Prva strana Mesto Registracija učesnika Sponzori i donatori Društveni program Opšte informacije Linkovi Kontakti

Dobro došli na Petnaesti kongres fizijatara Srbije
sa međunarodnim učešćem
koji se održava od 21 do 24. maja 2015. godine u Vrnjačkoj Banji

Poštovane koleginice i kolege,

Čast nam je da Vam, u ime Udruženja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srbije, poželimo da učestvujete na 15. Kongresu fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, koji će se održati u Vrnjačkoj Banji od 21 – 24. maja 2015. godine.

Naši kongresi se održavaju svake godine, tradicionalno okupljaju fizijatre, reumatologe, ortopede, pedijatre, dečije hirurge, neurohirurge, kardiologe, neurologe i druge koji se nalaze u rehabilitacionom timu, sa ciljem da se iznesu i razmene naučna dostignuća, stručne novosti, znanja i iskustva u cilju uvećanja našeg znanja iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije i unapređenja zdravlja naših bolesnika.

Ovogodišnji Kongres, kao i svi do sada, je u organizaciji Udruženja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srbije. Svi radovi koji su prošli recenziju naučnog odbora, biće štampani kao sažeci ili u celini, zavisno od toga kako ste ih poslali, u časopisu "Balneoclimatologia".

Na Kongresu će biti prezentovani radovi u vidu usmenih saopštenja i poster prezentacija. Takođe će biti organizovano više plenarnih predavanja najeminentnijih predavača iz Srbije i zemalja Evropske Unije, kao i veći broj predavanja po pozivu koja pokrivaju tematske oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije ovog Kongresa.

Ove godine očekujemo da čujemo o novim dokumentima usvojenim na sastancima EUPRM i ISPRM koji su za sve u fazi uvođenja, a biće uskoro i obavezujući kao i o ulozi specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije u procesu rehabilitacije pacijenata sa teškom fizičkom onesposobljenošću, i sa kompleksnim posebnim potrebama koji zahtevaju pažnju multiprofesionalnog tima vođenog specijalistom FRM.

Niz sponzorisanih predavanja i simpozijuma dodatno će proširiti naše kliničko iskustvo i unaprediti naše veštine u rehabilitaciji bolesnih i povređenih.

Dosadašnja pozitivna iskustva u organizaciji kongresa nam garantuju da ćete osvežiti svoja znanja, a i dopuniti najnovijim saznanjima iz različitih oblasti rehabilitacije.

Dobro došli na 15. Kongres fizijatara Srbije.Predsednik Organizacionog odbora
Prof dr Milica Lazović

Predsednik Naučnog odbora
Prof dr Ivana Petronić Marković

Informacije

Naučni deoUDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE