Prva strana Mesto Registracija učesnika Sponzori i donatori Društveni program Opšte informacije Linkovi Kontakti

PRAVILA IZLAGANJA RADOVA

UPUTSTVO ZA USMENE PREZENTACIJE
Predavanja po pozivu: 15 minuta
Usmena izlaganja: 8 minuta
POWER POINT prezentacija mora biti na SRPSKOM ili ENGLESKOM jeziku.
Svi predavači se mole da pripreme PowerPoint prezentaciju na memorijskoj kartici ili CD-u te da tehničkom osoblju dostave svoje predavanje najkasnije 2 sata pre početka predavanja
Ukoliko je vaš rad kombinacija videa i Power Pointa proverite da li je vaša prezentacija funkcionalna i u Sali u kojoj izlažete, bar 2 sata ranije
Projektor i računar za prezentacije biće na raspolaganju u Kongresnom centru
Važno: Nije predviđeno da koristite svoj laptop za prezentaciju.

UPUTSTVO ZA POSTER PREZENTACIJE 
Posteri će biti izloženi na panoima u Poster Sali Kongresnog centra
Posteri se postavljaju prema dobijenom rasporedu u petak 25. maja ili u subotu 26. maja, u 8 sati, a prikazuju i brane pred radnim predsedništvom u određenom vremenu koje je predviđeno programom
Posteri mogu biti na srpskom ili engleskom jeziku
Maksimalne dimenzije postera: 80 cm (širina) i 100 cm (visina)
Na vrhu postera obezbedite naslov rada kao i imena autora i koautora kao i instituciju iz koje dolaze slovima veličine 2.5 do 3 cm.
Materijal za postavljanje postera je u nadležnosti izlagača postera.
Organizacioni Komitet nije odgovoran za izložene postere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacije

Naučni deo


Upitnik o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji
Za specijaliste i specijalizante fizikalne medicine i rehabilitacije, doktore medicine i članove rehabilitacionog tima

Arhiva

UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE