Prva strana Mesto Registracija učesnika Sponzori i donatori Društveni program Opšte informacije Linkovi Kontakti

RASPORED DEŠAVANJA

Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br. 153-02-416/2015-01 od 03. 03. 2015. godine, 15. Kongres fizijatara Srbije je akreditovan pod brojem А-1-755/15 kao međunarodni kongres. Broj bodova za predavače je 15, za usmenu prezentaciju 13, za poster prezentaciju 11 i za pasivno učešće 9.

Registracija učesnika Kongresa i prijem kongresnog materijala obaviće se na recepciji Kongresnog centra Hotel Zvezda od 11:00 časova 21. maja 2015. godine.

Početak stručnog rada je predviđen za isti dan, četvrtak, u 15:00 časova. 

Predavanja po pozivu i usmena saopštenja će se održavati u Sali Kongresnog centra Hotela Zvezda. Poster prezentacije i prateći sadržaji su takođe u Kongresnom centru.

U toku Kongresa biće održana prateća izložba. Najznačajniji proizvođači lekova, laboratorijske i druge medicinske opreme  i prateće industrije izložiće svoje najnovije proizvode. Detaljnije informacije o mogućnostima i uslovima učešća na izložbi u delu Sponzori i donatori, a zatim u Sekretarijatu Kongresa.

Nagrade
Najbolji poster i njegova prezentacija
Naučni odbor 15 Kongresa fizijatara Srbije dodeliće nagradu odabranom učesniku za najbolji poster i njegovu prezentaciju na ceremoniji zatvaranja Kongresa, 24. maja 2015. godine u 10:00  časova.
Najbolji mladi istraživač

Naučno odbor će dodeliti nagradu najboljem mladom istraživaču za naučnoistraživački rad na polju fizikalne medicine i rehabilitacije. Kriterijumi za dodelu nagrade su: klinički i naučno istraživački rad, originalni rad, kvalitetna usmena prezentacija, manje od 36 godina života do 21 maja 2015. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacije

Naučni deoUDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE