Prva strana Mesto Registracija učesnika Sponzori i donatori Društveni program Opšte informacije Linkovi Kontakti

SAŽETAK
Mole se svi koji žele da pošalju sažetke ili radove da se pridržavaju navedenih odredbi.

Molimo Vas da koristite on-line oblik slanja vašeg sažetka/rada i da navedete sve potrebne podatke. Molimo da sažetak/rad bude u Word formatu i da se pridržavate odrednica postavljenih u Pravila pisanja.
Naučni odbor će evaluirati prispele sažetke i radove. Svi prikazi slučajeva će biti u odgovarajućim poster sesijama.

Radovi za usmene i poster prezentacije moraju biti originalni radovi tj. ne smeju biti štampani ili prezentovani ranije.

Svi prohvaćeni radovi će biti uvršteni u Program i štampani u Zborniku radova koji se objavljuje u časopisu Balneoklimatologija.

VAŽNO
● Rok za slanje i prijem sažetaka/radova je 10. april 2015. godine. 

Potvrda o prijemu sažetaka/radova i načinu prezentacije
Do 15. aprila 2015. godine ćete biti obavešteni e-mailom koji ste naveli da li je sažetak/rad prihvaćen I za koji način prezentacije (prikazi slučajeva su u poster sesijama).

Enter Abstract Platform

 

Informacije

Naučni deoUDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE