Prva strana Mesto Registracija učesnika Sponzori i donatori Društveni program Opšte informacije Linkovi Kontakti

PRAVILA ZA USMENU I POSTER PREZENTACIJU
Sva usmena izlaganja imaju:
- Plenarna i/ili uvodna predavanja
- Odabrane radove za usmene prezentacije
Sve poster sesije imaju:
- Usmenu prezentaciju radova u zadatom vremenu

UPUTSTVA ZA USMENE PREZENTACIJE
Posebna prostorija sa računarom će biti na raspolaganju učesnicima kongresa (tokom rada kongresa) gde svaki učesnik može proveriti svoje slajdove ili filmove. Windows i Office 2003 će biti najniži program na raspolaganju.
Ukoliko je vaš rad kombinacija video filma i Power Pointa proverite da li je vaša prezentacija funkcionalna i u Sali u kojoj izlažete, bar 1 sat ranije.
Važno: Nije predviđeno da koristite svoj PC ili Macintosh laptop.

POWER POINT  SLAJDOVI MORAJU BITI NA SRPSKOM ILI ENGLESKOM JEZIKU.
Plenarna predavanja traju do 20 minuta.
Uvodna predavanja po pozivu traju do 12 minuta.
Usmena prezentacija traje 7 minuta i 3 minuta je predviđeno za diskusiju (10 minuta po usmenoj prezentaciji).

UPUTSTVO ZA POSTER PREZENTACIJE
Postavka, prikaz i odbrana postera se održava u prostoriji određenoj za postere – POSTER SALI.
Posteri se postavljaju prema dobijenom rasporedu u petak 22. maja ili u subotu 23. maja, u 8 sati, a prikazuju i brane pred radnim predsedništvom u određenom vremenu koje je predviđeno programom.
Predviđeno je da posteri budu široki 70 cm, a 100 cm visoki.
Organizacioni Komitet nije odgovoran za izložene postere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacije

Naučni deoUDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE