović“, Banjaluka, RS/BiH

Diskusija

Mala sala Hotela Grand

18:15 – 19:00  POSTER PREZENTACIJE I grupa
18:15 – 19:00  POSTER PREZENTACIJE II grupa 

20. 05. 2017. Subota

Kongresni centar Hotela Grand
08:30 – 09:30 Uvodna predavanja Tema  VII
REHABILITACIJA PACIJENATA SA SERONEGATIVNIM SPONDILOARTRITISIMA

Moderator: Branislav Bobić

 1. Snežana TomaševićTodorović- EVALUACIJA PACIJENATA SA SPONDILOARTRITISIMA
 2. Branislav Bobić i sar. MEDIKAMENTNA TERAPIJA SPONDILOARTRITISA
 3. Olivera Ilić Stojanović i sar. REHABILITACIJA PACIJENATA SA SERONEGATIVNIM  SPONDILOARTRITISIMA
 4. Mirsad Muftić - PLACEBO U REHABILITACIJI

Diskusija

09:30 – 10:30 Uvodna predavanja Tema I
ALGORITMI U REHABILITACIJI DECE

Moderator: Petronić Marković Ivana

 1. Dragana Ćirović i sar.SPECIFIČNOSTI PRIMENE  FUNKCIONALNIH TESTOVA U PEDIJATRIJSKOJ POPULACIJI
 2. Vesna Živković i sar. FIZIOTERAPIJSKI PROTOKOLI U LEČENJU DECE SA FUNKCIONALNIM POREMEĆAJIMA MOKRENJA I DEFEKACIJE
 3.  Čila Demeši Drljan i sar.ALGORITAM PRAĆENJA DECE SA RIZIČNIM RAZVOJEM
 4. Ivana Petronić Marković i sar. NOVI STAVOVI U LEČENJU NAJČEŠĆIH DEFORMITETA I STANJA KOD DECE
  Diskusija

10:30 – 11:00  Pauza 

11:00 – 12:30  PRATEĆI SADRŽAJI

11:00 – 11:20  Zepter Internacional
„Primena Bioptron svetlosne terapije u oblasti fizijatrije“
Dr Ilija Ćosić i Dr Milica Komnenić

11:20 – 12:05  PharmaSwiss d.o.o.
"Prolia – biološki korak u lečenju osteoporoze"
Doc. dr Emlija Dubljanin Raspopović

12:10 – 12:30                       El Pharma
1. „Bisfosfonati – Ima li razlike?“
Prof. dr Nada Vujasinović Stupar, Institut za reumatologiju, Beograd 
2. „Vitamin D – neophodnost u terapiji osteoporoze?!“
Dr Snežana Novković, Institut za reumatologiju, Beograd

Mala sala Hotela Grand
13:00 – 14:00  POSTER PREZENTACIJE III grupa
13:00 – 14:00  POSTER PREZENTACIJE IV grupa

21. 05. 2017. Nedelja

Kongresni centar Hotela Grand
08:30 – 10:00           Usmene prezentacije
 Radno predsedništvo: Tanja Zečević Luković, Slavica Đ Jandrić,Nataša Mujović

1.

UDRUŽENOST KIFOZE I KARDIOPULMONALNIH PARAMETARA KOD ADOLESCENATA. Slavica Đ Jandrić, Kragulj P, Milašinović Stanojević Lj. Medicinski fakultet u Banjaluci, Zavod za medicinu rada i sporta, Banjaluka, R. Srpska, BiH, Specijalistička fizijatrijska ordinacija Latrija, Novi Sad, R. Srbija

2.

KLINIČKI EFEKTI LASERA MALE SNAG U TERAPIJI AKUTNOG CERVIKALNOG SINDROMA. Katarina Parezanović Ilić, Minić S, Divjak A, Jurišić Škevin A, Grbović V. Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, KBC Priština, KC Kragujevac, R. Srbija

3.

PRIMENA BIOPTRON SVETLOSNE TERAPIJE I KRIOTERAPIJE U PREVENCIJI NASTANKA CRPS (SUDEKOVE ATROFIJE) NAKON FRAKTURE RADII LOCO TYPICO U GERONTOLOGIJI. Dejana Petrović, Zlatković Švenda M, Pašić Z, Paspalj D, Pešić Prokić M, Filipović B. Gradski zavod za gerontologiju, Institut za reumatologiju, Medicinski fakultet u Beogradu, Dom zdravlja Zemun, Srbija

4.

