Prva strana Mesto Registracija učesnika Sponzori i donatori Društveni program Opšte informacije Linkovi Kontakti

UPUTSTVO SA SLANJE RADA / SAŽETKA

Radove prijaviti isključivo putem službenog obrazca dostupnog na web stranici kongresa.
Ceo rad ili sažetak treba biti pisan u MS Word formatu prema uputstvu postavljenm u
Pravila pisanja.

Rokovi za prijavu radova


Rok za prijavu radova

20. april 2018. god.

Obaveštenje o prihvatanju radova

28. april 2018. god.


Naučni odbor će evaluirati prispele sažetke i radove I odrediti način prezentacije (usmena ili poster). Svi prikazi slučajeva će biti u odgovarajućim poster sesijama.

Radovi za usmene i poster prezentacije moraju biti originalni radovi tj. ne smeju biti štampani ili prezentovani ranije.

Svi prihvaćeni radovi će biti uvršteni u Program i štampani u Zborniku radova koji se objavljuje u časopisu Balneoclimatologia (M51). 

Do 28. aprila 2018. godine ćete biti obavešteni e-mailom koji ste naveli da li je sažetak/rad prihvaćen i za koji način prezentacije.

Enter Abstract Platform

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacije

Naučni deo

Arhiva

UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE