Прва страна Местo Регистрација учесника Спонзори и донатори Друштвени програм Опште информације Линкови Контакти

САЖЕТАК

Рок за слање радова (рад у целини или сажетак) је 25. април 2019. године.
Радови морају бити написани по пропозицијама часописа Balneoclimatologia.

Радове пријавити искључиво путем службеног образца доступног на wеb страници конгреса.
Цео рад или сажетак треба бити писан у МС Wорд формату према упутству постављенм у
Правила писања.

Научни одбор ће евалуирати приспеле сажетке и радове И одредити начин презентације (усмена или постер). Сви прикази случајева ће бити у одговарајућим постер сесијама.
Радови за усмене и постер презентације морају бити оригинални радови тј. не смеју бити штампани или презентовани раније.

Enter Abstract Platform

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информације

Научни део


Упитник о континуираној медицинској едукацији
За специјалисте и специјализанте физикалне медицине и рехабилитације, докторе медицине и чланове рехабилитационог тима.

Архива

УДРУЖЕЊЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ СРБИЈЕ