Prva strana Mesto Registracija učesnika Sponzori i donatori Društveni program Opšte informacije Linkovi Kontakti

Uputstva za pisanje sažetaka/rada

Naučni odbor će evaluirati primljene sažetke/radove.

Sažeci /radovi originalnih istraživanja (ne objavljeni ili izlagani) primaju se do
10. aprila 2015. godine.

Svi primljeni i evaluirani sažeci/radovi  će biti uključeni u Program Kongresa i biće odštampani u časopisu Balneoclimatologija. Svi prikazi slučajeva biće uvršteni u postere.

UPUTSTVO AUTORIMA
Sažeci/radovi se pišu na srpskom ili engleskom jeziku i moraju imati sledeće odeljke:
• Uvod (opis cilja/hipoteza istraživanja)
• Materijal i metode (opis korišćenog metoda)
• Rezultate (opis rezultata istraživanja)
• Zaključak (kratki završni komentar)
• Ključne reči (do pet)

UPUTSTVO ZA PISANJE I SLANJE SAŽETKA/RADA

Format – pripremite i pošaljite sažetak/rad po sledećim uputstvima:
● Tekst sažetka može imati do 3000 karaktera zajedno sa slobodnim mestima (sažetak bez naslova, institutcija i autora), indentation 1, font Arial 12 – slova latinična. Tekst rada može imati pod istim uslovima do 3 stranice A4 formata zajedno sa literaturom
● Slike i tabele uz sažetak neće biti prihvaćene
● U sažetku ne navodite literaturu, u radu da.
● Sažetak/rad mora imati jasno nazačene delove koji se traže (uvod sa ciljem,metod, rezultat, zaključak I ključne reči).
● Za predavače po pozivu sažetak je ograničen na 1 jednu A4 stranu, 2 cm margine sa svih strana, indentation 1, ako šalju rad ukupno može biti 4 strane A4 formata sa literaturom. ● Sažetak/rad se piše u  Abstract Modelu, naslov, autor i institucije u Abstract Platform.
● U Abstract Platform upisujete: naslov sažetka ili rada, vaše puno ime i prezime, ustanovu u kojoj radite, adresu institucije, grad, državu, broj telefona (na koji želite da vas dobijemo ako treba, može mobilni) i e-mail adresu. Sarađivaćemo najviše preko e-mail. Ako ima koautora (najviše pet) iste podatke treba navesti i za njih.

● Krajnji rok za slanje sažetaka/rada je 10. april 2015

Potvrda o primljenim sažecima/radovima
Do 15. aprila 2015. godine, na e-mail adresu koju ste naveli dobićete obaveštenje o tome da li vam je rad primljen i za koju vrstu prezentacije. Na zvaničmom websajtu će biti objavljen Program Kongresa i Raspored događanja.

Download Abstract Model

Enter Abstract Platform

Elementi za procenu rada/sažetka (pomoć ocenjivaču)

 

Informacije

Naučni deoUDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE