Prva strana Mesto Registracija učesnika Sponzori i donatori Društveni program Opšte informacije Linkovi Kontakti

Kongresne teme:

1.   MODELI KLINIČKIH ISTRAŽIVANjA U NEUROREHABILITACIJI
2.   NEUROMIŠIĆNA OBOLjENA U PEDIJATRIJSKOJ POPULACIJI
3.   MULTIDISCIPLINARNI PROGRAM REHABILITACIJE DECE
3.1.REHABILITACIJA DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM
3.2. KONZERVATIVNO LEČENjE DECE SA DEFORMITETIMA KIČME
4.   PREPORUKE U PROTETIČKOJ I ORTOTIČKOJ REHABILITACIJI
5.   RANA DIJAGNOZA REUMATSKIH BOLESTI U CILjU SMANjENjA ONESPOSOBLjENOSTI
6.   REGENERATIVNA REHABILITACIJA
7.   POVREDE I REHABILITACIJA SPORTISTA I PARAOLIMPIJACA
8.   SPECIFIČNOSTI REHABILITACIJE U GERIJATRIJI
9.   INTERACTIVE SESSION: EXPERIENCES AND PROBLEMS OF PRM SERVICES IN THE EUROPEAN COUNTRIES
10. COCHRANE REHABILITATION
11. SLOBODNE TEME

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacije

Naučni deo


Upitnik o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji
Za specijaliste i specijalizante fizikalne medicine i rehabilitacije, doktore medicine i članove rehabilitacionog tima

Arhiva

UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE