Prva strana Mesto Registracija učesnika Sponzori i donatori Društveni program Opšte informacije Linkovi Kontakti

TEME

I ALGORITMI U REHABILITACIJI DECE

II   FIZIKALNI AGENSI – DO DANAS

III  TRETMAN BOLA U NEUROREHABILITACIJI

IV  BALNEOKLIMATOLOGIJA I MALIGNE BOLESTI

V   FUNKCIONALNA EVALUACIJA OSOBA SA AMPUTACIJAMA EKSTREMITETA

VI NEUROPSIHIJATRIJSKI POREMEĆAJI U REHABILITACIJI - ZNAČAJ, IZAZOVI, REŠENJA

VII  REHABILITACIJA PACIJENATA SA SERONEGATIVNIM SPONDILOARTRITISIMA

VIII NOVINE U REHABILITACIJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacije

Naučni deo

Arhiva

UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE