Prva strana Mesto Registracija učesnika Sponzori i donatori Društveni program Opšte informacije Linkovi Kontakti


Mediterranean Forum of Physical and Rehabilitation Medicine – MFPRM
www.mfprm.org


European Society of Physical and Rehabilitation Medicine
www.esprm.net

 

 

Informacije

Naučni deo


Upitnik o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji
Za specijaliste i specijalizante fizikalne medicine i rehabilitacije, doktore medicine i članove rehabilitacionog tima

Arhiva

UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE