Prva strana Mesto Registracija učesnika Sponzori i donatori Društveni program Opšte informacije Linkovi Kontakti

''STRATEGIJA I ISKUSTVO U REHABILITACIJI''
19 – 22 maj 2016. Hotel Izvor Aranđelovac
Kongresni centar Aranđelovac

TEME I AUTORI

Tema I  - Dijagnostika i (re)habilitacija specifičnih stanja i retkih bolesti kod dece
Ivana Petronić Marković: Retki sindromi- multidisciplinarni pristup u dijagnostici i lečenju
Lidija Dimitrijević: Genetski sindromi u pedijatrijskoj rehabilitaciji                                 
Aleksandra Mikov: (Re)habilitacija distonija u dečjem uzrastu-kada i kako?                       
Dragana Ćirović: Sindrom Moebius-diferencijalna dijagnoza i lečenje                            
Đurđica Papić Stevanović: Incidenca retkih bolesti u Republici Srpskoj – iskustvo u rehabilitaciji
Čila Demeši Drljan: Sindrom  Dendu Walker - tipovi i lečenje

Tema II - Specifični funkcionalni problemi u rehabilitaciji (posebne telesne funkcije: kontrola sfinktera, gutanja, seksualnosti, spasticiteta, govora...)
Ljubica Konstantinović: Procena spasticiteta u rehabilitaciji
Ivona Stanković: Poremećaji kontrole sfinktera u rehabilitaciji
Jorge Lains: Guidelines and gaps on spasticity treatment regarding comprehensive patient management
Miodrag Veljković: Šta znamo o problemima seksualnosti u rehabilitaciji
Aleksandra Vidaković: Značaj problema komunikacije u rehabilitaciji
Ljubica Nikčević: Afazije kod moždanog udara i njihov uticaj na kvalitet života

Tema III - NAJČEŠĆI KLINIČKI SINDROMI U FIZIKALNOJ MEDICINI I REHABILITACIJI:

  • Dijagnostika i terapija bola u leđima

Milica Lazović: Treatment of non-specific low back pain
Gulseren Akyuz: Neuromodulation techniques in the treatment of neuropathic pain
Erijeta Nikolik Dimitrova: Elektrodijagnostički značaj parametara ispitivanja u evaluaciji radikulopatija
Tatjana Bućma: Kompresivne neuropatije kao uzrok bola u slabinsko-krsnom segmentu i donjim ekstremitetima
Mirko Grajić: The Mixed Back Pain Concept: Origins, Mechanisms & Therapeutic Strategies

         - Dijagnostika i tretman pacijenata sa osteoartritisom

Branislav Bobić:  Osteoartritis - izazovi i dileme
Snežana Tomašević Todorović: Patofiziologija osteoartritisa
Mirsad Muftić: Tretman bola u osteoartritisima

Tema IV - Rehabilitacija osoba sa amputacijama ekstremiteta i primena  savremenih  tehnologija
Helena Burger: Functional Status module in people with unilateral upper limb amputation
Vesna Bokan: Rehabilitacija starijih osoba sa amputacijama donjih ekstremiteta 
Tatjana Blagojević: Rehabilitacija osoba sa amputacijama gornjih ekstremiteta u svetu i kod nas
Igor Simanić: Savremeni principi protetičke rehabilitacije posle amputacije donjih ekstremiteta
Gordana Devečerski: Osvrt na psiholoski aspekt pacijenata sa amputacijom donjih ekstremiteta

Тема V - REHABILITACIJA PACIJENATA  NAKON POVREDA KOLENA
Emilija Dubljanin Raspopović: Rehabilitacija pacijenata nakon povreda meniskusa
Mirjana Kocić: Kineziofobija kod pacijenata posle implementacije endoproteze kolena 
Aleksandra Vukomanović: Rehabilitacija pacijenata nakon povreda LCA - da li smo uspešni u tome?
Erieta Nikolik Dimitrova: Rehabilitacija pacijenata nakon frakture patele

Tema VI - ULOGA BALNEOKLIMATOLOGIJE I DRUGIH KOMPLEMENTARNIH GRANA U FIZIKALNOJ I REHABILITACIONOJ MEDICINI (HIROPRAKSA, AKUPUNKTURA, HOMEOPATIJA, MEZOTERAPIJA...)
Čutović M: Uloga balneoklimatologije u fizikalnoj i rehabilitacionoj medicini
Stefanovski G: Istraživanja o efektima balneoterapije u R. Srpskoj
Matanović D: Homeopatija kao komplementarna grana fizikalnoj i rehabilitacionoj medicini
Naumović N: Mezoterapija kao komplementarna grana fizikalnoj i rehabilitacionoj medicini
Petar Dinić: USA – Hiropraktikom do zdravlja

Tema VII - PRIKAZ DOKTORSKIH TEZA I ZNAČAJNIH OSTVARENJA I PUBLIKACIJA IZMEĐU DVA KONGRESA
1. Dr med sc Olivera Đorđević: Korelacija kliničkog i funkcionalnog sa ultrazvučnim nalazom mišića dubokih stabilizatora lumbosakralnog segmenta kičmenog stuba kod ispitanika sa lumbalnim sindromom
2. Dr med sc Anita Stanković: Primena individualno koncipiranog kineziterapijskog tretmana i kognitivno-bihejvioralne terapije u lečenju  hroničnog bolnog lumbalnog sindroma
3. Dr med sc Tatjana Radulović Nožica (BiH): Kvalitet života pacijenata nakon implantacije totalne endoproteze koljena i medicinske rehabilitacije
     

 

Informacije

Naučni deo

Arhiva

UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE