Prva strana Mesto Registracija učesnika Sponzori i donatori Društveni program Opšte informacije Linkovi Kontakti

TEME

I           EVALUACIJA I TRETMAN PACIJENATA SA MIŠIĆNO-SKELETNIM PROBLEMIMA

II          AKTUELNOSTI U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI U DEČIJOJ POPULACIJI

III         CEREBRALNA PARALIZA: OŠTEĆENJA I FUNKCIONALNA OGRANIČENJA

IV         ZNAČAJ FUNKCIONALNE PROCENE U NEUROREHABILITACIJI

V          PREVENCIJA I TRETMAN KOMLIKACIJA U ORTOTICI I PROTETICI

VI         PADOVI I POSLEDICE PADOVA U GERIJATRIJSKOJ POPULACIJI

VII        NOVI TERAPIJSKI CILJEVI I STRATEGIJE LEČENJA U REUMATSKIM BOLESTIMA

VIII       INTERACTIVE SESSION: COMMON NETWORK OF REHABILITATION SERVICES IN THE EUROPEAN COUNTRIES

IX         SLOBODNE TEME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacije

Naučni deo

Arhiva

UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE