Prva strana Mesto Registracija učesnika Sponzori i donatori Društveni program Opšte informacije Linkovi Kontakti

Dobro došli na Šesnaesti kongres fizijatara Srbije
sa međunarodnim učešćem
koji se održava od 19 do 22. maja 2016. godine u Aranđelovcu

Poštovane koleginice i kolege,

Čast nam je da Vam, u ime Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije, poželimo da učestvujete na 16. Kongresu fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, koji će se održati u Aranđelovcu, u Kongresnom centru od 19 – 22. maja 2016. godine sa temom ''Strategija i iskustvo u rehabilitaciji''.

Naši kongresi se održavaju svake godine, tradicionalno okupljaju pored fizijatara sve koji se nalaze u rehabilitacionom timu, sa ciljem da se iznesu i razmene naučna dostignuća, stručne novosti, znanja i iskustva u cilju uvećanja našeg znanja iz oblasti fizikalne i rehabilitacione medicine i unapređenja zdravlja naših bolesnika.

Ovogodišnji Kongres, kao i svi do sada, je u organizaciji Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije. Svi radovi koji su prošli recenziju naučnog odbora, biće štampani kao sažeci ili u celini, zavisno od toga kako ste ih poslali, u časopisu „Balneoclimatologia“.

Na Kongresu će biti prezentovani radovi u vidu usmenih saopštenja i poster prezentacija. Takođe će biti organizovano više plenarnih predavanja najeminentnijih predavača iz Srbije i zemalja Evropske Unije, kao i veći broj predavanja po pozivu koja pokrivaju tematske oblasti fizikalne i rehabilitacione medicine ovog Kongresa, a kao novina biće i tri klinička časa koja će obraditi cervikalni sindrom, lumbalni sindrom kao i osteoartoitis i reumatodini artritis.


Niz sponzorisanih predavanja i simpozijuma dodatno će proširiti naše kliničko iskustvo i unaprediti naše veštine u rehabilitaciji bolesnih i povređenih.

Dosadašnja pozitivna iskustva u organizaciji kongresa nam garantuju da ćete osvežiti svoja znanja, a i dopuniti najnovijim saznanjima iz različitih oblasti rehabilitacije.

Dobro došli na 16. Kongres fizijatara Srbije.Predsednik Organizacionog odbora
Prof dr Milica Lazović

Predsednik Naučnog odbora
Prof dr Ivana Petronić Marković

Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije, od marta 2016. godine, 16. Kongres fizijatara Srbije je akreditovan pod brojem A – 1 – 810/16 kao međunarodni kongres.

Svojim predavanjem na Kongresu predavač stiče 15 bodova, izlagač usmenog rada 13, poster prezentacija 11, a pasivni učesnik Kongresa 9 bodova.

 

Informacije

Naučni deo

Arhiva

UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE