Prva strana Mesto Registracija učesnika Sponzori i donatori Društveni program Opšte informacije Linkovi Kontakti

Kontakti:

Sekretarijat Kongresa

Generalni sekretar
Mr. sc dr Ranka Krunić Protić, prim
Tel.        +381 11 3663249
Adresa: Pasterova 2, Beograd, R. Srbija
E-mail:   r.krunicprotic@gmail.com
kongresfizijatara@gmail.com

Sekretar
Dr Marija Hrković
Tel.        +381 11 2660266
Fax:       +381 11 2662432
Adresa:  Sokobanjska 17, Beograd, R. Srbija
E-mail:   mhrkovic@gmail.com

Tehnički sekretarijat Kongresa
Turistička agencija Mondorama, Niš
Tel.         +381 18 259500
+381 18 259501
+381 069 2086944
Fax:        +381 18 293305
Adresa:   Dušanov bazaar, local 216 – 18000 Niš
Licenca: OTP 290/2010 od 17. 02. 2010. godine

 

Informacije

Naučni deoUDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE