Prva strana Mesto Registracija učesnika Sponzori i donatori Društveni program Opšte informacije Linkovi Kontakti

22. Evropski kongres fizikalne i rehabilitacione medicine i 20. Kongres fizikalne i rehabilitacione medicine Srbije biće održani združeno, u Beogradu od 1.-6.maja 2020.godine u suorganizaciji Evropskog udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu (ESPRM) i Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije

Rok za slanje apstrakta je produžen do 17. novembra 2019.


 19. KONGRES FIZIJATARA SRBIJE
sa međunarodnim učešćem
23 - 26. Maj 2019.

Poštovani,

 

            Obraćam Vam se sa željom da učestvujete na 19. KONGRESU FIZIJATARA SRBIJE sa međunarodnim učešćem pod nazivom “Razvoj rehabilitacije u smanjenju onesposobljenosti“. Kongres se održava od 23 - 26. maja 2019. godine.

Kongresne teme:

1.   MODELI KLINIČKIH ISTRAŽIVANjA U NEUROREHABILITACIJI
2.   NEUROMIŠIĆNA OBOLjENA U PEDIJATRIJSKOJ POPULACIJI
3.   MULTIDISCIPLINARNI PROGRAM REHABILITACIJE DECE
3.1.REHABILITACIJA DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM
3.2. KONZERVATIVNO LEČENjE DECE SA DEFORMITETIMA KIČME
4.   PREPORUKE U PROTETIČKOJ I ORTOTIČKOJ REHABILITACIJI
5.   RANA DIJAGNOZA REUMATSKIH BOLESTI U CILjU SMANjENjA ONESPOSOBLjENOSTI
6.   REGENERATIVNA REHABILITACIJA
7.   POVREDE I REHABILITACIJA SPORTISTA I PARAOLIMPIJACA
8.   SPECIFIČNOSTI REHABILITACIJE U GERIJATRIJI
9.   INTERACTIVE SESSION: EXPERIENCES AND PROBLEMS OF PRM SERVICES IN THE EUROPEAN COUNTRIES
10. COCHRANE REHABILITATION
11. SLOBODNE TEME

Poslednji termin za slanje radova je 25. april 2019. godine. Radovi moraju biti napisani po propozicijama časopisa Balneoclimatologia, koji je od strane Ministarstva za prosvetu i nauku Srbije svrstan u kategoriju časopisa M51.

 

S poštovanjem,

Predsednik Fizijatara Srbije
Prof. dr Milica Lazović
E-mail: lazovicmilica15@gmail.com
Informacije

Naučni deo


Upitnik o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji
Za specijaliste i specijalizante fizikalne medicine i rehabilitacije, doktore medicine i članove rehabilitacionog tima

Arhiva

UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE