Prva strana Mesto Registracija učesnika Sponzori i donatori Društveni program Opšte informacije Linkovi Kontakti

SAŽETAK

Rok za slanje radova (rad u celini ili sažetak) je 25. april 2019. godine.
Radovi moraju biti napisani po propozicijama časopisa Balneoclimatologia

Radove prijaviti isključivo putem službenog obrazca dostupnog na web stranici kongresa.
Ceo rad ili sažetak treba biti pisan u MS Word formatu prema uputstvu postavljenm u
Pravila pisanja.

Naučni odbor će evaluirati prispele sažetke i radove I odrediti način prezentacije (usmena ili poster). Svi prikazi slučajeva će biti u odgovarajućim poster sesijama.

Radovi za usmene i poster prezentacije moraju biti originalni radovi tj. ne smeju biti štampani ili prezentovani ranije.

Enter Abstract Platform

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacije

Naučni deo


Upitnik o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji
Za specijaliste i specijalizante fizikalne medicine i rehabilitacije, doktore medicine i članove rehabilitacionog tima

Arhiva

UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE