Prva strana Mesto Registracija učesnika Sponzori i donatori Društveni program Opšte informacije Linkovi Kontakti

UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETKA/RADA

 • Radove / sažetke pisati na srpskom ili engleskom jeziku.
 • Ime i prezime autora i koautora pisati bez titula.

Opšta Uputstva
Word 2003/Word 2007/2010, latinica, Times New Roman 12pt, Margine: gornja i donja 5,6 cm, leva i desna 4,2 cm, stranica A4. Tekst kucati bez deljenja reči (hifenacije). Ne koristiti tabulatore i uzastopne prazne karaktere (spejsove) radi poravnanja teksta, već alatke za kontrolu poravnanja na lenjiru i Toolbars. Posle svakog znaka interpunkcije staviti samo jedan prazan karakter. Ako se u tekstu koriste specijalni znaci (simboli), koristiti font Symbol. Podaci o korišćenoj literaturi u tekstu označavaju se arapskim brojevima u uglastim zagradama - npr. [1, 2], i to onim redosledom kojim se pojavljuju u tekstu.

Uputstvo za pisanje radova u celini

Predavanja po pozivu 

Originalan rad 

Kratak sadržaj (200-300 reči)

Kratak sadržaj (200-300 reči)

 • Uvod
 • Cilj rada
 • Metode rada
 • Rezultati
 • Diskusija
 • Zaključak
 • Ključne reči (3-6)

Tekst Rada (do 5.000 reči)

 • Uvod
 • Podnaslov 2
 • Podnaslov 3
 • ...
 • Podnaslov n
 • Zaključak
 • Literatura (Vankuverski stil)

Tekst Rada(do 5.000 reči)

 • Uvod
 • Cilj rada
 • Metode rada
 • Rezultati
 • Diskusija
 • Zaključak
 • Literatura (Vankuverski stil)

Sažetak na engleskom jeziku (200-300 reči)

 • Summary
 • Key Words

Sažetak na engleskom jeziku (200-300 reči)

 • Summary
 • Key Words

Za pripremu originalnoh radova koristiti sablon ORTEMPLATESR, a za radove po pozivu koristiti sablon PPSABLONSER.
Primeri šablona do detalaja daju objašnjenja za pisanje Vaših radova, poštovati navedene preporuke ili koristiti već napravljene stilove. Samo radovi urađeni po šablonu će biti prihvaćeni i štampani.

Uputstvo za pisanje sažetaka

Sažetak (200-300 reči) treba da sadrži:
Uvod, Cilj rada, Metode rada, Rezultati, Diskusija, Zaključak, Ključne reči (3-6).
● Slike i tabele uz sažetak neće biti prihvaćene 
● U sažetku ne navodite literaturu

Rad / sažetak zapamtiti pod nazivom koji ima prve tri reči naslova. Naziv fajla mora biti latinični i ne sme sadržati prazna polja. Primer: „AKUTNIINFARKTMIOKARDA.doc”, nikako „AKUTNI INFARKT MIOKARADA.doc”. Sam naziv fajla koji se šalje ne sme da sadži slova Č, Ć, Š, Ž, Đ ili ćirilična slova.
Nakon pripreme radova slanje radova izvršiti putem linka za online prijavu radova

● Sažetak/rad se piše u  Abstract Modelu, naslov, autor i institucije u Abstract Platform.
● U Abstract Platform upisujete: naslov sažetka ili rada, vaše puno ime i prezime, ustanovu u kojoj radite, adresu institucije, grad, državu, broj telefona i e-mail adresu.
Ako ima koautora (najviše pet) iste podatke treba navesti i za njih.

Download Abstract Model

Enter Abstract Platform

Elementi za procenu rada/sažetka (pomoć ocenjivaču)

 

 

Informacije

Naučni deo


Upitnik o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji
Za specijaliste i specijalizante fizikalne medicine i rehabilitacije, doktore medicine i članove rehabilitacionog tima

Arhiva

UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE