Prva strana Mesto Registracija učesnika Sponzori i donatori Društveni program Opšte informacije Linkovi Kontakti

DRUŠTVENI PROGRAM

U PRIPREMI

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacije

Naučni deo


Upitnik o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji
Za specijaliste i specijalizante fizikalne medicine i rehabilitacije, doktore medicine i članove rehabilitacionog tima

Arhiva

UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE