Prva strana Mesto Registracija učesnika Sponzori i donatori Društveni program Opšte informacije Linkovi Kontakti

TEME

  1. Rehabilitacija u jedinicama intenzivne nege
  2. Inovacije i dileme u dečjoj rehabilitaciji
  3. Neurorehabilitacija – moždani udar
  4. Balneoklimatoterapija kao modalitet specijalizovane rehabilitacije
  5. Osteoporoza – prevencija, lečenje i rehabilitacija
  6. Globalni izazovi u rehabilitaciji
  7. Slobodne teme

Okrugli sto:

  • Regenerativna medicina
  • Kako čuti reč bolesnika? – saradnja sa Udruženjima bolesnika

NEKI DOMICILNI PREDAVAČI PO POZIVU
Svi domicilni predavači fizijatri, moraju biti članovi Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije
Prof. dr Ivana Petronić – Marković
Prof. dr Lidija Dimitrijević
Prof. dr Aleksandra Mikov
Doc. dr Dragana Ćirović
Prof. dr Milica Lazović
Prof. dr Marina Deljanin Ilić
Mr sc. dr med Nataša Tomić
Prof. dr Ljubica Konstantinović
Prof. dr Ivona Stanković
Doc. dr Aleksandra Dragin
Prof. dr Milisav Čutović
Prof. dr Dragana Matanović
Doc. dr Nataša Mujović
Ass. dr Mirko Grajić
Ass. dr Sanja Tomanović – Vujadinović
Doc. dr Emilija Dubljanin Raspopović
Doc. dr Snežana Tomašević
Dr sc. med Olivera Ilić - Stojanović
Ass. dr Nela Ilić

Informacije

Naučni deoUDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE