Прва страна Местo Регистрација учесника Спонзори и донатори Друштвени програм Опште информације Линкови Контакти

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ САЖЕТКА/РАДА

 • Радове / сажетке писати на српском или енглеском језику.
 • Име и презиме аутора и коаутора писати без титула.

 

Општа Упутства
Wоrd 2003/Wоrd 2007/2010, латиница, Times New Roman 12пт, Маргине: горња и доња 5,6цм, лева и десна 4,2цм, страница А4. Текст куцати без дељења речи (хифенације). Не користити табулаторе и узастопне празне карактере (спејсове) ради поравнања текста, већ алатке за контролу поравнања на лењиру и Тoolbars. После сваког знака интерпункције ставити само један празан карактер. Ако се у тексту користе специјални знаци (симболи), користити фонт Symbol. Подаци о коришћеној литератури у тексту означавају се арапским бројевима у угластим заградама - нпр. [1, 2], и то оним редоследом којим се појављују у тексту.

Упутство за писање радови у целини

Предавања по позиву         

Оригиналан рад

Кратак садржај (200-300 речи)

Кратак садржај (200-300 речи)

 • Увод
 • Циљ рада
 • Методе рада
 • Резултати
 • Дискусија
 • Закључак
 • Кључне речи (3-6)

Текст Рада (до 5.000 речи)

 • Увод
 • Поднаслов 2
 • Поднаслов 3
 • ...
 • Поднаслов н
 • Закључак
 • Литература (Ванкуверски стил)

Текст Рада (до 5.000 речи)

 • Увод
 • Циљ рада
 • Методе рада
 • Резултати
 • Дискусија
 • Закључак
 • Литература (Ванкуверски стил)

Сажетак на енглеском језику (200-300 речи)

 • Summary
 • Key Words

Сажетак на енглеском језику (200-300 речи)

 • Summary
 • Key Words

За припрему оригиналнох радова користити шаблон ORTEMPLATESR, а за радове по позиву користити шаблон PPSABLONSER.
Примери шаблона до детаља дају објашњења за писање Ваших радова, поштовати наведене препоруке или користити већ направљене стилове. Само радови урађени по шаблону ће бити прихваћени и штампани.

Упутство за писање сажетака

Сажетак (200-300 речи) треба да садржи:
Увод, Циљ рада, Методе рада, Резултати, Дискусија, Закључак, Кључне речи (3-6).
● Слике и табеле уз сажетак неће бити прихваћене
● У сажетку не наводите литературу

Рад / сажетак запамтити под називом који има прве три речи наслова. Назив фајла мора бити латинични и не сме садржати празна поља. Пример: „АКУТНИИНФАРКТМИОКАРДА.доц”, никако „АКУТНИ ИНФАРКТ МИОКАРАДА.доц”. Сам назив фајла који се шаље не сме да саџи слова Ч, Ћ, Ш, Ж, Ђ или ћирилична слова.
Након припреме радова слање радова извршити путем линка за оnline пријаву радова

● Сажетак/рад се пише у Abstract Model, наслов, аутор и институције у Abstract Platform.
● У Abstract Platform уписујете: наслов сажетка или рада, ваше пуно име и презиме, установу у којој радите, адресу институције, град, државу, број телефона и е-маил адресу. Ако има коаутора (највише пет) исте податке треба навести и за њих.

Download Abstract Model

Enter Abstract Platform

Елементи за процену рада/сажетка (помоћ оцењивачу)

 

Информације

Научни део


Упитник о континуираној медицинској едукацији
За специјалисте и специјализанте физикалне медицине и рехабилитације, докторе медицине и чланове рехабилитационог тима.

Архива

УДРУЖЕЊЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ СРБИЈЕ