KOMPARATIVNA ANALIZA TERAPIJSKIH EFEKTA PREGABALINA I GABAPENTINA KOD  PACIJENATA SA HRONIČNIM LUMBALNIM BOLOM. Tamara Filipović, Lazović M, Hrković M, Backović A, Filipović A, IlićStojanović O. Institut za rehabilitaciju, Beograd, Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu KCS, R. Srbija, Turval laboratorysrl. Udine, Italija

5.

TOTALNA ARTROPLASTIKA KUKA U LEČENJU POST-TRAUMATSKIH ARTROZA NAKON PRELOMA ACETABULUMA. Saša Milenković, Mitković MM, Mitković BM, Stojiljković P. Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet Niš, Klinika za ortopediju i traumatologiju, KC Niš, R. Srbija

6.

UTICAJ POSTOPERATIVNOG BOLA NAKON FUNKCIONALNI OPORAVAK NAKON TOTALNE ARTROPLASTIKE KOLENA. Emilija Dubljanin Raspopović, Una Nedeljković, Mirjana Manojlović Opačić, Nela Ilić, Sanja Tomanović Vujadinović. Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KCS, Beograd, R. Srbija

7.

PROCENA EFIKASNOSTI INTRAARTRIKULARNE PRIMENE HIJALURONSKE KISELINE KOD PACIJENATA SA OSTEOARTRTISOM KOLENA. Svetlana Kević, Bosković K, Knezević A, Gutman Mikulić S, Savić M,  Tomašević Todorović S. Klinika za medicinsku rehabilitaciju, KC Vojvodine, Medicinski fakultet, Univerzitet Novi Sad, Srbija

8.

UTICAJ BIOMEHANIČKIH FAKTORA I ABDUKTORNOG MEHANIZMA NA NASTANAK DISLOKACIJE NAKON UGRADNJE ENDOPROTEZE KUKA. Tanja Zečević Luković, Jelena Stevanović, Nikola Kostić, Bojan Milenković Služba za FM&R  KC Kragujevac, Odeljenje za FM&R, Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Klinika za ortopediju,KC Kragujevac

9.

PREDIKTORI FUNKCIJSKE NESPOSOBNOSTI KOD BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM Jelena Jovanović, Lazović M, Jovanović V, Bozilov S, Karadžić M, Stoičkov M. Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niška Banja, Srbija, Institut za rehabilitaciju, Beograd, Klinika za ortopediju i traumatologiju, R. Srbija

Diskusija

10:00 – 11:20 Usmene prezentacije
Radno predsedništvo: Mirjana Savić, Srbislav Stevanović, Snežana Draganac

1.

KATEGORIJALNO IMENOVANJE PACIJENATA SA CVI U ODNOSU NA FUNKCONALNO OŠTEĆENJE STRANE TIJELA. Goran Savić, Slavica Golubović, ZZMR „ Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka, Republika Srpska, BiH. Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu

2.

FUNKCIONALNI OPORAVAK PACIJENATA SA HEMIPLEGIJOM NAKON MOŽDANOG UDARA U ZAVISNOSTI OD KOGNITIVNOG DEFICITA. Mirjana Savić, Nikola Vučinić, Svetlana Kević, Snežana Tomašević -Todorović. Medicinski fakultet, Novi Sad, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, KC Vojvodine, Zavod za anatomiju

3.

USPJEŠNOST REHABILITACIJE PACIJENATA SA PARKINSONOVOM BOLEŠĆU U ODNOSU NA MAKSIMALNU DUŽINU FONACIJE. Vojo Buzadžija, Goran Savić. ZZMR "Dr Miroslav Zotović", Banja Luka, RS, BiH

4.

EFEKAT TRETMANA JEZIČKIH SPOSOBNOSTI KOD PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA. Tanja Milovanović, Kovač M, Dedijer Dujović S, Mastilović G, Rosić S. Klinika za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović"Beograd,Srbija

5.

PRVI SLUČAJ PRIDRUŽENE PERIFERNE NEUROPATIJE KOD PACIJENTA SA KRANIOCEREBRALNOM POVREDOM U NAŠOJ PRAKSI. Srbislav Stevanović, Sekulić A, Dedijer S. Klinika za rehabilitaciju Dr M. Zotović, Beograd,

6.

PREVENTION OF FALL IN OLDER PEOPLE WITH INTERVENTION OF PHYSICAL THERAPY. Elizabeta Popova Ramova, High Medical School Bitola, Univerzitet Sv. Climent Ohridski, Bitola, R. Macedonia

7.

ELEKTRO STIMULACIJA MATRIČNIM ELEKTRODAMA U KOREKCIJI PADAJUĆEG STOPALA. Suzana Dedijer Dujović, Malešević J, Gavrilović M, Vidaković A, Konstantinović Lj. Kl. "Dr M. Zotović", Beograd, Srbija

8.

KVALITET ŽIVOTA OBOLELIH OD MULTIPLE SKLEROZE. Tatjana Matejević, Žaklina Stanković. SB "Ribarska Banja", Ribarska Banja, R. Srbija

9.

KORELACIONI ODNOS STAROSTI, HAČINSKOG SKORA, TESTA PROGNOZE SPONTANOG OPORAVKA SA FIM, MMSE I DMAS SKOROM KOD PACIJENATA SA HEMIPLEGIJOM. Snežana Draganac, Jovičić M, Hrković M, Filipović T. Institut za rehabilitaciju Beograd, R. Srbija

Diskusija

11:30 – 12:00  Skupština Udruženja fizijatara Srbije       

12:00 – 12:30  Zatvaranje Kongresa, dodela nagrada

POSTER PREZENTACIJE

19.05.2017. Petak

Mala sala Hotela Grand
08:00 – 19:00                   Poster prezentacije  Grupa I
08:00 – 19:00                   Poster prezentacije  Grupa II
18:15 – 19:00                   Odbrana radova

Grupa I
Radno predsedništvo: Jelena Jovanović, Katarina Parezanović Ilić, Mirko Grajić

1.

REHABILITACIJA NAKON TAKOTSUBO KARDIOMIOPATIJE. Mirjana Mladenović, Đorđević D, Kozomara S. Institut Niška Banja, Niška Banja. Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, R. Srbija

2.

ISKUSTVA LOKALNE PRIMENE ODREĐENOG MEDIUMA U ELEKTROANALGEZIJI. Jone Micevski, Micevski A.„Sv. Erazmo“SB za ortopediju i traumatologiju Ohrid, Macedonia

3.

OGLEDALO TERAPIJA U LEČENJU FANTOMSKOG BOLA - PRIKAZ SLUČAJA. Anita Stanković, Krstović A, Stanković I, Kocić M, Dimitrijević L, Klinika za FM&R , KC Niš, R. Srbija

4.

IZBOR PROTETIČKIH KOMPONENTI KOD TRANSTIBIJALNE TRAUMATSKE AMPUTACIJE Slavica Stojanović, Blagojević T, Matejić N, Pešić N, Grujičić B, Simanić I. SB za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, Beograd,

5.

OBOSTRANI GLUTEALNI NEKROTIZIRAJUĆI FASCIT SA GASNOM GANGRENOM NAKON EKSTENZIVNE CRUSH POVREDE - PRIKAZ SLUČAJA, Jelena Jeremić, Petrović Popović D, Bojičić B, Radovanović T. Klinika za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, KCS, Klinika za FM&R , KCS Beograd, R. Srbija.

6.

SPECIFIČNOST LEČENJA PACIJENATA SA EKSTENZIVNOM SAKRALNOM DEKUBITALNOM ULCERACIJOM, Dragana Petrović Popović, Jeremić J, Novaković M, Jovanović M, Bojičić B, Radovanović T. Klinika za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCS, Klinika za FM&R, KCS, Beograd, R. Srbija

7.

ZNAČAJ FIZIKALNOG TRETMANA U LIJEČENJU “TENISKOG LAKTA“. Vukosav Joksimović, Marija Joksimović, Marijana Marsenić Novović, Slavko Tomić. Opšta bolnica Berane, Dom zdravlja Berane, Crna Gora, Institut za ortopediju Banjica Beograd, R. Srbija

8.

FIZIKALNI TRETMAN U LIJEČENJU TRAUMATSKIH POVREDA AHILOVE TETIVE. Vukosav Joksimović, Marija Joksimović, Marijana Marsenić Novović, Slavko Tomić. Opšta bolnica Berane, DZ Berane, Crna Gora, Institut za ortopediju Banjica Beograd, R. Srbija

9.

REHABILITACIJA PACIJENATA SA PRELOMOM DONJEG OKRAJKA TIBIJE. Srđan Ivković, Božović S, Minić S, Stanković I, Matijašević I, Jakšić M. ZC Kosovska Mitrovica, Medicinski fakultet u Prištini, KBC Priština, KC Niš, R. Srbija

Poster prezentacija Grupa II

Radno predsedništvo: Dragana Ćirović, Vesna Živković, Dejan Nikolić


1.

ALGORITAM DIJAGNOZE CEREBRALNE PARALIZE. Sanja Ostojić, Baščarević D, Bošković M. SB za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd, R. Srbija

2.

KOMPLEKSNOST TERAPIJSKIH POSTUPAKA U TRETMANU NEURORIZIČNOG DJETETA. Dobrinka Dragić, Đurđica Stevanović Papić, Iva Papić, Gabriela Mirković. Zavod za FM&R  “Dr. Miroslav Zotović”, Banja Luka

3.

RANI REHABILITACIONI TRETMAN POSLE TRANSPLANTACIJE BUBREGA U DEČJOJ POPULACIJI. Jasna Stojković, Ivana Petronić, Dragana Ćirović, Dejan Nikolić, Dragana Džamić, Goran Stojković Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Univerzitetska dečja klinika, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Beograd, R. Srbija

4.

DA LI JE UČESTALOST POVREDA KOD DECE SA RAVNIM STOPALIMA POVEZANA SA BOLOM U KRSTIMA? Biljana Stanojković, Milica Lazović, Dejan Nikolić, Dragana Ćirović, Ivana Petronić Marković. Institut za rehabilitaciju, Beograd, Srbija, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, Beograd, Služba FM&R, Univerzitetska dečja klinika, Beograd, Srbija

5.

PRAĆENJE PSIHOMOTORIČKOG RAZVOJA DECE SA INTRAUTERINIM ZASTOJEM RASTA (IUZR). Snežana Gajić Jovanović, Roško N, Ostojić S, Arežina T, Bošković M. SB za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd, Srbija

6.

KVALITATIVNA PROCENA SPONTANE POKRETLJIVOSTI NOVOROĐENČETA PO PRECHTL-U. Dubravka Radulović.
SB za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd

7.

REHABILITACIJA ONKOLOŠKOG PACIJENTA - ULOGA I DILEME FIZIKALNOG LEČENJA. Tatjana Knežević , Ivana Petronić Marković, Dragana Ćirović, Dejan Nikolić, Dragana Džamić, Jasna Stojković. Univerzitetska dečja klinika , Beograd, R. Srbija, Medicinski fakultet u Beogradu, Beograd

8.

ALGORITMI MULTIDISCIPLINARNOG LEČENJA I REHABILITACIONOG TRETMANA KOD DETETA SA USPORENIM PSIHOMOTORIČKIM RAZVOJEM I „EMPTY SELLA“ SINDROMOM. Tatjana Jevtić, Rakić Milanović J, Cvetković K, Vlahović N. Institut za zaštitu majke i deteta Dr Vukan Čupič, Novi Beograd, R. Srbija

9.

ZNAČAJ PRIMENE KINEZI TERAPIJE PO SCHROTHU U LEČENJU SKOLIOZE KOD DECE - PRIKAZ SLUČAJA. Božana Marković, Jevtić N, Arsić Milovanović J, Džagić Ristić J. SB za rehabilitaciju Banja Koviljača, R. Srbija

10.

FIZIJATRIJSKO LIJEČENJE NAJČEŠĆIH DEFORMITETA NOVOROĐENČADI. Milena Adžić, Vukićević J, Milašinović S, Savić A. Institut za bolesti djece KC CG, Podgorica, Crna Gora, Centar za FM&R  KC CG, Crna Gora

11.

SCOLIOSIS AND BODY MASS INDEX  IN ADOLESCENTS. Jandric Đ. Slavica, Novaković Bursać Snježana. Faculty of Medicine, University of Banjaluka, Institute for Rehabilitation “Dr Miroslav Zotovic”, Banjaluka, Republic of Srpska, BIH


20.05.2017. Subota

Mala sala Hotela Grand
08:00 – 14:00 Poster prezentacija Grupa III
08:00 – 14:00 Poster prezentacija Grupa IV
13:00 – 14:00 - Odbrana radova

Poster prezentacija Grupa III

Radno predsedništvo: Snežana Tomašević Todorović, Anđela Milovanović, Marija Hrković


1.

REHABILITACIONI TRETMAN NAKON LEZIJE NERVUS FACIALISA. Oliver Milošević, Gogić I, Paunović M. Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija, Ćuprija, R. Srbija, Opšta Bolnica "Sveti Luka" Smederevo, R. Srbija

2.

PRELOM DIJAFIZE HUMERUSA SA POVREDOM N. RADIALISA – PRIKAZ SLUČAJA REHABILITACIJE U PRIBOJSKOJ BANJI. Dušan Đerić. OBPriboj, Priboj,  Srbija

3.

ZNAČAJ EDUKACIJE U  FIZIKALNOJ TERAPIJI I REHABILITACIJI PACIJENTA SA LUMBALNIM SINDROMOM – PRIKAZ SLUČAJA. Svjetlana Popeskov, Jandrić S, Krčum B. M, Savičić D, Đurašinović B,

4.

DUGOGODIŠNJE PRAĆENJE RADIOLOŠKIH I KLINIČKIH PARAMETARA I EFEKTI NEUROHIRURŠKOG LEČENJA PROGRESIVNOG OBOLJENJA LS KIČME NA KVALITET ŽIVOTA ISPITANE PACIJENTKINJE - PRIKAZ SLUČAJA. Ljiljana Milašinović Stanojević, Stejin V, Kecojević S. Specijalistička fizijatrijska ordinacija ‘’Latrija’’ Novi Sad, Specijalistička fizijatrijska ordinacija ‘’WS’’ Novi Sad, R. Srbija

5.

OPTEREĆENJE MUSKULOSKELETNIM BOLESTIMA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI. Branko Vujković, Durutović Mozetić M,  Kaurin Miletić S. Opšta bolnica "Dr Laza k.Lazarević" Šabac, Dom zdravlja Šabac, R. Srbija

6.

UZROCI SENILNE OSTEOPOROZE. Tomislava Petrušić, Bošković M, Mandić N, Stanojević S. DZ Niš, Niš, R. Srbija

7.

AKTIVNOSTI NA PREVENCIJI OBOLJENJA LOKOMOTORNOG APARATA ZDRAVSTVENIH RADNIKA JZU BOLNICA“SVETI APOSTOL LUKA“ DOBOJ. Aleksandra Hadžiavdić, Gavrić N. JZU Bolnica "Sveti apostol Luka", Doboj, Republika Srpska, BIH

8.

KRITERIJUMI  U PRIMENI SHOCK WAVES TERAPIJE. Tole Bitovski, Bitovska T, Bitovska E.  JZO Dom Zdravlja Skoplje, MinistarstvoZdravlja R. Makedonija

9.

THE INFLUENCE OF THE TRACTION TREATMENT IN LUMBAR DISC HERNIATION WITH NERVE AFFECTION AS SCIATICA. Anica Hadji Petrusheva Jankijevikj, Trajkovska N, Hadji Petrusheva Meloska I, Buzarovska J. KB Acibadem Sistina, PZU Avicena, PZU Vivamedika, Skopje, Macedonia

10.

UTICAJ BALNEO FAKTORA BANJE KOVILJAČE NA FUNKCIONALNI STATUS LUMBOSAKRALNE KIČME KOD PACIJENATA SA LUMBALNOM DISKUS HERNIJOM. Aleksandra Todić, Marković S. Jokić A. SB za rehabilitaciju Banja Koviljača, Banja Koviljača, R. Srbija

Poster prezentacija Grupa IV

Radno predsedništvo: Dragana Matanović, Olivera Ilić Stojanović, Gordana Stefanovski


1.

PROCENA FUNKCIONALNOG STATUSA OSOBA SA HEMOFILIJOM I INHIBITORIMA. Nevena Krstić, Tatjana Radovanović , Predrag Miljić, Sanja Tomanović Vujadinović. Klinika za FM&R  KCS. Klinika za hematologiju KCS, Beograd

2.

ZNAČAJ ŠESTOMINUTNOG TESTA HODOM KOD OBOLELIH OD KARCINOMA PLUĆA NAKON RESEKCIJE PLUĆA - PREGLEDNI RAD. Snežana Popovac Mijatov, Slavica Rajević, Sanja Tomanović Vujadinović, Anđela Milovanović, Nevena Krstić, Nataša Mujović. Klinika za FMR, KCS, Medicinski fakultet u Beogradu, R. Srbija

3.

TERAPIJSKI EFEKTI IBUPROFENA U LEČENJU PACIJENATA SA HRONIČNIM BOLNIM LUMBALNIM SINDROMOM U POREĐENJU SA EFEKTIMA KLASIČNIH FIZIKALNIH PROCEDURA. Aleksandar Pavlović, Milovanović A: Klinika za rehabilitaciju "dr Miroslav Zotović", Beograd

4.

PROCENA FUNKCIONALNOG OPORAVKA BOLESNIKA SA POSLEDICAMA MOŽDANOG UDARA POSLE SPROVEDENE INTRAHOSPITALNE REHABILITACIJE. Marica Gavrilović, Vidaković A, Dedijer S, Đukić S, Mastilović G, Konstantinović Lj. Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”, Beograd. Medicinski Fakultet, Beograd, R. Srbija

5.

ZASTUPLJENOST BOLA KOD PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA NA STACIONARNOJ REHABILITACIJI. Aleksandra Vidaković, Mastilović G, Rosić S, Dedijer Dujović S, Lješević B. Medicinski fakultet u Beogradu, Klinika za rehabilitaciju "dr M. Zotović", R. Srbija

6.

DUGOGODIŠNJE PRAĆENJE RADIOLOŠKIH I KLINIČKIH PARAMETARA I EFEKTI NEUROHIRURŠKOG LEČENJA PROGRESIVNOG OBOLJENJA LS KIČME NA KVALITET ŽIVOTA ISPITANE PACIJENTKINJE - PRIKAZ SLUČAJA. Ljiljana Milašinović Stanojević, Stejin V, Kecojević S. Specijalistička fizijatrijska ordinacija ‘’Latrija’’ Novi Sad, Specijalistička fizijatrijska ordinacija ‘’WS’’ Novi Sad, R. Srbija

7.

LUMBALNI SINDROM NAKON OPERACIJE KUKA U SPINALNOJ ANESTEZIJI- PRIKAZ SLUČAJA. Aleksandar Jeftić, Jokić B. Institut za rehabilitaciju, Beograd, R. Srbija

8.

POLINEUROPATIJA U SKLOPU CHURG STRAUSS SINDROMA. Slavica Rajević, Milovanović A, Radovanović T, Popovac Mijatov S, Tomanović Vujadinović S, Mujović N. Klinika za FM&R , KCS, Beograd, Srbija, Medicinski fakultet Beograd, R. Srbija

9.

REHABILITACIJA PRELOMA I VITAMIN D - PRIKAZ SLUČAJA. Mirjana Durutović Mozetić, Vujković B. OB "Dr Laza K. Lazarević", Šabac, R. Srbija

 

OPŠTE INFORMACIJE

Registracija učesnika Kongresa i prijem kongresnog materijala obaviće se u holu Hotela Grand na Kopaoniku od 12:00 sati 18. 05. 2017. godine. Početak stručnog rada predviđen je za četvrtak, 18. 05. 2017. godine u 15:00 časova.
Svi učesnici Kongresa dobiće potvrdu (sertifikat) o učestvovanju u radu Kongresa. Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije od marta 2017. godine, 17. Kongres fizijatara Srbije je akreditovan pod brojem А-1–810/17 kao međunarodni kongres. Svojim predavanjem na Kongresu predavač stiče 15 bodova, nosilac rada odabranog za usmenu prezentaciju 13 bodova, nosilac rada odabranog za poster prezentaciju 11 bodova, pasivni učesnik Kongresa 10 bodova, a po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 koautora).


MESTO ODRŽAVANJA: Kongresni centar Hotela Grand, Kopaonik.
WEBSITE: www.fizijatri.org
ZVANIČNI JEZIK: Srpski i engleski
SMEŠTAJ SA KOTIZACIJOM (paket) – u prijavnom listu
Paket uključuje: kotizaciju, smeštaj, ketering dobrodošlice sa programom.
Kotizacija uključuje: učešće u radu kongresa, kongresni materijal, identifikacioni bedž, pristup izložbenom prostoru, pristup prostoru za poster prezentaciju, otvaranje kongresa – ketering dobrodošlice i dodelu sertifikata o prisustvu ili aktivnom učešću.

PREZENTACIJA RADOVA
Naučni odbor kongresa je selektovao radove za usmenu ili poster prezentaciju. Selekcija radova za prezentaciju je zasnovana na stručnoj vrednosti poslatih sažetaka ili radova u celosti. Način prezentacije je objavljen na web sajtu kongresa.

Instrukcije za usmenu prezentaciju
Vreme izlaganja predavanja po pozivu je 12 minuta, a originalnih saopštenja do 7 minuta. Vreme za pojedinačne diskusije je ograničeno na 3 minuta.
U Salama za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske prezentacije pripremiti u programu MS Power Point i doneti na CD-u, USB memoriji ili na sopstvenom notebook računaru. Predlažemo da vaše prezentacije budu instalirane i testirane najmanje dva sata pre izlaganja.

Instrukcije za poster prezentaciju
Poster mora doneti izlagač lično, a ne da bude poslat poštom ranije. Zahtevane dimenzije su 90cm (š) sa 120 cm (h). Na vrhu postera obezbedite naslov rada, kao i imena autora i koautora kao i instituciju iz koje dolaze sa boldovanim slovima veličine 2,5 do 3 cm. Materijal za postavljanje postera je u nadležnosti izlagača postera. Organizator Kongresa nije odgovoran za izložene postere.

NAGRADE - Najbolji mladi istraživač
Naučni odbor 17. Kongresa fizijatara Srbije dodeliće nagradu najboljem mladom istraživaču za naučno istraživački rad na polju fizikalne medicine i rehabilitacije na ceremoniji zatvaranja Kongresa, 21. 05. 2017. god u 11:30 časova.
Kriterijumi za dodelu nagrade su: klinički ili eksperimentalni naučno istraživački rad; originalni; kvalitetna usmena prezentacija; mlađi od 40 godina (do 19. maja 2017. godine).

UEMS PRM Board Examination
Dodela Sertifikata za položeni  evropski ispit iz Fizikalne medicine I rehabilitacije: Tamara Filipović, Jasna Stojković i Marina Vuković

IZLOŽBA
U toku Kongresa biće održana prateća izložba. Najznačajniji proizvodjači lekova, laboratorijske i druge medicinske opreme i prateće industrije izložiće svoje najnovije proizvode. Detaljnije informacije o mogućnostima i uslovima učešća na izložbi u Sekretarijatu Kongresa.

TRANS EVROPSKO NAUČNO TAKMIČENJE (TESC)
Na Kongresu biramo najboljeg mladog istraživaća koji je položio specijalistički ispit u toku 2016. godine i koji će predstavljati srbiju na TESC,koje se održava 2018. Godine  u Vilniusu.

Mediteranska škola iz Fizikalne i rehabilitacione medicine u Sirakuzi
Na Kongresu biće izabran mlad istraživač koji će dobiti besplatni odlazak u školu u Sirakuzi.TEHNIČKI SEKRETARIJAT KONGRESA

T.A. Mondorama Niš: 018 512 112, 512 113, 257 115, fax: 018 523 400 Dušanov bazar lok 216 - 18000 Niš e-mail:
mondorama@beotel.net
Licence OTP 290/2010
www.mondorama.rs

 

program 10
Licenca OTP 290/2010 Ministarstva trgovine, turizma i usluga Republike Srbije od 17. 02. 2010.
Mondorama d.o.o., PC Dušanov bazar lok 216, 18000 Niš, Srbija, Matični broj 07929552, PIB:101532109,
Raiffeisen banka: 265-4020310000058-19, 018 257 109, 257 115, 512 112, 512 113, fax 018 523 400

 

 

program 12

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu medicinskom opremom MEDICOLINE d.o.o. Rajićeva 36/M Niš
Tel. 018 526-708, fax. 018 526-709,
www.medicoline.rs

Informacije

Naučni deo

Arhiva

UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE