Prva strana Mesto Registracija učesnika Sponzori i donatori Društveni program Opšte informacije Linkovi Kontakti
Postavljen je preliminarni program Kongresa

Polazak autobusa (Filip Travel) 24.maja u 8h sa Novog Beograd, parking kod Super Vera prekoputa "Buvljaka" Cena karte 40e. Rezervacije Mondorama

UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU I REHABILITACIONU MEDICINU SRBIJE
18. KONGRES FIZIJATARA SRBIJE
sa međunarodnim učešćem

Optimizacija funkcionisanja i kvaliteta života

 

PRVO OBAVEŠTENJE

24 – 27. maj 2018. godine
Kongresni centar ”Hotel Mona”, Zlatibor 

Poštovane koleginice i kolege,

            Čast nam je da Vas pozovemo u ime Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije, da učestvujete u radu 18. Kongresa  fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, koji se održava na Zlatiboru u Kongresnom centru “Hotela Mona” od 24 – 27. maja 2018. godine pod nazivom: “Optimizacija funkcionisanja i kvaliteta života”. Verujem da ćemo na Zlatiboru koji predstavlja planinu izuzetne lepote, prijatne klime, prostranih proplanaka, bujnih pašnjaka, vodom bogatih planinskih potoka i blagotvornom ružom vetrova, sa bogatim kulturnoistorijskim nasleđem u okolini (Drvengrad, Šarganska osmica, Andrić Grad) imati sve uslove za uspešan rad našeg skupa.  
Zlatibor je planinska lepotica koja je bila  odredište dokonih i bogatih još od sredine sedamnaestog veka, mesto privremenog boravka onih koji su, pre svega, tragali za zdravljem, ali i za blagodetnim mirom zlatiborskih padina na kojima se oči odmaraju, a telo puni energijom. Ipak, pravi turizam se razvio tek kada je na Zlatibor došla jedna krunisana glava, kralj Srbije Aleksandar Obrenović,1893. godine. Zlatibor je danas centar Kongresnog turizma Srbije i nadam se da ćemo u prelepom ambijentu Hotela Mona i njihovom novom Kongresnom centru imati sve uslove za radni deo Kongresa.

Ovogodišnji Kongres se održava u trenutku kada su već u toku pripreme za organizaciju Evropskog kongresa fizikalne i rehabilitacione medicine u Beogradu 2020. godine. To je velika potvrda dugogodišnjem radu i naporima koji smo svi zajedno uložili u afirmaciju Fizikalne i rehabilitacione medicine Srbije. Udruženje je redovan član ISPRM-a (International Society of PRM), član ESPRM-a (European Society of PRM), član Borda Evropske Unije za FRM i član Mediteranskog foruma za FRM. 

Naši kongresi, koji se održavaju svake godine, tradicionalno okupljaju fizijatre, reumatologe, ortopede, pedijatre, hirurge, neurohirurge, neurologe i druge članove rehabilitacionog tima, fizio i radne terapeute, medicinske setre u rehabilitaciji, defektologe, logopede, protetičare i druge stručnjacke različitog profila, sa ciljem da se iznesu i razmene naučna dostignuća, stručne novosti, znanja i iskustva u cilju uvećanja našeg znanja iz oblasti Fizikalne medicine i rehabilitacije i unapređenja zdravlja naših bolesnika.

Cele radove ili abstrakte radova  treba poslati do 20. aprila 2018. godine po propozicijama časopisa Balneoclimatologia. Svi radovi koji prođu recenziju naučnog odbora Kongresa i Uređivačkog odbora časopisa, biće  pripremljeni za štampu u celini u časopisu „Balneoclimatologia“, koji je od strane Ministarstva za prosvetu Republike Srbije rangiran kao  časopis M51.
Predloženo  je 9 tema: 

  • EVALUACIJA I TRETMAN PACIJENATA SA MIŠIĆNO-SKELETNIM PROBLEMIMA,
  • AKTUELNOSTI U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI U DEČIJOJ POPULACIJI,
  • CEREBRALNA PARALIZA: OŠTEĆENJA I FUNKCIONALNA OGRANIČENJA,
  • ZNAČAJ FUNKCIONALNE PROCENE U NEUROREHABILITACIJI,
  • PREVENCIJA I TRETMAN  KOMLIKACIJA U ORTOTICI I PROTETICI,
  • PADOVI I POSLEDICE PADOVA U GERIJATRIJSKOJ POPULACIJI,
  • NOVI TERAPIJSKI CILJEVI I STRATEGIJE LEČENJA U REUMATSKIM BOLESTIMA,
  • INTERACTIVE SESSION: COMMON NETWORK OF REHABILITATION SERVICES IN THE EUROPEAN COUNTRIES I
  • SLOBODNE TEME

Pozitivna iskustva u organizaciji Kongresa nam garantuju da ćete osvežiti svoja znanja a i dopuniti najnovijim saznanjima iz predloženih tematskih oblasti Fizikalne medicine i rehabilitacije.
Očekujemo Vas na 18. Kongresu fizijatara Srbije!

Gotova slika1                                                       kongre5        
       Predsednik Organizacionog odbora                                      Predsednik Naučnog odbora
Prof. dr Milica Lazović                                                   Prof. dr Ivana Petronić-Marković

Informacije

Naučni deo

Arhiva

UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE