Prva strana Mesto Registracija učesnika Sponzori i donatori Društveni program Opšte informacije Linkovi Kontakti

19. KONGRES FIZIJATARA SRBIJE
sa međunarodnim učešćem
23 - 26. Maj 2018. Kongresni centar
Hotel Mona, Zlatibor

Poštovani,

            Obraćam Vam se sa željom da učestvujete na 19. KONGRESU FIZIJATARA SRBIJE sa međunarodnim učešćem koji se održava od 23 - 26. maja 2019. godine u Kongresnom centru Hotela Mona na Zlatiboru. pod nazivom “Razvoj rehabilitacije u smanjenju onesposobljenosti“.

Kongresne teme:
1.             MODELI KLINIČKIH ISTRAŽIVANJA U NEUROREHABILITACIJI
2.             NEUROMIŠIĆNA OBOLJENA U PEDIJATRIJSKOJ POPULACIJI
3.             MULTIDISCIPLINARNI PROGRAM REHABILITACIJE DECE
3.1.         REHABILITACIJA DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM
3.2. KONZERVATIVNO LEČENJE DECE SA DEFORMITETIMA KIČME
4.             PREPORUKE U PROTETIČKOJ I ORTOTIČKOJ REHABILITACIJI
5.             RANA DIJAGNOZA REUMATSKIH BOLESTI U CILJU SMANJENJA ONESPOSOBLJENOSTI
6.             REGENERATIVNA REHABILITACIJA
7.             POVREDE I REHABILITACIJA SPORTISTA I PARAOLIMPIJACA
8.             SPECIFIČNOSTI REHABILITACIJE U GERIJATRIJI
9.             INTERACTIVE SESSION: EXPERIENCES AND PROBLEMS OF PRM SERVICES IN THE EUROPEAN COUNTRIES
10.          COCHRANE REHABILITATION
11.          SLOBODNE TEME

Velika paleta lekova iz Vašeg proizvodnog programa je od interesa za specijaliste fizikalne medicine I rehabilitacije, koji ih svakodnevno propisuju svojim pacijentima. Nadamo se da će to biti preduslov naše uspešne saradnje. Do sada je saradnja  FIZIJATARA  bila dobra sa Vama, pa se nadamo da će biti još bolja I želja nam je da budete jedan od sponzora   19. Kongresa fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem.
Pružamo Vam mogućnost promocije Vaše kompanije kroz program marketinga, specijalno kreiranog za 19. KONGRES FIZIJATARA SRBIJE u nastavku.

Platinasti sponzor (jedan sponzor):
Satelitski simpozijum do 60 minuta sa pravom prioriteta odabira termina;
Mogućnost uređenja sale tokom trajanja simpozijuma;
Izložbeni proctor od 10m2 sa pravom prioriteta za alokaciju izložbenog prostora;
Registracija za 4 izlagača I besplatna registracija za 2 delegata;
Mogućnost distribucije pozivnice za simpozijum I propagandnog materijala /kongresna torba;
Logo i link na sajtu I svim propagandnim materijalima u posebnoj rubrici;
Oglas u boji u finalnom programu;
Pozivanje  svih registrovanih učesnika putem maila na simpozijum;
Zahvalnica koja se dodeljuje na svečanom otvaranju;
Cena platinastog sponzorskog paketa iznosi            600.000,00 dinara + PDV (20%)

Zlatni sponzor plus (dva sponzora):
Satelitski simpozijum do 20 minuta sa pravom prioriteta odabira termina;
Mogućnost uređenja sale tokom trajanja simpozijuma;
Izložbeni prostor od 6m2 sa pravom prioriteta za alokaciju izložbenog prostora;
Registracija za 4 izlagača i besplatna registracija za 20 kotizacionih paketa koji podrazumevaju smeštaj i kotizaciju;
Mogućnost distribucije pozivnice za simpozijum kroz kongresnu torbu;
Logo i link na sajtu i svim propagandnim materijalima u posebnoj rubrici;
Oglas u boji u finalnom program;
Zahvalnica koja se dodeljuje na svečanom otvaranju;
Cena zlatnnog plus sponzorskog paketa iznosi            480.000,00 dinara + PDV (20%)


Zlatni sponzor (dva sponzora):
Satelitski simpozijum do 30 minuta sa pravom prioriteta odabira termina;
Mogućnost uređenja sale tokom trajanja simpozijuma;
Izložbeni proctor od 8m2 sa pravom prioriteta za alokaciju izložbenog prostora;
Registracija za 2 izlagača I besplatna registracija za 2 delegata;
Mogućnost distribucije pozivnice za simpozijum kroz kongresnu torbu;
Logo i link na sajtu I svim propagandnim materijalima u posebnoj rubrici;
Oglas u boji u finalnom programu;
Zahvalnica koja se dodeljuje na svečanom otvaranju;
Cena zlatnog sponzorskog paketai znosi                     480.000,00 dinara + PDV (20%)

Srebrni sponsor (tri sponzora):
Satelitski simpozijum do 20minuta sa pravom prioriteta odabira termina;
Mogućnost uređenja sale tokom trajanja simpozijuma;
Izložbeni proctor od 6m2 sa pravom prioriteta za alokaciju izložbenog prostora;
Registracija za 2 izlagača;
Mogućnost distribucije pozivnice za simpozijum kroz kongresnu torbu;
Logo i link na sajtu I svim propagandnim materijalima u posebnoj rubrici;
Oglas u boji u finalnom programu, polovina strane;
Zahvalnica koja se dodeljuje na svečanom otvaranju;
Cena srebrnog sponzorskog paketa iznosi                    360.000,00 dinara + PDV (20%)

Iznajmljivanje termina za:
-     Tematski simpozijum u trajanju od 45 min po ceni od     130.000 dinara + PDV (20%)
-     Predavanje u trajanju od 20 min po ceni od                     80.000 dinara + PDV (20%)

Iznajmljivanje izložbenog prostora:
-    Veličine 4 m2   (2 m x 2 m) poceni od                                80.000 dinara + PDV (20%)
-    Veličine 6 m2   (3 m x 2 m) poceni od                              110.000 dinara + PDV (20%)
-    Veličine 8 m2   (4 m x 2 m) poceni od                              140.000 dinara + PDV (20%)
-    Veličine 10 m2 (6 m x 2 m) poceni od                              180.000 dinara + PDV (20%)

Oglašavanje u štampanom materijalu:
-    Oglas u Kongresnom program po ceni od                        30.000 dinara + PDV (20%)
-    Oglas u Zborniku radova kongresa po ceni od                 50.000 dinara + PDV (20%)
-    Oglas u Zborniku I Kongresnom Programu po ceni od     60.000 dinara + PDV (20%)

Donator:
-    Cena paketa za donatora je                                              60.000 dinara + PDV (20%)


Prijavu za učešće na Kongresu, rezervaciju hotelskog smeštaja, prevoz i uplatu možete izvršiti u agenciji ˝MIROSS˝d.o.o. Beograd pisanim putem na sledeći način: na adresu: MIROSS d.o.o. Beograd, Majke Jevrosima 19/1, 11000 Beograd; putem mail-a: SAPRM@miross.rs ili putem fax-a: 00 381 11 30 34 615. Kontakt telefon za sve informacije: 00 381 11 30 33 225.
Naziv banke i broj računa za sve uplate:UniCredit Banka Beograd 170-301069553-65.
Sve detaljne informacije možete dobiti na sajtu kongresa: www.fizijatri.org

S poštovanjem,
Predsednik Fizijatara Srbije
Prof. dr Milica Lazović
E-mail: lazovicmilica15@gmail.com

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacije

Naučni deo


Upitnik o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji
Za specijaliste i specijalizante fizikalne medicine i rehabilitacije, doktore medicine i članove rehabilitacionog tima

Arhiva

UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE