Prva strana Mesto Registracija učesnika Sponzori i donatori Društveni program Opšte informacije Linkovi Kontakti

PROGRAM

UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU I REHABILITACIONU MEDICINU SRBIJE

19. KONGRES FIZIJATARA SRBIJE
sa međunarodnim učešćem

Razvoj rehabilitacije u smanjenju onesposobljenosti

 

PROGRAM 

23 – 26. maj 2019. godine
Kongresni centar ”Hotel Mona”, Zlatibor

 

Rešenjem Zdravstvenog saveta Srbije  od 04. marta 2019. godine (odluka br. 153-02-449/2019-01), 19. Kongres fizijatara Srbije "Razvoj rehabilitacije u smanjenju onesposobljenostije akreditovan kao međunarodni kongres pod Evidencionim brojem:  А-1-436/19
Svojim predavanjem na Kongresu predavač stiče 15 bodova, nosilac rada odabranog za usmenu prezentaciju 13 bodova, nosilac rada odabranog za poster prezentaciju 11 bodova, pasivni učesnik Kongresa 10 bodova, a po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 koautora).

Kongresni odbor će po navedenom kriterijumu dodeliti sertifikate učesnicima.

 

Dobro došli na Devetnaesti kongres fizijatara Srbije
sa međunarodnim učešćem – Zlatibor 2019.

Poštovane koleginice i kolege,

            Čast nam je da Vam se, u ime Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije, zahvalimo na prihvatanju poziva da učestvujete na 19. Kongresu fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, koji se održava na Zlatiboru u Kongresnom centru “Hotel Mona” od 23 – 26. maja 2019. godine pod nazivom: “Razvoj rehabilitacije u smanjenju onesposobljenosti”.  Onesposobljenost koja ostaje kao posledica bolesti ili povredede ima i medicinske i socioekonomske implikacije, zaslužuje da joj se posveti veća  pažnja I da pokušamo kroz naučni i stručni rad da je umanjimo.
Razvoj Fizikalne i rehabilitacione medicine je doveo do unapređenja istraživačkog rada, uvođenja inovativnih programa u rehabilitaciju, razvoja asistivne tehnologije koja se kreće od običnih pomagala do robotike i sofisticiranih elektronskih sistema za stimulaciju, komunikaciju, kontrolu okoline i povećanje mobilnosti.Verujemo da ćemo na Zlatiboru u prelepom ambijentu Hotela Mona I njihovom novom Kongresnom centru imati sve uslove za radni deo Kongresa uz veliki broj predavanja najeminentnijih  stručnjaka iz oblasti Fizikalne medicine i rehabilitacije  iz zemlje i inosrtranstva.
Ovogodišnji Kongres se održava u trenutku kada intenzivno radimo na pripremi organizacije 22. Evropskog kongresa Fizikalne i rehabilitacione medicine koji će se održati od 01- 06. Maja 2020 godine u Hotelu Crowne Plaza u Beogradu (www.esprm2020.com ). Organizacija ESPRM kongresa U Beogradu je velika potvrda dugogodišnjem radu i naporima koji smo svi zajedno uložili u afirmaciju Fizikalne i rehabilitacione medicine Srbije. Udruženje je redovan član član ESPRM-a (European Society of PRM), član Borda Evropske Unije za PRM, ISPRM-a (International Society of PRM), i član Mediteranskog foruma za FRM.
Vrlo je bitno obezbediti kontinuitet znanja i mišljenja i zato se naši kongresi održavaju svake godine, tradicionalno okupljajući  specijaliste fizikalne medicine I rehabilitacije i sve članove rehabilitacionog tima,  sa ciljem da se iznesu i razmene naučna dostignuća, stručne novosti, znanja i iskustva u cilju uvećanja našeg znanja iz oblasti FRM i unapređenja zdravlja naših bolesnika.
Svi radovi koji su prošli recenziju Naučnog odbora Kongresa i Uređivačkog odbora časopisa, pripremljeni su za štampu u celini u časopisu „Balneoclimatologia“, koji je rangiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Obrađeno je 8 tema: Modeli kliničkih istraživanja u neurorehabilitaciji, Neuromišićna oboljenja u pedijatrijskoj populaciji, Multidisciplinarni program rehabilitacije dece: Rehabilitacija dece sa cerebralnom paralizom, Konzervativno lečenje dece sa deformitetima kičme, Preporuke u protetičkoj i ortotičkoj rehabilitaciji, Rana dijagnoza reumatskih bolesti u cilju smanjenja onesposobljenosti, Regeneerativna rehabilitacija, Povrede i rehabilitacija sportista i paraolimpijaca, Specifičnosti rehabilitacije u gerijatriji i Slobodne teme. 
Dugujemo veliku zahvalnost svima koji su doprineli da broj časopisa Balneoclimatologia u ovakvom obliku ugleda svetlost dana, a takođe i svima koji će svojim prisustvom na Kongresu doprineti da ova međunarodna manifestacija opravda svoje postojanje i nasatavi da živi.
 Niz sponzorisanih predavanja i simpozijuma dodatno će proširiti naše kliničko iskustvo i unaprediti naše veštine u rehabilitaciji bolesnih i povređenih. Dosadašnja pozitivna iskustva u organizaciji kongresa nam garantuju da ćete osvežiti svoja znanja a i dopuniti najnovijim saznanjima iz različitih oblasti rehabilitacije. Takođe smo sigurni da ćete uživati u druženjima sa kolegama iz zemlje i inostranstva.

Dobro došli na 19. Kongres fizijatara Srbije!

                                     

Predsednik Organizacionog odbora           Predsednik Naučnog odbora
Prof. dr Milica Lazović                                 Prof. dr Ivana Petronić-Marković
 

 

POČASNI ODBOR

Doc. dr Zlatibor Lončar
Ministar zdravlja Republike Srbije
Prof. dr Berislav Vekić

Državni sekretar Ministarstva zdravlja RS
Prof. dr   Radisav Šćepanović
Državni sekretar Ministarstva zdravlja RS
Prof. dr Nebojša Lalić,
Dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu
Prof. dr Vladimir Jakovljević
Dekan Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
Prof. dr Vladislava Vesović Potić
Prof. dr Gordana Nikolić
Prof. dr Vukašin Mihajlović
Prof. dr Stevan Jović
Prof. dr Milisav Čutović

PREDSEDNIŠTVO NAUČNOG  ODBORA
Prof. dr Ivana Petronić-Marković, Beograd
Prof. dr Milica Lazović, Beograd
NAUČNI ODBOR
Prof. dr Ljubica Konstantinović
Prof. dr Nicolas Christodoulou, Kipar
Predsednik  ESPRM-a
Prof. dr Jorge Lains, Portugalija
Bivši  Predsednik ISPRM-a
Prof. dr Franco Franchignoni, Italija
Bivši Predsednik UEMS, PRM Section
Prof. dr Franceska Gimiliano, Italija
Potpredsednik ISPRM-a
Prof. dr Branislav Bobić
Prof. dr Marina Deljanin Ilić
Prof. dr Mirjana Kocić
Prof. dr Dragana Matanović 
Prof. dr Gordana Stefanovska, RS, BiH
Prof. dr  Mirsad Muftić, BiH
Prof. dr Aleksandra Mikov
Prof. dr Aleksandra Jurišić Škevin
Doc. dr Vesna Bokan, Crna Gora

SEKRETARI KONGRESA
N,S.dr med sc Marija Hrković, prim generalni sekretar
Ass. dr Tamara Filipović,
Sekretar

111000 Beograd, Pasterova 2
e-mail: fizijatris@gmail.com
kongresfizijatara@gmail.com
http://www.fizijatri.org

TEHNIČKI SEKRETERIJAT KONGRESA 

Lola Dotlić
Miross Travel Agency
IATA No 95-22167 4
Majke Jevrosime 19
11000 Belgrade, Serbia
Tel: +381 11 30 33 225, 30 33 226
Fax: +381 11 30 34 615
Mob: +381 63 325 515
lola@miross.rs • www.miross.rs

 

 

 

ORGANIZACIONI ODBOR
Prof. dr Milica Lazović, predsednik
Prof. dr Ivana Petronić-Marković, potpredsednik
Prof. dr Ljubica Konstantinović
Prof. dr Snežana Tomašević Todorović
Prof. dr  Emilija Dubljanin Raspopović 
Doc. dr Vesna Živković
Prim. dr Biljana Marjanović
Prof. dr Dragana Ćirović
N.S. dr med sc dr Dejan Nikolić
Prof. dr Dušan Đurić
Prof. dr  Gordana Devečerski
Dr med sc Igor Simanić 
N.S. dr med sc dr Olivera Ilić Stojanović
Prim. dr Mirjana Bošković
Ass. dr Sanja Tomanović Vujadinović
Prof. dr Ivona Stanković
Mr sc dr dr Marina Delić 

 

TEME KONGRESA

 

 • MODELI KLINIČKIH ISTRAŽIVANJA U NEUROREHABILITACIJI
 • NEUROMIŠIĆNA OBOLJENJA U PEDIJATRIJSKOJ POPULACIJI
 •  MULTIDISCIPLINARNI PROGRAM REHABILITACIJE DECE:
 • REHABILITACIJA DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM
 • KONZERVATIVNO LEČENJE DECE SA DEFORMITETIMA KIČME
 • PREPORUKE U PROTETIČKOJ I ORTOTIČKOJ REHABILITACIJI
 • RANA DIJAGNOZA REUMATSKIH BOLESTI U CILJU SMANJENJA ONESPOSOBLJENOSTI
 • REGENEERATIVNE REHABILITACIJA
 • POVREDE I REHABILITACIJA SPORTISTA I PARAOLIMPIJACA
 • SPECIFIČNOSTI REHABILITACIJE U GERIJATRIJI
 • SLOBODNE TEME

 

 

 

 

RASPORED DOGAĐANJA

23. 05. 2019. Četvrtak
Hol Hotela Mona
12:00                           Registracija učesnika

Kongresni centar Hotel Mona
15:00 – 16:00             Uvodna predavanja/Novine
16:00 – 16:30             Uvodna predavanja Tema III1
16:30 – 17:00             Uvodna predavanja Tema III2
17:00 – 18:00             Uvodna predavanja  Tema IV
18:00 – 18:30             Usmene prezentacije

19:00    Otvaranje kongresa
 
Hotel Mona
20:30                            Druženje

24. 05. 2019. Petak
Kongresni centar Hotel Mona

08:30 – 09:30             Uvodna predavanja Tema I
09:30 – 10:30              Uvodna predavanja
10:30 -  11:00             Pauza

Kongresni centar Hotel Grand
Prateći sadržaji

11:00 – 14:00             Sponzorisana predavanja

14:00 - 15:30
Restoran Hotel Mona – Pauza
             
Kongresni centar Hotel Mona
15:30 - 16:45             Uvodna predavanja Tema V
16:50 – 17:50             Uvodna predavanja Tema VIII        

                       
Mala sala Hotel Mona
18:15 – 18:45             Poster prezentacije I grupa
18:15 – 18:45             Poster prezentacije II grupa

Restoran Hotela Mona
19:30                           Druženje

25. 05. 2019. Subota
Kongresni centar Hotel Mona

08:30 – 09:20          Uvodna predavanja - Tema VI
09:25 - 10:55           Uvodna predavanja – Tema II
10:55 - 11:15            Pauza
                       
Prateći sadržaji
Kongresni centar Hotel Mona
11:15 – 13:10            Sponzorisana predavanja

13:15 – 14:00           Uvodna predavanja – Tema VII

Mala sala Hotela Mona
18:30 – 19:00             Poster prezentacije III grupa
18:30 – 19:00             Poster prezentacije IV grupa

 

26. 05. 2019. Nedelja
Kongresni centar Hotel Mona

08:30 – 10:00               Usmene prezentacije
10:00 – 11:00               Usmene prezentacije
11:00 – 11:30              Skupština Udruženja fizijatara Srbije
11:30 – 12:00              Zatvaranje Kongresa, dodela nagrada 

 

PROGRAM

23. 05. 2019. Četvrtak

Kongresni centar Hotela Mona

15:00 – 16:00  Uvodna predavanja
Novine u rehabilitaciji

Radno predsedništvo: Aleksandra Mikov, Dragana Matanović

1. Nevena Krstić: KVALITET ŽIVOTA BOLESNIKA SA ANEURIZMOM ABDOMINALNE AORTE LEČENIH ENDOVASKULARNIM PROCEDURAMA
2. Dragan Zlatanović: PROCENA SPONTANE MOTORIČKE AKTIVNOSTI NOVOROĐENČETA I ODOJČETA
3. Sanja Tomanović Vujadinović: ZNAČAJ TRANSKUTANE ELEKTRIČNE NERVNE STIMULACIJE U REHABILITACIJI PACIJENATA OBOLELIH OD KARCINOMA PLUĆA SA NEUROPATIJAMA NAKON PRIMENJENE HEMIOTERAPIJE CISPLATINOM
4. Ljubica Nikčević Krivokapić - KOREKTIVNA GIMNASTIKA U PREVENCIJI I KOREKCIJI POSTURALNIH DEFORMITETA

16:00 - 17:00   Tema III Uvodna predavanja
 MULTIDISCIPLINARNI PROGRAM REHABILITACIJE DECE

16:00 - 16:30  REHABILITACIJA DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM
1. Borjana Marković – ZNAČAJ TIMSKOG PRISTUPA U POBOLJŠANJU FUNKCIJE ŠAKE KOD DETETA SA HEMIPAREZOM 
2.Snežana Gajić-Jovanović – POREĐENJE REZULTATA BAYLEY III I MINHENSKE SKALE U TIMSKOJ PROCENI PSIHOMOTORIČKOG RAZVOJA U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA CEREBRALNU PARALIZU I RAZVOJNU NEUROLOGIJU 
Diskusija

16:30 – 17:00 KONZERVATIVNO LEČENJE DECE SA DEFORMITETIMA KIČME
1. Vesna Živković - SAVREMENA EVALUACIJA DECE SA DEFORMITETIMA KIČMENOG STUBA
2. Bojan Tasić - KINEZITERAPIJSKI TRETMAN PO SCHROTH METODI U LEČENJU DEFORMITETA KIČMENOG STUBA DECE
Diskusija

17:00 - 18:00      Uvodna predavanja Tema II
PREPORUKE U PROTETIČKOJ I ORTOTIČKOJ REHABILITACIJI

Moderator: Ksenija Bošković

1. Igor Simanić – PREPORUKE ZA IZBOR PROTETIČKOG STOPALA  ZA PROTEZE ZA DONJE EKSTREMITETE 
2. Ksenija Bošković – PREPORUKE U ORTOTISANJU DONJIH EKSTREMITETA
3. Vesna Bokan (Crna Gora) – MANJE ZASTUPLJENE ORTOZE ZA DONJE EKSTREMITETE KOD ODRASLIH U SVAKODNEVNOJ PRAKSI
4. Tatjana Blagojević - PREPORUKE U ORTOTISANJU GORNJIH EKSTREMITETA
Diskusija

18:00 – 18:30 Usmene prezentacije

1.

ISHOD PROTETIČKE REHABILITACIJE PACIJENATA SA OBOSTRANOM AMPUTACIJOM DONJIH EKSTREMITETA - Nikola Bajić, Majstorović B, Pešta M, Tomašević T.

2.

PROTETIČKA REHABILITACIJA OBOSTRANIH AMPUTACIJA DONJIH EKSTREMITETA - IZAZOV ZA PROTETIČKI TIM I SAMOG PACIJENTA - Milka Kajganić, Grujičić B, Simanić I, Spasić Lj, Matović G, Banduka B.

3.

UTICAJ KARDIOVASKULARNE REHABILITACIJE NA MODIFIKACIJU FAKTORA RIZIKA KORONARNIH BOLESNIKA - Kozomara S.¹, Deljanin Ilić M., Kozomara G., Stoičkov M.¹,Mladenović M.

Diskusija

Kongresni centar Hotela  Mona

19:00    CEREMONIJA OTVARANJA KONGRESA

Pozdravna reč:

Prof. dr Milica Lazović, Predsednik udruženja za fiziklnu I rehabilitacionu medicinu Srbije
Prof. dr Ivana Petronić Marković, Predsednik naučnog odbora Kongresa
Prof. dr Nicolas Christodoulou, Predsednik ESPRM-a
Prof. dr Jorge Lains, Član predsedništva ISPRM-a
Prof. dr Franco Franchignoni, bivši Predsednik PRM borda
Dr Klemen Grabljevec, Član izvršnog komiteta ESPRM-a, Predsednik fizijatara Slovenije
Doc. dr Tatjana Nožica Radulović, Udruženje Fizijatara RS
Prim. Mr sc dr Marina Delić, Predsednik Fizijatara Crne Gore
Prof. dr Mirsad Muftić, Predsednik Fizijatara BHF

Umetnički program
20:30 Hotel Mona - Druženje

 

24. 05. 2018. Petak

Kongresni centar Hotela Mona
08:30 – 09:30 Tema I  Uvodno predavanje
MODELI KLINIČKIH ISTRAŽIVANJA U NEUROREHABILITACIJI

Moderator: Ljubica Konstantinović

1 .Ljubica Konstantinović - ISTRAŽIVAČKO PITANJE I POSTAVKA STUDIJE U NEUROREHABILITACIJI
2. Aleksandra Vidaković - MESTO I ZNAČAJ OPSERVACIONIH STUDIJA
3. Olivera Đorđević - ALTERNATIVNI EKSPERIMENTALNI DIZAJN U NEUROREHABILITACIJI
4. Ivona Stanković - KADA I KAKO SPROVESTI RANDOMIZOVANU STUDIJU
Diskusiija

09:30 – 10:30 Uvodna predavanja

Moderator: Ivana Petronić Marković

1. Nicolas Christodoulou (Kipar): PATELLOFEMORAL BIOMECHANICS AND DISORDERS MANAGEMENT
2. Franco Franchignoni (Italija): SELECTION AND BEST USE OF OUTCOME MEASURES IN REHABILITATION MEDICINE
3. Klemen Grabljevec (Slovenia):  ETHICAL DILEMMAS IN REHABILITATION OF PATIENTS AFTER TRAUMATIC BRAIN INJURY
Diskusija

10:30 - 11:00              Pauza

Kongresni centar Hotela Mona

11:00 – 14:50       PRATEĆI SADRŽAJI

11:00 – 11:20       PharmaSwiss d.o.o.
Prof. dr. Dušan Djurić, Institut za rehabiulitaciju, Beograd:  „Duet koji smo čekali“.

11:25-11:45           INNVENTA PHARM d.o.o
Prof. dr Milica Lazovic, Institut za rehabilitaciju, Beograd:
“Osteoporoza i osteoartritis: dva zajednička ali različita stanja”.

11:50 – 12:35        VEMAX PHARMA
1. Prof. dr Snežana Tomašević Todorović, KCV- Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju: “Combinerv- inovativna četvorostruka kombinacija u terapiji perifernih neuropatija”
2. Prof. dr Ivan Stefanović, KC Niš- Klinika za neurohirurgiju, KC Niš: “Neuronal- klinička primena kod pacijenata sa kompresivnim neuropatijama”

12:40- 13:00            AMICUS SRB d.o.o
Prof. dr Milica Lazovic, Institut za rehabilitaciju, Beograd: “Nimesulid – multifaktorijalni efekti u smanjenju inflamacije I bola”

13:05 – 13:25         EVROPA LEK PHARMA d.o.o. 
Prim dr sc. med Olivera Ilić-Stojanović, Institut za rehabilitaciju, Beograd ,,Kako očuvati pokret i sačuvati život Flexaktiv® 9 - Nativni kolagen tipa II u optimalnoj dozi’’  

13:30 – 13:50         EVROPA LEK PHARMA d.o.o. 
Prof dr Emilija Dubljanin Raspopović,  Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KCS:  “Osteoporoza i osteoarthritis - bolesti budućnosti?“  

Hotel Mona
14:00 - 15:30 Pauza

Kongresni centar Hotela Mona
15:30 - 16:45  Uvodna predavanja Tema V
RANA DIJAGNOZA REUMATSKIH BOLESTI U CILJU SMANJENJA ONESPOSOBLJENOSTI
Moderator: Branislav Bobić

1. Branislav Bobić - BIOMARKERI U RANOJ DIJAGNOSTICI OSTEOARTRITISA
2. Snežana Tomašević-Todorović - REUMATSKA POLIMIJALGIJA 
3. Oivera Ilić Stojanović - VANZGLOBNA REUMATSKA OBOLJENJA POSLE 50 GODINE: LOKALNA ILI SITEMSKA DISFUNKCIJA?
4. Nataša Mujović: SMANJENJE ONESPOSOBLJENOSTI KOD BOLESNIKA SA REUMATSKIM BOLESTIMA PRIMENOM RESPIRATORNE REHABILITACIJE
5. Marina Delić (Crna Gora): UTICAJ FIZIKALNOG LIJEČENJA I REHABILITACIJE U INSTITUTU IGALO NA PROCJENU KVALITETA ŽIVOTA KOD OBOLJELIH OD REUMATSKIH BOLESTI
Diskusija
16:50 – 17:50   Tema Uvodna predavanja 
SPECIFIČNOSTI REHABILITACIJE U GERIJATRIJI

Moderator: Mirjana Kocić

1. Mirjana Kocić - UTICAJ HIRURŠKOG PRISTUPA PRI UGRADNJI TOTALNE ENDOPROTEZE KUKA NA POSTOPERATVNU REHABILITACIJU 
2. Emilija Dubljanin Raspopović - BOL U STOPALU U STARIJOJ POPULACIJI
3. Tatjana Nožica – Radulović (Republika Srpska, BIH) – FIZIČKO FUNKCIONISANJE KOD PACIJENATA SA GONARTROZOM I ARTROPLASTIKOM KOLJENA
4. Aleksandra Jurišić Škevin - PROCENA BOLA I ZNAČAJ VEŽBANJA KOD STARIH OSOBA SA OSTEOARTRITISOM KUKA
Diskusija

Pauza 17:50 - 18:10

Mala sala Hotela Grand
18:15 – 18:45 POSTER PREZENTACIJE I grupa
18:15 – 18:45 POSTER PREZENTACIJE II grupa

25. 05. 2019. Subota

Kongresni centar Hotela Mona
08:30 – 09:00   Uvodna predavanja Tema VI
REGENERATIVNA REHABILITACIJA
Moderator: Milica Lazovic

1. Milica Lazović - REGENERATIVNA REHABILITACIJA 
2. Marija Hrković - REGENERATIVNA REHABILITACIJA U TRETMANU OSTEOARTRITISA
09:00 – 09:20
Jorge Lains (Portugal): “NEUROGENIC BOWEL DYSFUNCTION AFTER SPINAL CORD INJURY AND ICF”

09:25 – 10: 55   Uvodna predavanja Tema II
NEUROMIŠIĆNA OBOLJENA U PEDIJATRIJSKOJ POPULACIJI

Moderator: Ivana Petronić Marković

1. Ivana Petronić-Marković - REHABILITACIJA NAJČEŠĆIH MIOPATSKIH OBOLJENJA I STANJA U DEČJEM UZRASTU 
2. Aleksandra Mikov - PRINCIPI REHABILITACIJE DECE SA DIŠENOVOM MIŠIĆNOM DISTROFIJOM
3. Lidija Dimitrijević - SPINALNA MIŠIĆNA ATROFIJA – FIZIJATRIJSKI PRISTUP
4. Dragana Ćirović - GUILLAIN BARRE – NAJČEŠĆA POLINEUROPATIJA KOD DECE 
5. Dejan Nikolić - NEUROFIZIOLOŠKI DIJAGNOSTIČKI PRINCIPI NEUROMIŠIĆNIH OBOLJENJA U PEDIJATRIJSKOJ POPULACIJI
6. Mirsad Muftić (BIH): PEDIJATRIJSKA ONKOLOŠKA REHABILITACIJA – KONCEPT RODITELJSKA KUĆA
Diskusija
10:55 – 11:15  Pauza

Kongresni centar Hotela Mona

11:15 – 13:15          PRATEĆI SADRŽAJI

11:15 - 12:00        MYLAN
1. Dr Milica Basarić, Institut za reumatologiju,  Beograd
“Uloga pregabalina u terapiji neuropatskog bola kod pacijenata sa reumatskim oboljenjima“
2. Prim. mr sci med. dr Snežana Novković, Institut za reumatologiju, Beograd,  “Dona - dugogodišnja praksa, nove preporuke i stručni dokazi”

12:05 – 12:25   PROTON SYSTEM
Prof. dr Goran Radunović,  Institut za Reumatologiju, Beograd: “ Hondroprotektori - Exedol

 12:30:12:50.  BGB Italiana doo
Ass. dr med, sc Sanja Tomanović Vujadinović, Klinika za fizikalnu medicine I rehabilitaciju, KCS: “Upotreba kolegena tipa II  u tretmanu osteoartritisa”  

12:50 – 13:10  SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D
Prof. dr Ksenija Bošković, KCV:  “Sirdalud u lečenju lumbalnog bola i mišićnog spazma”.

13:15 -14:00     Uvodna predavanja Tema VII
POVREDE I REHABILITACIJA SPORTISTA I PARAOLIMPIJACA
Moderator: Gordana Devečerski
1. Dragana Matanović – SPECIFIČNOSTI REHABILITACIJE NAJČEŠĆIH POVREDA GORNJIH EKSTREMITETA KOD SPORTISTA 
2. Gordana Devečerski – SPECIFIČNOSTI REHABILITACIJE NAJČEŠĆIH POVREDA DONJIH EKSTREMITETA KOD SPORTISTA
3. Rade Babović - ULOGA SPECIJALISTE FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE U REHABILITACIJI SPORTISTA PARAOLIMPIJACA

Mala sala Hotel Mona
18:30 – 19:00 POSTER PREZENTACIJE III grupa
18:30 – 19:00 POSTER PREZENTACIJE IV grupa
           

26. 05. 2018. Nedelja

Kongresni centar Hotela Mona
08:30 – 10:00     Usmene prezentacije
 
Radno predsedništvo: Srbislav Stevanović,Dragana Ćirović, Nevena Krstić


1.

FUNKCIONALNE SEKVELE KOD DECE SA KRANIOCEREBRALNIM POVREDAMA - Srbislav Stevanović1, Krstić J, Dedijer Dujović S, Pavlović S.

2.

AUDITIVNO I AUDIOVIZUELNO RAZUMIJEVANJE GOVORA KOD PACIJENATA SA GOVORNIM POREMEĆAJIMA NAKON MOŽDANOG UDARA - Goran Savić, A.Drljić, Lj.Rakić

3.

EFIKASNOST TERAPIJE ARMASSIST ROBOTSKIM UREĐAJEM NASUPROT KONVENCIONALNOJ KINEZI-TERAPIJI ISTOG VREMENSKOG TRAJANJA KOD PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA - Tijana Dimkić Tomić, Savić A, Vidaković A, Rodić S, Isaković M, Konstantinović Lj.

4.

POVEZANOST DEPRESIJE I FUNKCIONALNOG OPORAVKA KOD OBOLELIH OD PROGRESIVNIH FORMI MULTIPLE SKLEROZE - Sindi Rodić, Dedijer Dujović S, Rosić S, Vidaković A, Konstantinović Lj.

5.

EFEKTI SCHROTH METODE U LEČENJU SKOLIOZA KOD DECE - Božana Marković, Jelačić M, Jokić A, Jevtić N, ArsićMilovanović J, Ristić Džagić J.

6.

EFIKASNOST SCHROTH TERAPIJE U KOREKCIJI IDIOPATSKIH SKOLIOZA KOD DECE – Aleksandra Sekulić

7.

REHABILITACIJA DJECE S CEREBRALNOM PARALIZOM I BOLOM - Emira Švraka

8.

KORELACIJA IZMEĐU PRISUSTVA SKOLIOZE I AKTIVNOG BAVLJENJA PLIVANJEM KOD ADOLESCENATA – Slavica Jandrić, D.Šećerov-Zečević, P.Kragulj.

9.

REDUKCIJA BOLA KOD PACIJENATA SA OSTEOARTRITISOM KOLENA PRIMENOM KOLAGENA TIPA I - Filipovic T, Lazović M, Hrković M, Filipović A, Gajić I, Ilić-Stojanović O.

Diskusija

10:30 – 11:0 Usmene prezentacije

Radno predsedništvo: Tanja Zečevič Luković, Jelena Jovanović, Sanja Tomanović Vujadinović


1.

EFEKTI BIOLOŠKE TERAPIJE NA FUNKCIJSKI STATUS BOLESNIKA SA REUMATODNIM ARTRITISOM – Jelena Jovanović, Lazović M, Jovanović V.

2.

UTICAJ KO/POLIMORBIDITETA NA TERAPIJSKI ODGOVOR VITAMINOM  D (DETRICAL® 1000) KOD PACIJENATA SA OSTEOPOROZOM I HIPOVITAMINOZOM D VITAMINA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI - Jelić Ivana, Drašković Ž,  Mihajlović F, Milosavljević A, Ćorović I, Đurić D.

3.

EFEKAT BALNEO FAKTORA BANJE KOVILJAČE NA NIVO ONESPOSOBLJENOSTI I KVALITET ŽIVOTA NAKON IMPLANTACIJE ENDOPROTEZE KOLENA - Nemanja Herceg, Todić A, Jokić A.

4.

PROCENA RIZIKA NASTANKA OSTEOPOROZE KOD OBOLELIH OD MULTIPLE SKLEROZE - Atila Klimo

5.

UTICAJ VISINE HERNIJE DISKUSA NA EFIKASNOST SPINALNE MANIPULATIVNE TERAPIJE - Ljiljana Krstić, Radosavljević A

6.

FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK KOMPLIKACIJA NAKON PRIMARNE UNILATERALNE ENDOPROTEZE KUKA - Tanja Zečevič Luković, K. Mladenović, N. Kostić, Nemanja Kostić

Diskusija

11:00 – 11:30 Skupština Udruženja fizijatara Srbije

11:30 – 12:00 Zatvaranje Kongresa, dodela nagrada

POSTER PREZENTACIJE

25.05.2018. Petak

Mala sala Hotel Mona
08:00 – 20:00                   Poster prezentacije Grupa I
08:00 – 20:00                   Poster prezentacije Grupa II
18:15 – 18:45                   Odbrana radova

 

Grupa I
Radno predsedništvo:  Emilija Dubljanin Raspopović, Olivera Đorđević, Marija Hrković


1.

EFEKTI MEDIKAMENTOZNE I FIZIKALNE TERAPIJE U LEČENJU PACIJENATA SA HRONIČNIM BOLNIM LUMBALNIM SINDROMOM – Aleksandar Pavlović

2.

ZNAČAJ PRAVOVREMENOG I MULTIMODALNOG PRISTUPA U REHABILITACIJI PACIJENATA NAKON OPERATIVNOG LEčENJA NEDIFERENCIRANOG PLEOMORFNOG SARKOMA III STEPENA DRUGOG LUMBALNOG PRŠLJENA - Danka Petrović, Spasojević T, Pantelinac S, Simić-Panić D, Tomašević Todorović S.

3.

PSEUDOARTROZA SKAFOIDNE KOSTI - PRIKAZ SLUCAJA REHABILITACIJE U PRIBOJSKOJ BANJI - Dusan Djeric

4.

PRIKAZ SLUČAJA: ZNAČAJ FIZIKALNE TERAPIJE I REHABILITACIJE NAKON RADIOFREKVENTNE ABLACIJE TUMORA - Jovana Kojović, Radović J, Avramović N, Šekularac Lj

5.

ZNAČAJ RANE POSTOPERATIVNE REHABILITACIJE BOLESNIKA NAKON UGRADNJE ENDOPROTEZE RAMENA - PRIKAZ SLUČAJA - Katarina Parezanović Ilić, Kostić N, Jovanović N

6.

EFEKAT BALNEO I FIZIKALNE TERAPIJE KAO NEFARMAKOLOŠKOG NAČINA LIJEČENJA PACIJENATA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM U INSTITUTU “DR SIMO MILOŠEVIĆ” IGALO - Marija Obradović, Slavić V, Glišić J, Mitrović D, Delić M

7.

EFEKAT KOMBINOVANE PRIMENE BALNEOTERAPIJE SA RESWT KOD HRONIČNOG PLANTARNOG FASCITISA, PILOT STUDIJA - Mia Stevanović, Jokić A, Marković S, Jovanović A

8.

PRIKAZ PACIJENTA NAKON OPERACIJE VRATNE KIČME - Milena Stoičkov, Kozomara S, Mitić S.

9.

REHABILITACIJA PACIJENTA NAKON OPERATIVNOG LECENJA RUPTURE AHILOVE TETIVE - PRIKAZ SLUCAJA - Tatjana Matejevic, Stankovic Z, Matejevic A, Petrovic D, Velimirovic LJ, Nejkov S.

10.

ILUSTRATIVNI EKSPERIMENT ZA UTICAJ ECSW ZVUčNIH BRANOVA KOD PACIENTA I KOD OSOBA KOJI IH APLICIRAJU – Bitovski Tole.

11.

REHABILITACIJA U GERIJATRIJI NAKON ENDOPROTEZE KUKA –PRIKAZ SLUCAJA - Stanković Žaklina, Matejević T, Dinić Z, Petrović D, Velimirović Lj, Veljković D, Ljubić M.

 

Poster prezentacija Grupa II

Radno predsedništvo: Nataša Mujović, Vesna Bokan, Tatjana Nožica Radulović


1.

SPECIFIČNOSTI REŠENJA KONTROLNOG MEHANIZMA PROTETIČKOG SISTEMA KOD OSOBE SA TRANSHUMERALNOM AMPUTACIJOM - Ana Ratković, Cvetković N, Abdel Fattah W, Stojanović S, Blagojević T

2.

PREPROTETIČKI I PROTETIČKI REHABILITACIONI PROTOKOLI - Gordana Matović

3.

PRIKAZ PROTETIČKE REHABILITACIJE KOD OSOBE SA AMPUTACIJOM NOGE I NEUROFIBROMATOZOM TIP I - Ljubica Spasić, M. Levićanin, I. Simanić, D. Bulović, T. Blagojević, M. Kajganić

4.

PREPORUKE ZA IZBOR PROTETIČKOG KOLENA ZA OSOBE SA JEDNOSTRANOM TRANSFEMORALNOM AMPUTACIJOM - Marijana Levićanin. I. Simanić, Lj. Spasić, S. Ralević

5.

UTICAJ CENTRALNE LIMFNE DRENAŽE NA UČESTALOST SEZONSKIH VIRUSNIH INFEKCIJA - Natalija Solovjova

6.

LEČENJE OSTEOMIJELITISA HBOT – PRIKAZ SLUČAJA - Rozeta Inić, Inić S, Inić R, Inić S, Inić R, Veljković D.

7.

OSEOINTEGRACIJA - NOVA STREMLJENJA U PROTETIČKOJ REHABILITACIJI - Slavica Stojanović, S. Đorđev, T. Blagojević, S.Ralević, M. Radotić, M. Lukić, I.Simanić, Z. Minić, G. Matović

8.

ZNAČAJ PRIMENE VAKUSAKA U REHABILITACIJI PACIJENATA NAKON PRELOMA DISTALNOG DELA POTKOLENICE - Miloš Poleksić, Jeftić A, Đurić Z, Knežević V, Jokić B, Vukmanović M.

9.

LEČENJE  RATNIH RANA EKSTREMITETA - Zoran Golubović, Stoiljković P, Kutlešić K, Stanković I,  Golubović I, Lazić Lj.

10.

DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE RAZLIČITIH POD TIPOVA SISTEMSKE SKLEROZE - Dragan Marković

26.05.2018. Subota
Mala sala Hotela Mona
08:00 – 19:00 Poster prezentacija Grupa III
08:00 – 19:00 Poster prezentacija Grupa IV
18:30 – 19:00 - Odbrana radova

Poster prezentacija Grupa III

Radno predsedništvo: Aleksandra Vidaković, Ivona Stanković, Katarina Parezanović Ilić


1.

BROJANJE KAO AUTOMATIZAM I IMENOVANJE BROJEVA KAO VOLJNA RADNJA NAKON MOŽDANOG UDARA - Anja Drljić, Goran Savić, Ljiljana Rakić

2.

POVEZANOST FAKTORA RIZIKA I OPORAVKA FUNKCIJE HODA KOD PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA - Marica Gavrilović, Vidaković A, Rosić S, Dedijer Dujović S, Dimkić Tomić T, Konstantinović Lj.

3.

JATROGENA PARCIJALNA LEZIJA PLEXUS BRAHIJALISA - PRIKAZ PACIJENTA - Mirjana Mladenović, Kozomara S.

4.

UTICAJ RANE REHABILITACIJE NAKON AKUTNOG ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA – PRIKAZ SLUČAJA - Željko Tanasković, Savić M, Nikčević Krivokapić Lj, Vukićević M, Georgievski-Brkić B, Radivojević V

5.

PRIMENA FUNKCIONALNE ELEKTRIČNE STIMULACIJE TOKOM VOŽNJE STACIONARNOG BICIKLA KOD PACIJENTA SA MOŽDANIM UDAROM- PRIKAZ SLUČAJA - Suzana Dedijer Dujović, Đorđević O, Vidaković A, Rosić S, Popović D, Konstantinović Lj.

6.

NAŠA ISKUSTVA U RANOJ REHABILITACIJI AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA - Vukosav Joksimović, Joksimović M

7.

SMANJENJE BOLA PO VAS SKALI NAKON PRIMENE „SHOCK WAVE“ TERAPIJE KOD PACIJENATA SA DIJAGNOZOM CALCAR CALCANEI - Zoran Đurić, Jokić B, Poleksić M, Smiljković S,  Šekularac Lj, Jeftić A

8.

ZNAČAJ KONTINUIRANE STACIONARNE REHABILITACIJE PACIJENATA SA LUMBALNOM DISKUS HERNIOM KOD KOJIH NIJE IZVEDEN OPERATIVNI ZAHVAT – PRIKAZ SLUČAJA - Aleksandar Jeftić, Poleksić M, Radović P, Kedžić J, Milojević M, Đurić Z

9.

UTICAJ KOGNITIVNIH FUNKCIJA NA FUNKCIONALNI OPORAVAK PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA - Gligor Mastilović, S. Rodić, S. Dedijer Dujović, S. Rosić, T. Tomić, Lj. Konstantinović

Poster prezentacija Grupa IV

Radno predsedništvo: Lidija Dimitrijević, Mirjana Bošković, Dejan Nikolić


1.

NEUROPATIJA DŽINOVSKIH AKSONA  GAN – PRIKAZ SLUČAJA - Borkovac D,  Vučinić J, Mikov A

2.

RESPIRATORNA REHABILITACIJA PACIJENATA SA SMA - Danijela Vukićević, Stikovic J, Minic O

3.

BILATERALNI TORTIKOLIS SA HEMATOMOM KOD NOVOROĐENČETA – PRIKAZ SLUČAJA - D. Džamić, D. Nikolić, I. Petronić, D. Ćirović, T. Knežević, J. Stojković

4.

DIFERENCIJALNO DIJAGNOSTIČKE DILEME KOD DEČAKA SA SUMNJOM NA SPINALNU MIŠIĆNU DISTROFIJU TIP II – PRIKAZ SLUČAJA -  Jasna Stojković, I. Petronić, D. Ćirović, D. Nikolić, T. Knežević1, D. Džamić

5.

KOREKTIVNI PROGRAM VEZBI ZA SKOLIOTIČNO DRZANJE - GRUPNI TRETMAN ZA DECU ŠKOLSKOG UZRASTA , Jone Micevski, Gjorgjieski B, Micevski A, Caloska D

6.

ZNAČAJ FIZIKALNOG LIJEČENJA KOD OSTEOMIJELITISA HUMERUSA NOVOROĐENČETA - Milena Adžić, Savić A., Milašinović S., Dragaš Lj.

7.

EFEKTI SCHROTH METODE U LEČENJU DEVOJČICE SA IDIOPATSKOM ADOLESCENTNOM SKOLIOZOM-PRIKAZ SLUČAJA - Nataša Taseva, Živković V, Nataša S.

8.

KABUKI SINDROM: PRIKAZ SLUČAJA - S. Dimitrijević,T. Arećin, J. Pešu, T. Filipović, M. Bošković

9.

BEJLI SKALA ZA PROCENU RAZVOJA I MINHENSKA FUNKCIONALNA RAZVOJNA DIJAGNOSTIKA – KOMPARATIVNA ANALIZA PRIMENE U KLINIČKOJ PRAKSI - Saša Nikolić, Blaževski Stojković Lj, Gajić Jovanović S.

10.

INFANTILNA MIOFIBROMATOZA-FIZIJATRIJSKO LEČENJE SEKVELA - T. Knežević, I. Petronić, D. Ćirovic, D. Nikolić, D. Džamić, J. Stojković.

11.

PREVALENCA POREMEĆAJA STATUSA STOPALA DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA - Tomislava Petrušić.

 

OPŠTE INFORMACIJE

Registracija učesnika Kongresa i prijem kongresnog materijala obaviće se u holu Hotela Mona na Zlatiboru od 12:00 sati 23.05.2019. godine. Početak stručnog rada predviđen je za četvrtak, 23. 05. 2019. godine u 15:00 časova.
Predavanja po pozivu i usmena saopštenja će se održavati u Kongresnom centru hotela Mona. Prateći sadržaji će se održavati na istom mestu.
Svi učesnici Kongresa dobiće potvrdu (Sertifikat) o učestvovanju u radu Kongresa. Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije od 04. marta 2019. godine (odluka br. 153-02-449/2019-01), 19. Kongres fizijatara Srbije "Razvoj rehabilitacije u smanjenju onesposobljenosti je akreditovan kao međunarodni kongres pod Evidencionim brojem:  А-1-436/19


MESTO ODRŽAVANJA: Kongresni centar Hotela Mona, Zlatibor.
 
WEBSITE: www.fizijatri.org
ZVANIČNI JEZIK: Srpski i engleski
SMEŠTAJ SA KOTIZACIJOM (paket) – u prijavnom listu

Paket uključuje: kotizaciju, smeštaj, ketering dobrodošlice sa programom.
Kotizacija uključuje: učeće u radu kongresa, kongresni materijal, identifikacioni bedž, pristup izložbenom prostoru, pristup prostoru za poster prezentaciju, otvaranje kongresa – ketering dobrodošlice i dodelu sertifikata o prisustvu ili aktivnom učešću.

PREZENTACIJA RADOVA
Naučni odbor kongresa je selektovao radove za usmenu ili poster prezentaciju. Selekcija radova za prezentaciju je zasnovana na stručnoj vrednosti poslatih sažetaka ili radova u celosti. Način prezentacije je objavljen na web sajtu kongresa.

Instrukcije za usmenu prezentaciju
Vreme izlaganja predavanja po pozivu je 12 minuta, a originalnih saopštenja do 7 minuta. Vreme za pojedinačne diskusije je ograničeno na 3 minuta.
U Salama za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske prezentacije pripremiti u programu MS Power Point i doneti na CD-u, USB memoriji ili na sopstvenom notebook računaru. Predlažemo da vaše prezentacije budu instalirane i testirane najmanje dva sata pre izlaganja.

Instrukcije za poster prezentaciju
Poster mora doneti izlagač lično, a ne da bude poslat poštom ranije. Zahtevane dimenzije su 90cm (š) sa 120 cm (h). Na vrhu postera obezbedite naslov rada, kao i imena autora i koautora kao i instituciju iz koje dolaze sa boldovanim slovima veličine 2,5 do 3 cm. Materijal za postavljanje postera je u nadležnosti izlagača postera. Organizator Kongresa nije odgovoran za izložene postere.

NAGRADE - Najbolji mladi istraživač
Naučni odbor 17. Kongresa fizijatara Srbije dodeliće nagradu najboljem mladom istraživaču za naučno istraživački rad na polju fizikalne medicine i rehabilitacije na ceremoniji zatvaranja Kongresa, 27. 05. 2018. god u 11:30 časova.
Kriterijumi za dodelu nagrade su: klinički ili eksperimentalni naučno istraživački rad; originalni; kvalitetna usmena prezentacija; mlađi od 40 godina (do 24. maja 2018. godine). Za 2018. Godinu je izabrana Dr Suzana Dedijer Dujović.

IZLOŽBA
U toku Kongresa biće održana prateća izložba. Najznačajniji proizvodjači lekova, laboratorijske i druge medicinske opreme i prateće industrije izložiće svoje najnovije proizvode. Detaljnije informacije o mogućnostima i uslovima učešća na izložbi u Sekretarijatu Kongresa.

MEDITERANSKA ŠKOLA IZ FIZIKALNE I REHABILITACIONE MEDICINE U SIRAKUZI
Na Kongresu se bira  mlad istraživač koji će dobiti besplatnu školarinu i obezbeđen smeštaj u Mediteranskoj školi Fizikalne i rehabilitacione medicine u Sirakuzi. 2018.godine u Sirakuzi je bio kao predstavnik Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu dr. Gligor Mastilović. 

TEHNIČKI SEKRETARIJAT KONGRESA


MIROS

 

Informacije

Naučni deo


Upitnik o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji
Za specijaliste i specijalizante fizikalne medicine i rehabilitacije, doktore medicine i članove rehabilitacionog tima

Arhiva

UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE