Prva strana Mesto Registracija učesnika Sponzori i donatori Društveni program Opšte informacije Linkovi Kontakti

UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU I REHABILITACIONU MEDICINU SRBIJE

18. KONGRES FIZIJATARA SRBIJE
sa međunarodnim učešćem

Optimizacija funkcionisanja i kvaliteta života

 

 

PROGRAM 

24 – 27. maj 2018. godine
Kongresni centar ”Hotel Mona”, Zlatibor

 

 Rešenjem Zdravstvenog saveta Srbije  od 05. marta 2018. godine (odluka br. 153-02-507/2018-01), 18. kongres fizijatara Srbije "Optimizacija funkcionisanja i kvaliteta života" je akreditovan kao međunarodni kongres pod Evidencionim brojem A-1-617/18.
Svojim predavanjem na Kongresu predavač stiče 15 bodova, nosilac rada odabranog za usmenu prezentaciju 13 bodova, nosilac rada odabranog za poster prezentaciju 11 bodova, pasivni učesnik Kongresa 10 bodova, a po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 koautora).

Kongresni odbor će po navedenom kriterijumu dodeliti sertifikate učesnicima.

 

Dobro došli na Osamnaesti kongres fizijatara Srbije
sa međunarodnim učešćem – Zlatibor 2018.

Poštovane koleginice i kolege,

            Čast nam je da Vam se, u ime Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije, zahvalimo na prihvatanju poziva da učestvujete na 18. Kongresu fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, koji se održava na Zlatiboru u Kongresnom centru “Hotel Mona” od 24 – 27. maja 2018. godine pod nazivom: “OPTIMIZACIJA FUNKCIONISANJA I KVALITETA ŽIVOTA”.
 Verujem da ćemo na Zlatiboru koji predstavlja planinu izuzetne lepote, prijatne klime, prostranih proplanaka, vodom bogatih planinskih potoka I blagotvornom ružom vetrova, sa bogatim kulturnoistorijskim nasleđem u okolini (Drvengrad, Šarganska osmica, Andrić Grad) imati sve uslove za uspešan rad našeg Kongresa.  Zlatibor je planinska lepotica koja je bila  odredište bogatih još od sredine sedamnaestog veka i mesto privremenog boravka onih koji su tragali za zdravljem. Zlatibor je danas centar Kongresnog turizma Srbije I nadam se da ćemo  u prelepom ambijentu Hotela Mona I njihovom novom Kongresnom centru imati sve uslove za radni deo Kongresa.
Ovogodišnji Kongres se održava u trenutku kada smo krenuli sa pripremama za organizaciju Evropskog kongresa Fizikalne i rehabilitacione medicine u Beogradu 2020. godine. Organizacija ESPRM kongresa je velika potvrda dugogodišnjem radu i naporima koji smo svi zajedno uložili u afirmaciju Fizikalne i rehabilitacione medicine Srbije. Udruženje je redovan član ISPRM-a (International Society of PRM), član ESPRM-a (European Society of PRM), član Borda Evropske Unije za FRM i član Mediteranskog foruma za FRM. Razvoj Fizikalne i rehabilitacione medicine je doveo do unapređenja istraživačkog rada, uvođenja inovativnih programa u rehabilitaciju, razvoja asistivne tehnologije koja se kreće od običnih pomagala do robotike i sofisticiranih elektronskih sistema za stimulaciju, komunikaciju, kontrolu okoline i povećanje mobilnosti. Naši kongresi, koji se održavaju svake godine, tradicionalno okupljaju fizijatre i sve članove rehabilitacionog tima, sa ciljem da se iznesu i razmene naučna dostignuća, stručne novosti, znanja i iskustva u cilju uvećanja našeg znanja iz oblasti FRM i unapređenja zdravlja naših bolesnika.
Svi radovi koji su prošli recenziju naučnog odbora Kongresa i Uređivačkog odbora časopisa, pripremljeni su za štampu u celini u časopisu „Balneoclimatologia“, koji je sada rangiran kao časopis M51. Obrađeno je 8 tema: Evaluacija i tretman pacijenata sa mišićno-skeletnim problemima, Aktuelnosti u dijagnostici i terapiji u dečijoj populaciji, Cerebralna paraliza: oštećenja i funkcionalna ograničenja, Značaj funkcionalne procene u neurorehabilitaciji, Prevencija i tretman  komlikacija u ortotici i protetici, Padovi i posledice padova u gerijatrijskoj populaciji, Novi terapijski ciljevi i strategije lečenja u reumatskim bolestima I Slobodne teme.
Niz sponzorisanih predavanja i simpozijuma dodatno će proširiti naše kliničko iskustvo i unaprediti naše veštine u rehabilitaciji bolesnih i povređenih. Dosadašnja pozitivna iskustva u organizaciji kongresa nam garantuju da ćete osvežiti svoja znanja a i dopuniti najnovijim saznanjima iz različitih oblasti rehabilitacije. Takođe smo sigurni da ćete uživati u druženjima sa kolegama iz zemlje i inostranstva.

Dobro došli na 18. Kongres fizijatara Srbije!

                                       

Predsednik Organizacionog odbora           Predsednik Naučnog odbora
Prof. dr Milica Lazović                                 Prof. dr Ivana Petronić-Marković


POČASNI ODBOR

Ass. dr Zlatibor Lončar
Ministar zdravlja Republike Srbije
Prof. dr Berislav Vekić

Državni sekretar Ministarstva zdravlja RS
Prof. dr Vladimir Đukić
Državni sekretar Ministarstva zdravlja RS
Prof. dr Radoje Čolović, Predsednik SLD
Prof. dr Nebojša Lalić,
Dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu
Prof. Dr Vladislava Vesović Potić
Prof. dr Gordana Nikolić
Prof. Dr Vukašin Mihajlović
Prof. Dr Milisav Čutović
Prof. dr Stevan Jović
Prof. dr Laslo Švirtlih

NAUČNI ODBOR 

Prof. dr Ivana Petronić-Marković, Beograd
Prof. dr Milica Lazović, Beograd
Prof. dr Ljubica Konstantinović, Beograd
Prof. dr Jorge Lains, Portugalija
Predsednik ISPRM-a
Prof. dr Nicolas Christodoulou, Kipar
predsednik UEMS PRM Section
Prof. dr Gülseren Akyüz,  Turska
predsednik MFPRM
Prof. dr Franceska Gimigliano,  Italija,
Prof. dr Branislav Bobić, Novi Sad
Prof. dr Marina Deljanin Ilić, Niš
Prof. dr Dragana Matanović, Beograd 
Prof. dr Mirjana Kocić, Niš
Prof. dr Gordana Devečerski, Novi Sad
Prof. Dr Mirsad Muftić, BIH
Prof. dr Aleksandra Jurišić Škevin, Kragujevac
Prof. Dr Gordana Stefanovski, SR&BIH
Doc. dr Vesna Bokan, Crna Gora
Prof. dr Erieta Nikolik Dimitrova, FYR Makedonija

SEKRETARI KONGRESA
Dr med sc Marija Hrković, prim generalni sekretar

Ass. dr Tamara Filipović,
Sekretar

111000 Beograd, Pasterova 2
e-mail:
kongresfizijatara@gmail.com
fizijatris@gmail.com
http://www.fizijatri.org

TEHNIČKI SEKRETERIJAT 
MONDORAMA DOO NIS
DUSANOV BAZAR LOK.216
18000 Nis
Licenca: OTP 290/2010
OD 17.02.2010.
TEL. 018/259-500, 259-501, FAX: 018/293-305
e-mail: office@mondorama.rs
sajt: www.mondorama.rs

ziro racun: 265-4020310000058-19 Raiffeisen banka

 

 

ORGANIZACIONI ODBOR
Prof. dr Milica Lazović, predsednik

Prof. dr Ivana Petronić-Marković, potpredsednik
Prof. dr Ljubica Konstantinović
Doc. dr Mirko Grajić
Prof. dr Snežana Tomašević Todorović
Prim. Dr Marina Delić 
Doc. dr Emilija Dubljanin Raspopović 
Prim. dr Biljana Marjanović
N.S. dr med. sc Dejan Nikolić
Doc. Dr Vesna Živković
Prim. Dr Mirjana Bošković
Dr med. sc Igor Simanić 
Ass. dr Sanja Tomanović Vujadinović
Doc. Dr Aleksandra Vukomanović
Doc. Dr Tanja Nožica Radulović

 

TEME KONGRESA

 

 

 • EVALUACIJA I TRETMAN PACIJENATA SA MIŠIĆNO-SKELETNIM PROBLEMIMA,
 • AKTUELNOSTI U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI U DEČIJOJ POPULACIJI,
 • CEREBRALNA PARALIZA: OŠTEĆENJA I FUNKCIONALNA OGRANIČENJA,
 • ZNAČAJ FUNKCIONALNE PROCENE U NEUROREHABILITACIJI,
 • PREVENCIJA I TRETMAN  KOMLIKACIJA U ORTOTICI I PROTETICI,
 • PADOVI I POSLEDICE PADOVA U GERIJATRIJSKOJ POPULACIJI,
 • NOVI TERAPIJSKI CILJEVI I STRATEGIJE LEČENJA U REUMATSKIM BOLESTIMA,
 • INTERACTIVE SESSION: COMMON NETWORK OF REHABILITATION SERVICES IN THE EUROPEAN COUNTRIES I
 • SLOBODNE TEME

 

 

RASPORED DOGAĐANJA

24. 05. 2018. Četvrtak
Hol Hotela Mona
12:00                           Registracija učesnika

Kongresni centar Hotel Mona
15:30 – 16:30             Usmene prezentacije
16:30 – 17:30             Uvodna predavanja
17:30 – 18:30             Uvodna predavanja Tema III

19:00    Otvaranje kongresa
 
Hotel Mona
20:00                            Druženje

25. 05. 2018. Petak
Kongresni centar Hotel Mona

08:30 – 09:30             Uvodna predavanja Tema II
09:30 – 10:50              Uvodna predavanja Tema VII
10:50 -  11:10             Pauza

Kongresni centar Hotel Grand
Prateći sadržaji

11:10 – 13:10             Sponzorisana predavanja

13:30 - 15:15
Restoran Hotel Mona – Pauza
             
Kongresni centar Hotel Mona
15:15 - 16:30             Uvodna predavanja Tema IV
16:30 – 17:50             Uvodna predavanja Tema I 
17:50 – 18:30             Uvodna predavanja

                       
Mala sala Hotel Mona
18:30 – 19:00             Poster prezentacije I grupa
18:30 – 19:00             Poster prezentacije II grupa

Restoran Hotela Mona
19:30                           Druženje

26. 05. 2018. Subota
Kongresni centar Hotel Mona

08:30 – 09:55             Uvodna predavanja - Tema VI
09:55 - 10:55              Uvodna predavanja – Tema V
10:55 - 11:10              Pauza
11:10 – 12:10             Usmene prezentacije
                       
Prateći sadržaji
Kongresni centar Hotel Mona
12:10 – 12:30             Sponzorisana predavanja

Mala sala Hotela Mona
12:30 – 13:00             Poster prezentacije III grupa
12:30 – 13:00             Poster prezentacije IV grupa
13:30 - Pauza

 

27. 05. 2018. Nedelja
Kongresni centar Hotel Mona

08:30 – 10:00               Usmene prezentacije
10:00 – 11:00               Usmene prezentacije
11:00 – 11:30              Skupština Udruženja fizijatara Srbije
11:30 – 12:00              Zatvaranje Kongresa, dodela nagrada

 

 

PROGRAM

24. 05. 2018. Četvrtak

Kongresni centar Hotela Mona
15:30 – 16:30 Usmene prezentacije

Radno predsedništvo: Anđela Milovanović, Milica lazović, Sanja Tomanović Vujadinović


1.

ZNAČAJ STACIONARNE KARDIOVASKULARNE REHABILITACIJE KOD BOLESNIKA SA STABILNOM ANGINOM PEKTORIS - Stoičkov M , Stoičkov V , Kozomara S , Mitić S

2.

DINAMIKA PROMENA KVALITETA ŽIVOTA NAKON OPERACIJE ANEURIZME ABDOMINALNE AORTE - POREĐENJE ENDOVASKULARNI I OTVORENI HIRURŠKI PRISTUP - Krstić Nevena , Varagić-Marković S , Popovac-Mijatov S , Tomanović-Vujadinović S

3.

UTICAJ KARDIOVASKULARNE REHABILITACIJE NA METABOLIČKE PARAMETRE I MIŠIĆNU SNAGU  KOD PACIJENATA NAKON HIRURŠKE REVASKULARIZACIJE SRCA - Kozomara Slavica, Kozomara G 2, Stoičkov M 1, Mladenović M 1, Filipov R 1, Mitić S 1

4.

PROTOKOL RANE REHABILITACIJE NAKON ANEURIZMALNOG SUBARAHNOIDALNOG KRVARENJA KOD BOLESNIKA OPERISANIH U AKUTNOM TERMINU -

Milovanović Anđela, Mujović N, Rajević S, Medič T, Tomanović Vujadinović S, Petronić Marković I

5.

KARDIOVASKULARNI KOMORBIDITETI PACIJENATA SA AMPUTACIJOM DONJEG EKSTREMITETA - Ralevic S, Ćuzulan-Kulinović Ž, Marković M

6.

UTICAJ ONKONEURALNIH ANTITELA NA POJAVU PERIFERNIH NEUROPATIJA KOD PACIJENATA SA KARCINOMOM PLUĆA - Tomanović Vujadinović S, Dubljanin Raspopović E , Ilić N , Mladenović B , Nedeljković U , Mujović N

Diskusija

 

16:30 - 17:30  Uvodna predavanja

Moderator: Gordana Stefanovska:
1.Gordana Stefanovski:BALNEOTERAPIJA U REPUBLICI SRPSKOJ
2. Khalil Alabbadi, Jordan: TREATMENT OF PSORIASIS THROUGH BALNEOCLIMATOLOGICAL FACTORS AT THE DEAD SEA

2.Irena Dimitrijević: PROCENA UNILATERALNE LUMBO SAKRALNE RADIKULOPATIJE PRIMENOM INFRACRVENE TERMOVIZIJSKE KAMERE

4. Ljubica Nikčević Krivokapić:ZNAČAJ VESTIBULARNE REHABILITACIJE KOD PACIJENATA SA VERTIGOM

Diskusija

17:30 - 18:30      Tema III Uvodna predavanja
CEREBRALNA PARALIZA:OŠTEĆENJA I FUNKCIONALNA OGRANIČENJA

Moderator: Aleksandra Mikov
1. Lidija Dimitrijević: PROCENA FUNKCIJE RUKE KOD DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM

2. Aleksandra Mikov:MINERALNA KOŠTANA GUSTINA KOD DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM

3. Srbislav Stevanović: KVALITET ŽIVOTA I OGRANIČENJA U INTERAKCIJI SA OKOLINOM DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM

4. Danijela Baščarević: INTEGRATIVNI PRISTUP U TRETMANU BALJENJA KOD DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM

Diskusija 

Kongresni centar Hotel Mona

19:00               CEREMONIJA OTVARANJA KONGRESA

Pozdravna reč:

Prof. dr Milica Lazović, Predsednik udruženja za fiziklnu I rehabilitacionu medicine Srbije
Prof. dr Ivana Petronić Marković, Predsednik naučnog odbora Kongresa
Dr. Khalil Alabbadi, The Jordanian Society of Physical Medicine, Arthritis & Rehabilitation
Prof. dr Mirsad Muftić, Predsednik Fizijatara BHF
Dr Klemen Grabljevec, Udruženje fizijatara Slovenije
Prim. Mr sc dr Marina, Predsednik Fizijatara Crne Gore
Doc. Dr Tatjana Nožica Radulović, Udruženje Fizijatara RS
Prof. dr Erieta Nikolik Dimitrova, Predsednik Fizijatara FYR Makedonije

Umetnički program

20:30
Hotel Mona - Druženje

25. 05. 2018. Petak

Kongresni centar Hotela Mona
08:30 – 09:30 Tema II  Uvodna predavanja
AKTUELNOSTI U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI U DEČIJOJ POPULACIJI

Moderator: Ivana Petronić Marković

 1. Ivana Petronić Marković: PREPORUKE ZA KLASIFIKACIJU I TERAPIJU POSTTRAUMATSKIH KOMPLIKACIJA LOKOMOTORNOG SISTEMA

2. Dragana Ćirović: NIVOI DOKAZA U REHABILITACIJI POSLE OPERACIJE UROĐENIH SRČANIH MANA

3. Dejan Nikolić: MODELI U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI POSTURALNIH DISFUNKCIJA

4. Vesna Živković: EVALUACIJA I  LEČENJE DECE SA FUNKCIONALNOM HRONIČNOM OPSTIPACIJOM FIZIKALNIM AGENSIMA

Diskusija

09:30 - 10:50  Tema VII  Uvodna predavanja
NOVI TERAPIJSKI CILJEVI I STRATEGIJE LEČENJA U REUMATSKIM BOLESTIMA

Moderator: Branislav Bobić

 1. Branislav Bobić: KORAK DALJE U LEČENJU DEGNERATIVNIH BOLESTI ZGLOBOVA - FIKCIJA ILI REALNOST
 2. Slavica Jandrić: SAVREMENI PRISTUP U REHABILITACIJI PACIJENATA SA OSTEOARTROZOM KOLJENA
 3. Snežana Tomašević Todorović: EVALUACIJA I LEČENJE PACIJENATA SA PSORIJAZNIM ARTRITISOM-principi dobre kliničke prakse
 4. Olivera Ilić Stojanović: LATEST APPROACHES FOR TREATMENT AND REHABILITATION IN SYSTEMIC SCLEROSIS
 5. Ksenija Bošković: SAVREMENI PRINCIPI DIJAGNOSTIKE I LEČENJA PACIJENATA SA REAKTIVNIM ARTRITISIMA

Diskusija

10:50 - 11:10              Pauza

Kongresni centar Hotel Mona
11:10 – 13:10       PRATEĆI SADRŽAJI

11:10 – 12:00        MYLAN :NOVA SAZNANJA I SMERNICE U TERAPIJI OSTEOARTROZE“

Prof. Dr Milica Lazović, Institut za rehabilitaciju:„Važnost i uloga topikalnih i oralnih analgetika u terapiji osteoartroze“
Ass. Dr sc med Ivica Jeremič, Institut za reumatologiju:  “Da li je jedan nekada veće od dva - šta kaže medicina zasnovana na dokazima?”

12:00- 12:20 AMICUS SRB d.o.o
Doc. dr Emlija Dubljanin Raspopović  “ Prolia – pobednik u lečenju osteoporoze”

12:20 – 12:50    INNVENTA
Prof. dr Milica Lazovic, Institut za rehabilitaciju, Beograd: “Da li je osteoporoza mit ili stvarnost? – Novi pristupi u tretmanu osteoporoze”

12:50 – 13:10 GoodwillPharma
Doc. dr Emlija Dubljanin Raspopović, KCS: Alanerv – poverenje zasnovano na dokazima  

Hotel Mona
13:30 - 15:30 Pauza

Kongresni centar Hotela Mona

15:15 - 16:30  Tema IV Uvodna predavanja
ZNAČAJ FUNKCIONALNE PROCENE U NEUROREHABILITACIJI

Moderator: Ljubica Konstantinović

1. Ljubica Konstantinović: ZNAČAJ FUNKCIONALNE PROCENE U NEUROREHABILITACIJI

2. Aleksandra Vidaković:SELEKCIJA FUNKCIONALNIH SKALA I TESTOVA-OPŠTE SKALE PROCENE FUNKCIONALNOSTI

3. Ivona Stanković: SKALE ZA FUNKCIONALNU PROCENU DONJEG EKSTREMITETA I HODA NAKON ŠLOGA

4. Aleksandra Jurišić Škevin: FUNKCIONALNE SKALE ZA PROCENU GORNJIH EKSTREMITETA

5. Klemen Grabljevec: Adults with Acquired Brain injury
Diskusija

16:30 – 17:50 Uvodna predavanja   TEMA I
EVALUACIJA I TRETMAN PACIJENATA SA MIŠIĆNO-SKELETNIM PROBLEMIMA

Moderator: Milica Lazović
1.  Milica Lazović: MIOFASCIJALNI BOLNI SINDROM – KRITITIČKI OSVRT NA MIOFASCIJALNE TRIGER TAČKE

2. Dragana Matanović: MIŠIĆNOSKELETNE BOLESTI I SAVREMENI NAČIN ŽIVOTA

3. Marija Hrković: FUNKCIONALNA PROCENA KOD NE-ZAPALJENSKIH OBOLJENJA MUSKULOSKELETNOG SISTEMA

4. Gordana Devečerski: TRETMAN MUSKULOSKELETNIH POREMEĆAJA

5. Mirko Grajić: UTICAJ STRUKTURISANOG VEZBANJA NA PROINFLAMATORNE FAKTORE I BOLNI SINDROM U TRETMANU AUTOIMUNIH I MUSKULOSKELETNIH OBOLJENJA

Diskusija

17:50-18:30  Uvodna predavanja

1. Mirsad Muftić: REHABILITACIJA SPORTISTA PARAOLIMPIJACA
2. Rade Babović: PARAOLIMPIJSKA MEDICINA

Mala sala Hotela Grand
18:30 – 19:00 POSTER PREZENTACIJE I grupa
18:30 – 19:00 POSTER PREZENTACIJE II grupa

 

 

26. 05. 2018. Subota

Kongresni centar Hotela Mona
08:30 – 09:55 Tema VI Uvodna predavanja
PADOVI I POSLEDICE PADOVA U GERIJATRIJSKOJ POPULACIJI

Moderator: Mirjana Kocić
1.Mirjana Kocić: PADOVI U GERIJATRIJSKOJ POPULACIJI: RIZIK FAKTORI KOJE JE MOGUĆE KORIGOVATI VEŽBAMA
2.Erieta Nikolik Dimitrova: MULTIFACTORIAL INTERVENTIONS IN PREVENTION THE RISK OF FALLING IN ELDERLY

3. Emilija Dubljanin Raspopović:LEČENJE BOLA KOD STARIJIH PACIJENATA

4. Tatjana Nožica – Radulović: ZNAČAJ KLINIČKOG PUTA I REHABILITACIJSKE INTERVENCIJE NAKON ARTORPLASTIKE KUKA U GERIJATRIJI

5. Aleksandra Vukomanović: FUNKCIONALNI STATUS PACIJENTA PRE PADA I NJEGOV ZNAČAJ U PREDIKCIJI OPORAVKA NAKON OPERATIVNOG LEČENJA PRELOMA KUKA – NAŠA ISKUSTVA

6. Saša Milenković: PRELOMI KUKA U GERIJATRIJI

09:55 – 10:55      Uvodna predavanja Tema V
PREVENCIJA I TRETMAN KOMPLIKACIJA U ORTOTICI I PROTETICI

Moderator: Igor Simanić
1. Nataša Mujović: ZNAČAJ SAGLEDAVANJA OGRANIČENJA OD STRANE RESPIRATORNOG SISTEMA U PROTETICI
2. Vesna Bokan: PARAMETRI KLASIFIKACIJE AMPUTACIONOG PATRLJKA
3. Igor Simanić: KOMPLIKACIJE U PREPROTETIČKOJ I POSTPROTETIČKOJ FAZI REHABILITACIJE
4. Tatjana Blagojević: PREVENCIJA  I TRETMAN NAJČEŠĆIH KOMPLIKACIJA KOD KORISNIKA ORTOZA
Diskusija

10:55 – 11:10  Pauza

11:10 – 12:10  Usmene prezentacije

Radno predsedništvo: Tanja Zečević Luković, Jovanović Jelena,


1.

INCIDENCA I PREDISPONIRAJUĆI FAKTORI ZA NASTANAK DISLOKACIJE NAKON UGRADNJE ENDOPROTEZE KUKA - Tanja Zečević Luković, Jelena Milošević, Nikola Kostić, Bojan Milenković

2.

UPOREDNI EFEKTI MANUELNE MASAŽE, ULTRAZVUKA I TUINE U TRETMANU PACIJENATA SA HRONIČNIM CERVIKALNIM BOLNIM SINDROMOM - Ilić D, Brdareski Z, Đurović A, Vukomanović A, Kilibarda M, Veselinović M, Blagojević Z, Vasilić M, Petrović M.

3.

POREDJENJE KVALITETA ŽIVOTA BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM LECENIH BIOLOŠKOM U ODNOSU NA BOLESNIKE LEČENE KONVENCIONALNOM BOLESTMODIFIKUJUĆOM TERAPIJOM- Jovanović J1, Lazović M2, Jovanović V1, Bozilov S1

4.

KOMPARATIVNA ANALIZA EFIKASNOSTI TERAPIJSKIH EFEKATA SHOCK WAVE TERAPIJE I ULTRAZVUČNE I LASEROTERAPIJE KOD PACIJENATA SA SIMPTOMIMA LATERALNOG EPIKONDILITISA - Filipović Tamara, Lazović M, Hrković M , Backović A, Filipović A, Ilić-Stojanović O

5.

KORELACIJA BOLA I FUNKCIONALNOG OPORAVKA PACIJENATA SA TOTALNOM ENDOPROTEZOM KUKA - Mastilović G, Matejić N, Životić S, Kitanović S, Human S

6.

ZNAČAJ ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE KOD BOLESNIKA SA RANIM REUMATOIDNIM ARTRITSOM - Ercegovčević Lj, Jevtić N, Džagić-Ristić J, Jokić A

 

Kongresni centar Hotela Mona
11:50 – 12:10
PRATEĆI SADRŽAJI

12:10 - 12:30   Pharmaswiss d.o.o.
Doc. dr Emilija Dubljanin Raspopović, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, KCS: ANALGETSKA GASTRONOMIJA – PRAVI LEK, DOBAR REZULTAT

 

Mala sala Hotel Mona
12:30 – 13:00 POSTER PREZENTACIJE III grupa
12:30 – 13:00 POSTER PREZENTACIJE IV grupa

 

27. 05. 2018. Nedelja

Kongresni centar Hotela Mona

08:30 – 10:00           Usmene prezentacije
 
Radno predsedništvo: Aleksandra Vidaković, Una Nedeljković, Ilić Nela


1.

FUNKCIONALNOST OSOBA SA MULTIPLOM SKLEROZOM U ODNOSU NA FORME BOLESTI - Rodić S , Dedijer Dujović S , Rosić S , Dimkić Tomić T , Vidaković A , Konstantinović L j

2.

AEROBNI TRENING NAKON AKUTNOG POGORŠANJA BOLESTI KOD OSOBA SA MULTIPLOM SKLEROZOM - Nedeljković U, Ilić N, Tomanović Vujadinović S, Stojičić Djulić S, Dubljanin Raspopović E

3.

ISHOD TRETMANA HIPERAKTIVNOG MJEHURA KOD PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA - Šakota-Marić S, Jovanović B, Kadić A

4.

TRANSKRANIJALNA STIMULACIJA JEDNOSMERNOM STRUJOM U REHABILITACIJI MOTORNE FUNKCIJE NAKON MOŽDANOG UDARA - Ilić N 1,2, Dubljanin Raspopović E  1,2, Tomanović Vujadinović S ,1 2, Nedeljković U

5.

MEZOTERAPIJA U KLINIČKOJ PRAKSI - Marković B 1, Aksić M 2, Aksić MR  3, Konstantinović Lj

6.

EFEKTI MEDIKAMENTOZNE I FIZIKALNE TERAPIJE KOD PACIJENATA SA DERMATOMIOZITISOM - Vuković J, Nikolić D, Đorđević Todorović T

7.

SPINALNA MANIPULATIVNA TERAPIJA I ŠIRINA KANALA NERVNOG KORENA - Krstić Lj , Radosavljević A

8.

TERAPIJSKI EFEKTI BALNEOTERAPIJE U REHABILITACIJI PACIJENATA SA ENDOPROTEZOM KUKA - Matejić N , Mastilović G , Graora M , Vlasaćević N , Marošan G

9.

PROCJENA ANALGETSKOG EFEKTA ESWT U LIJEČENJU PACIJENATA SA NEKIM HRONIČNIM ENTEZO I TENDINOPATIJAMA - Balaban S , Aksentić V , Markez S , Babić B , Petrović Lj , Kuzmanović D

Diskusija

10:00 – 11:00 Usmene prezentacije

Radno predsedništvo: Lidija Dimitrijević, Danijela Vukićević, Demeši Drljan Čila


1.

KORELACIJA MRI NALAZA I KLINIČKE SLIKE DECE SA SPASTIČNIM OBLIKOM CEREBRALNE PARALIZE Dimitrijević S, Ostojić S, Arežina T, Filipović T, Bošković M

2.

KORIŠĆENJE MOTORNOG PROFILA DETETA U PROCENI I PRAĆENJU DECE U UZRASTU DO 18 MESECI - Danijela Vukićević

3.

ULOGA FUNKCIONALNE ELEKTRIČNE STIMULACIJE U TRETMANU DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM- Demeši Drljan Č , Mikov A , Vulović M , Krasnik R , Bekić V , Borkovac D

4.

ZNAČAJ PRIMENE FIZIKALNE TERAPIJE U LEČENJU PRELOMA BUTNE KOSTI KOD DECE - Marković B, Jevtić N, Milovanović-Arsić J, Džagić-Ristić J.

5.

NEUROFIZIOLOŠKA PROCENA CENTRALNE DISFUNKCIJE KOD NOVOROĐENČADI SA PRODUŽENOM HIPERBILIRUBINEMIJOM - Knežević T , Petronić I , Nikolić D , Ćirović D , Džamić D

Diskusija

11:00 – 11:30 Skupština Udruženja fizijatara Srbije

11:30 – 12:00 Zatvaranje Kongresa, dodela nagrada

 

POSTER PREZENTACIJE

25.05.2018. Petak

Mala sala Hotel Mona
08:00 – 20:00                   Poster prezentacije  Grupa I
08:00 – 20:00                   Poster prezentacije  Grupa II
18:30 – 19:00                   Odbrana radova

Grupa I
Radno predsedništvo:  Dragana, Ćirović, Mirjana Bošković, Kocić Mirjana


1.

EFEKTI KOMPLEKSNOG FIZIKALNOG TRETMANA KOD TRAUMATSKE LEZIJE BRAHIJALNOG PLEKSUSA – PRIKAZ SLUČAJA - Vučić D , Delić M , Paunović T

2.

REHABILITACIJA PACIJENTA SA CEREBRALNOM PARALIZOM NAKON UČINJENE KOREKTIVNE INTERVENCIJE - PRIKAZ SLUČAJA - Jeftić A , Jokić B , Poleksić M , Đurić Z , Milojević M , Kedžić J

3.

AKUTNI BOL U LEĐIMA KOD KOD ADOLESCENATA - Vulović M , Mikov A , Krasnik R , Demeši Drljan Č ,Bekić V ,Borkovac D

4.

ZAMKE U DIJAGNOSTICI I FIZIJATRIJSKOM LIJEČENJU DJETETA IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA - Adžić Milena , Savić Aleksandra , Milašinović Sonja , Radunović Dragana

5.

ARTROPATIJA RAMENA POSLE RUPTURE ROTATORNE MANŠETE - Zorić Z

6.

DEGENERATIVE MENISCAL TEAR: APPROACHES, EXPERIANCE AND RECOMMENDATIONS FOR CONSERVATIVE TREATMENT - Micevski J , Micevski A , Nedeski S , Caloska D

7.

EFEKTI KOMBINOVANE FIZIKALNE TERAPIJE NA FUNKCIONALNI STATUS PACIJENATA NAKON OPERATIVNOG LEČENJA DISKUS HERNIJE U NIVOU L4-L5 - Milojević M , Jokić B , Šekularac Lj , Knežević V , Đurić Z

8.

TROŠKOVI LEČENJA HRONIČNOG BOLNOG LUMBALNOG SINDROMA - Radoičić M , Božović B , 2. Parezanović Ilić K , Janković S , Kostić M .

9.

EFEKTI PRIMENE KOMBINOVANE FIZIKALNE TERAPIJE NAKON IMPLANTACIJE TOTALNE ENDOPROTEZE KUKA ZBOG KOKSARTROZE - Poleksić M, Šekularac Lj, V. Knežević V, Smiljković-Jelić S, Đurić Z, Jeftić A

Poster prezentacija Grupa II

Radno predsedništvo: Ivona Stanković, Mirko Grajić, Gordana Devečerski


1.

ZNAČAJ RANE REHABILITACIJE U AKUTNOM ISHEMIJSKOM MOŽDANOM UDARU - PRIKAZ SLUČAJA - Tanasković Ž , Konstantinović Lj , Savić M , Nikčević Lj , Georgievski-Brkić B , Vukićević M

2.

SEKSUALNA DISFUNKCIJA NAKON MOŽDANOG UDARA - ZANEMARENI ASPEKT NEUROREHABILITACIJE -

Vujković B , Durutović Mozetić M , Vujković M , Đurašić Lj

3.

FUNKCIONALNI OPORAVAK NAKON MOŽDANOG UDARA PACIJENATA MLAĐIH OD 65 I STARIJIH OD 65 GOD. - Raonić J , Šekularac J , Radović J , Vukmanović M

4.

PRIKAZ EFEKATA CEREBROLIZINA NA OPORAVAK GOVORA NAKON MOŽDANOG UDARA - PRIKAZ SLUČAJA

Dedijer Dujović S , Milovanović T ,Vidaković A , Konstantinović Lj

5.

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA U MARKETINGU FARMACEUTSKE INDUSTRIJE - Milica Burazor, Lazović A.

6.

LEZIJA NERVUS THORACICUS LONGUS NAKON PNEUMONEKTOMIJE - Rajević S , Mujović N , Milovanović A , Popovac Mijatov S , Jovanović Horvat A , Tomanović Vujadinović S

7.

ELEKTROMIOGRAFSKE MAPE KAO PARAMETAR U PRAĆENJU OPORAVKA HODA NAKON MOŽDANOG UDARA (PRIKAZ SLUCAJA) - Dedijer Dujović S , Topalovi I , Vidaković A , Popović D , Konstantinović Lj

8.

FIZIKALNI TRETMAN AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U RANOJ FAZI HOSPITALIZACIJE- Joksimović V , Joksimović M

9.

ZNAČAJ URODINAMSKOG ISPITIVANJA U DIJAGNOSTICI SIMPTOMA DISFUNKCIJE URINARNOG TRAKTA -  Milojević V , Vučković M , Nožica-Radulović T , Nuždić N

10.

EFEKTI FIZIKALNE TERAPIJE U REHABILITACIJI PACIJENATA  NAKON IMPLANTACIJE ENDOPROTEZE KOLENA ZBOG GONARTROZE - Đurić Z , Jokić B , Šekularac Lj , Smiljković S , Poleksić M, Jeftić A

 

26.05.2018. Subota

Mala sala Hotela Mona
08:00 – 14:00 Poster prezentacija Grupa III
08:00 – 14:00 Poster prezentacija Grupa IV
13:00 – 14:00 - Odbrana radova

Poster prezentacija Grupa III

Radno predsedništvo: Olivera Ilić Stojanović, Emilija Dubljanin Raspopović,


1.

SUBDOZIRANJE TERAPIJE LASEROM NISKE SNAGE U CILJU POSTIZANJA BRŽEG I BOLJEG ANALGETSKOG EFEKTA KOD PACIJENATA SA GONARTROZOM U GERONTOLOGIJI- Petrović D , Paspalj D 1, Pešic-Prokic M 1,Pašic Z1, Filipovi B

2.

EKONOMSKE POSLEDICE MUSKULOSKELETNIH BOLESTI - Vujković B , Durutović-Mozetić M , Vujković M  , Đurašić Lj

3.

KORELACIJA SUBJEKTIVNIH TEGOBA I ELEKTROMIONEUROGRAFSKOG NALAZA KOD PACIJENATA SA SINDROMOM KARPALNOG TUNELA - Šarac Radović D1 , Lazović M1,2 , Kostić S1 , Filipović T1,2 , Bulatović D , Jovičić M

4.

PRIKAZ PACIJENTA SA DOUBLE CRUSH SINDROMOM- Mladenović M , Kozomara S

5.

KREIRANJE I EVALUACIJA INTERVENCIJA USMERENIH NA PROMENU PONAŠANJA - Edina Gafić , Čongo S, Lazović A , Stojkov S , Binakaj Z , Biočanin  V, Djurić D.

6.

TERIPARATID (HUMANI REKOMBINANTNI PARATIROIDNI HORMON 1-34) U LEČENJU POSTMENOPAUZALNE OSTEOPOROZE I KOMPRESIVNE VERTEBRALNE FRAKTURE - PRIKAZ SLUČAJA - Filipović T, Gopčević K, Lazović M, Šarac-Radović D, Dimitrijević S, Kostić N  

7.

TERAPIJSKI EFEKTI SPECIJALNE TEHNIKE OSCILATORNIH, KLIZAJUĆIH, PASIVNIH POKRETA U TRETMANU PACIJENATA SA OSTEOARTRITISOM KOLENA - Aleksandar Pavlović

8.

SPONTANA RUPTURA TETIVA EKSTENZORA PRSTIJU ŠAKE - SINDROM VAUGHAN-JACKSON-PRIKAZ SLUČAJA - Mladenović B , Medić T , Milovanović A , Mujović N

9.

OBOSTRANI PRELOM DIJAFIZE HUMERUSA  – PRIKAZ SLUČAJA REHABILITACIJE U PRIBOJSKOJ BANJI- Đerić D

 

Poster prezentacija Grupa IV

Radno predsedništvo: Tanja Blagojević,  Nataša Mujović, Snežana Tomašević Todorović


1.

PRESKRIPCIJA UMETAKA KOD TRANSTIBIJALNIH AMPUTACIJA - Gavrilović B , Grujičić B , Blagojević T , Kajganić M , Bulović D , Ralević S

2.

ZNAČAJ RANE REHABILITACIJE PACIJENTA POVRIJEĐENOG U SAOBRACAJNOJ NESREĆI – PRIKAZ SLUČAJA - Savić A , Adžić M , Šaranović M , Vučinić R , Eraković J , Bulatović N

3.

UTICAJ TERAPIJE OGLEDALOM NA “FANTOM BOL“ KOD OSOBA SA JEDNOSTRANOM PODLAKATNOM AMPUTACIJOM - Grujičić B , Gavrilović B , Kajganić M , Stojanović S , Blagojević T , Popović I

4.

 DA LI SMO ZABORAVILI NA RUSKE STRUJE? - Striković V , Krasnik R

5.

REHABILITACIJA BOLESNIKA SA AMPUTACIJOM DONJIH EKSTREMITETA USLED STRUJNOG UDARA-PRIKAZ SLUČAJA - Spalević M , Kocić M , Stanković I , Dimitrijević L , Živković V , Čolović H

6.

PADOVI KOD PACIJENATA SA AMPUTACIJOM DONJIH EKSTREMITETA - Stojanovic S , Ralevic S , Blagojevic T , Grujicic B , Gavrilovic B , Ristic V

7.

SINDROM BOLNOG RAMENA - NAŠA ISKUSTVA U TERAPIJI - Đurašić Lj , Palibrk I , Vujković B , Grajić M, Kostadinović M , Tomanović-Vujadinović S

8.

KNEE JOINT, ENDOPROSTHESIS, REHABILITATION -

Micevski J , Nedeski S , Bogojeski Lj , Spaseski D , Micevski A

9.

VREMENSKI HORIZONT U ODREĐIVANJU KORISNOSTI

Lazović A,  Gafić E, Čongo S, Stojkov S,  Binakaj Z, Biočanin V, Djurić D

 

OPŠTE INFORMACIJE

Registracija učesnika Kongresa i prijem kongresnog materijala obaviće se u holu Hotela Mona na Zlatiboru od 12:00 sati 24.05.2018. godine. Početak stručnog rada predviđen je za četvrtak, 24. 05. 2018. godine u 15:00 časova.
Predavanja po pozivu i usmena saopštenja će se održavati u Kongresnom centru hotela Mona. Prateći sadržaji će se održavati na istom mestu.
Svi učesnici Kongresa dobiće potvrdu (sertifikat) o učestvovanju u radu Kongresa. Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije od 05. marta 2018. godine(odluka br. 153-02-507/2018-01). 18. Kongres fizijatara Srbije je akreditovan pod brojem A-1-617/18kao međunarodni kongres. Svojim predavanjem na Kongresu predavač stiče 15 bodova, nosilac rada odabranog za usmenu prezentaciju 13 bodova, nosilac rada odabranog za poster prezentaciju 11 bodova, pasivni učesnik Kongresa 10 bodova, a po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 koautora).


MESTO ODRŽAVANJA: Kongresni centar Hotela Mona, Zlatibor.
 
WEBSITE: www.fizijatri.org
ZVANIČNI JEZIK: Srpski i engleski
SMEŠTAJ SA KOTIZACIJOM (paket) – u prijavnom listu

Paket uključuje: kotizaciju, smeštaj, ketering dobrodošlice sa programom.
Kotizacija uključuje: učeće u radu kongresa, kongresni materijal, identifikacioni bedž, pristup izložbenom prostoru, pristup prostoru za poster prezentaciju, otvaranje kongresa – ketering dobrodošlice i dodelu sertifikata o prisustvu ili aktivnom učešću.

PREZENTACIJA RADOVA

Naučni odbor kongresa je selektovao radove za usmenu ili poster prezentaciju. Selekcija radova za prezentaciju je zasnovana na stručnoj vrednosti poslatih sažetaka ili radova u celosti. Način prezentacije je objavljen na web sajtu kongresa.

Instrukcije za usmenu prezentaciju
Vreme izlaganja predavanja po pozivu je 12 minuta, a originalnih saopštenja do 7 minuta. Vreme za pojedinačne diskusije je ograničeno na 3 minuta.
U Salama za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske prezentacije pripremiti u programu MS Power Point i doneti na CD-u, USB memoriji ili na sopstvenom notebook računaru. Predlažemo da vaše prezentacije budu instalirane i testirane najmanje dva sata pre izlaganja.

Instrukcije za poster prezentaciju
Poster mora doneti izlagač lično, a ne da bude poslat poštom ranije. Zahtevane dimenzije su 90cm (š) sa 120 cm (h). Na vrhu postera obezbedite naslov rada, kao i imena autora i koautora kao i instituciju iz koje dolaze sa boldovanim slovima veličine 2,5 do 3 cm. Materijal za postavljanje postera je u nadležnosti izlagača postera. Organizator Kongresa nije odgovoran za izložene postere.

NAGRADE - Najbolji mladi istraživač
Naučni odbor 17. Kongresa fizijatara Srbije dodeliće nagradu najboljem mladom istraživaču za naučno istraživački rad na polju fizikalne medicine i rehabilitacije na ceremoniji zatvaranja Kongresa, 27. 05. 2018. god u 11:30 časova.
Kriterijumi za dodelu nagrade su: klinički ili eksperimentalni naučno istraživački rad; originalni; kvalitetna usmena prezentacija; mlađi od 40 godina (do 24. maja 2018. godine).

IZLOŽBA
U toku Kongresa biće održana prateća izložba. Najznačajniji proizvodjači lekova, laboratorijske i druge medicinske opreme i prateće industrije izložiće svoje najnovije proizvode. Detaljnije informacije o mogućnostima i uslovima učešća na izložbi u Sekretarijatu Kongresa.

UEMS PRM BOARD EXAMINATION
Dodela Sertifikata za položeni  evropski ispit iz Fizikalne I rehabilitacione medicine: Doc. dr Dragana Ćirović, N.S. dr med sc dr Dejan Nikolić, dr Ivan Selaković, dr med sc dr Tanja Knežević,  dr

MEDITERANSKA ŠKOLA IZ FIZIKALNE I REHABILITACIONE MEDICINE U SIRAKUZI
Na Kongresu biće izabran mlad istraživač koji će dobiti besplatnu školarinu  u Mediteranskoj školi iz Fizikalne i rehabilitacione medicine u Sirakuzi i besplatan smeštaj. 

TEHNIČKI SEKRETARIJAT KONGRESA

T.A. Mondorama Niš: 018 512 112, 512 113, 257 115, fax: 018 523 400 Dušanov bazar lok 216 - 18000 Niš e-mail:
mondorama@beotel.net
Licence OTP 290/2010
www.mondorama.rs

 


Licenca OTP 290/2010 Ministarstva trgovine, turizma i usluga Republike Srbije od 17. 02. 2010.
Mondorama d.o.o., PC Dusanov bazar lok 216, 18000 Nis, Srbija, Maticni broj 07929552, PIB:101532109,
Raiffeisen banka: 265-4020310000058-19, 018 257 109, 257 115, 512 112, 512 113, fax 018 523 400

 

 

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu medicinskom opremom MEDICOLINE d.o.o. Rajićeva 36/M Niš
Tel. 018 526-708, fax. 018 526-709,
e-mail: medicoline@open.telekom.rs

 

 

 

 

 

Informacije

Naučni deo

Arhiva

UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE